20
sep | 13:23

Bygg ett hjärta!

20 september,13:23 av Peter Svensson

Ont i knäet? Ladda hem ett recept på brosk över internet, printa ut enligt receptet på din 3D-skrivare, och sedan får en vänlig doktor installera.

3D-skrivare har hjälpt industridesigners att snabbt ta fram prototyper och tandläkare att skapa nya keramiktänder. Men nu experimenteras det med att använda sig av biologiska material i 3D-skrivare. I förlängningen så kan det innebära att man kan bioprinta benimplantat eller bygga sitt eget hjärta. Den här Wall Street Journal artikeln ger en bra bild av bioprinting och lyfter upp utmaningarna.

Bild från Wall Street Journal

Det traditionella sättet att se på innovation är långa linjära R&D processer, som när stora företag tar fram ett nytt läkemedel. Men nödvändighet är alla innovationers moder. Ny forskning indikerar att uppemot 50% av medicinska diagnoser inom vissa sjukdomar kommer från patienters egna experimenterande. Ett tydligt exempel på hur patienter, med livet som insats, experimenterar sig fram är den engelska ingenjören Tal Golesworthy som skapade sin egen hjärtklaff då det inte fanns några alternativa sätt att rädda hans hjärta. Sedan fick han hjälp att installera den nya hjärtklaffen (det hade inte varit så lätt på egen hand). Tal Golesworthy använde sig av CAD-program sitt experimenterande. Bioprinting kommer ytterligare att minska barriärerna för patienter och andra experter att innovera inom det medicinska fältet.

Samtidigt som möjligheterna för innovation ökar dramatiskt, finns det en rad problematiska konsekvenser med att man kan bygga sitt eget hjärta. Ett ökat experimenterande är förenat med fara och det kan innebära mycket jobb för Socialstyrelsen och andra myndigheter.

Detta fenomen borde även leda till ökat inflytande för patientföreningar över nya behandlingar, speciellt då många av innovationerna skapas gemensamt. Användare inom sjukvården får en större möjlighet att göra sin röst hörd och skapa produkter och tjänster som passar just deras behov, och i vissa fall visar sig även passa andras behov. Tal Golesworthys hjärtklaff används nu av andra patienter, och det startade med ett livshotande problem och en bakgrund som mekanisk ingenjör. När Tal Golesworthy insåg att hans aorta läckte tog han själv tag i problemet och sa ”I’m an engineer, I know plumbing”, se hans presentation här.

 



Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter