21
feb | 09:36

Grönt ljus för öppna data

21 februari,09:36 av Erik Borälv

Frågan är, hur får vi mer öppna data? Svaret är enkelt – man börjar där man själv står, och tillgängliggör den data som man faktiskt rår över. Gör man det ihop och samtidigt med andra kan det bli något större. Till exempel som på Open Data Day.

Trafikljus kan vara träd, men kan också illustrera öppna data. Bild: Traffic Light Tree, av Gabludlow

Trafikljus kan vara träd, men kan också illustrera öppna data. Bild: Traffic Light Tree, av Gabludlow

Open Data Day är en internationell dag (22 februari) då intresserade möts för att visualisera eller på andra sätt återanvända data. En del till och med skapar nya öppna data, genom att man digitaliserar, säg, en statsbudget som endast finns i tryck, eller genom att skrapa information från en webbplats.

I anslutning till Open Data Day gör VINNOVA fyra saker:

  1. PSIdatakollen.se lanseras (av praktiska skäl redan den 21:a). Det är en webbplats som presenterar status för 637 offentliga organisationer, för att se om man har tillgängliggjort information enligt riktlinjerna från E-delegationen. Målet är att detta ska vara ett ”trafikljus” och fungera som en positiv drivkraft, att vi ska se vilka som redan kommit en bit på vägen och inspireras av det. Informationen om denna status är i sig öppna data. Och ja, vi hoppas någon annan gör en bättre visualisering av läget. Därav trafikljusmetaforen.
  2. VINNOVA publicerar öppna data om den egna verksamheten. Det är information som alltid funnits, men det nya är att vi nu gör det på samlat sätt. De öppna data som publiceras består av information om alla projekt som beviljats bidrag från år 2008 och framåt. Det är grovt räknat 6500 projekt till ett sammanlagt värde av 13 miljarder.
  3. IT- och Telekomföretagen, SKL, Morus, Generic/Salesmakeover och UC har bildat en arbetsgrupp inför en konferens om öppna data under våren. Några av oss samlas idag för ett första steg i planering av upplägg och genomförande. Vi tar emot förslag på ämnen, talare och annat – helst via #oppnadata. Jag inser att vi borde skapa ett dokument i molnet så att fler kan följa arbetet.
  4. Några aktivister bjuder in till #datadrink på ett hotell i centrala Stockholm. Kl 17, den 22.a. Se denna tweet. Vi hänger på. Kom och snacka öppnadata.se eller PSIdatakollen, eller ännu hellre, vår upphandling av harvesting av öppna data.

Det finns en lista över olika aktiviteter runt om i världen på den globala sajten för Open Data Day.Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter