09
apr | 12:30

Innovationskonsulter med evidens

9 april,12:30 av Peter Svensson

HYVE, innovationskonsulter med klienter som BMW, Bombardier, Bosch, Intel, P&G osv. Öppna innovationsmetoder genomsyrar HYVEs verksamhet och de hjälper företag och offentliga organisationer med att få input till innovation från användare, kunder och andra externa aktörer. En artikel i Harvard Business Review beskriver HYVE som experter på ”managing the crowd”, se här.

Konsultfirman startades i München 2003 och har vuxit organiskt och har nu 100 anställda. De delar in sig i tre avdelningar 1) ideskapande och design 2) innovations- och marknadsanalyser 3) innovationstävlingar. Deras presentationer och argumentation är byggd på den senaste forskningen inom området öppen- och användarinnovation. De erbjuder konsultation inom spetsanvändarmetoden, innovationstävlingar, netnografiska marknadsanalyser osv. Jag tror inte det finns någon liknande organisation i Sverige.

Professor Johann Füller, vd Hyve

Professor Johann Füller, vd Hyve

Ett exempel på deras arbete är Bombardiers stora internationella tävling ”Seamless connectivity”, för att hitta lösningar på problemet med transportgränssnitt. Se tävlingsförslag här:

De har även hjälpt de danska byggbolagens förening med en plattform för att lägga upp tävlingar på problemområden som ett byggbolag kan stå inför, se här. Ett exempel på problemområde är en gammal lagerbyggnad som ska byggas om till ett co-working space.

The starting point for USE SPACE is a warehouse, empty but worthy of preservation, at Hørfrøgade 4 in Aalborg’s East Harbour, in which the second floor is to be converted into an office community. The 800 m² attic space with its wooden floors and wooden ceiling is to be transformed into a co-working space, in which the building’s users can work side by side in offices, conference rooms, studios and other types of work space.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: ByensRum
Foto: ByensRum

 

Enligt HYVE så är det viktigt att den organisation som arrangerar innovationstävlingen även har planer för hur de ska arbeta med de nya lösningsförslagen efteråt. Man kan tex bjuda in vinnarna till en workshop för att ta fram prototyper tillsammans. Det är också viktigt att inte bara förlita sig på ett externt röstningsförfarande utan att man alltid kompletterar detta med en jury som har utslagsröst. På så sätt kan man ta tillvara på deltagarnas engagemang men samtidigt försäkra sig mot ”gaming”. HYVEexperten rekommenderade också att rikta sig mot en internationell publik, pga att det höjer nivån på förslagen.Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter