13
feb | 10:28

Innovationssamarbete och användares innovationer

13 februari,10:28 av Erik Borälv

Andelen svenska företag som bedriver någon form av innovationsverksamhet är 53 procent. Om man vet om vikten av samarbeten så är det oroande att se att det endast är 30 procent som haft innovationssamarbete under åren 2010–2012. Det är en minskning på 9 procentenheter sedan undersökningen 2008-2010.

SCB:s nya rapport Innovationsverksamhet i svenska företag 2010-2012.är en guldgruva för oss med intresse av innovation, varor/tjänster och avsatta resurser.

SCB: Samarbetspartner i innovationsverksamheten åren 2006–2008, 2008–2010 och 2010–2012, procent. Innovationsverksamhet avseende produkt- och/eller processinnovation

SCB: Samarbetspartner i innovationsverksamheten åren 2006–2008, 2008–2010 och 2010–2012, procent. Innovationsverksamhet avseende produkt- och/eller processinnovation

Man konstaterar en kraftig nedgång i samarbeten. Sådana samarbeten är det som gör det möjligt att få tillgång till kunskap och teknik som företagen annars inte skulle kunna tillgodogöra sig på egen hand. Det är även en fråga om att involvera kunder och leverantörer i utvecklingen vilket ofta är helt avgörande inom tjänsteinnovation.

Färre företag har innovationssamarbete
Bland företagen med innovationsverksamhet avseende produkt- och/eller processinnovation var det knappt 30 procent som haft innovationssamarbete under åren 2010–2012. Det är en minskning på 9 procentenheter sedan undersökningen avseende 2008–2010, då 39 procent av företagen samarbetade. Nedgången i innovationssamarbete är brett fördelad över både bransch och storlek. Företagens vanligaste samarbetspartner var leverantörer, följt av kunder eller klienter och konkurrenter eller andra företag inom branschen. Jämfört med tidigare undersökningsomgångar har andelen som samarbetat med kunder eller klienter och konkurrenter ökat. Även samarbetet med universitet och högskolor har ökat bland företagen.

Från ett perspektiv inom Öppen innovation skulle man så klart hellre se ett ökat samarbete, speciellt då vi vet att allt många s.k. värdekedjor idag blir globala och befolkas av fler aktörer. Tidigare forskning har undersökt var innovationer uppstår, och den kunskapen är inte speciellt känd. Inom vissa branscher står extern innovation för upp till 90% av innovationerna – de kommer ofta från kund, användare eller tillverkande partner. Enligt forskare på området har detta inte fått genomslag inom policy.

The sources of innovation, Eric von Hippel.

The sources of innovation, Eric von Hippel.

5,4% av den finska befolkningen har skapat innovationer för eget bruk. I Consumer innovation in Finland – Incidence, diffusion and policy implications (PDF) har man kartlagt och räknat på betydelsen av även denna slags innovationsinsatser. Det finns anledning att tro att det ungefär lika ut i Sverige. Fem procent kan se lite ut, men det motsvarar alltså 172,640 innovativa finnar!

Den finska studien avslutas med rekommendationer för policy, för att bättre ta hand om även innovationer från andra än företagens interna projekt.

In order to account for consumer innovation, three general design principles merit
attention: (1) avoid the dominant logic of the producer-centered innovation model,
(2) design innovation supports that are open also for individuals, not just for
businesses and organizations and (3) use of pull- and push type policies as well
measures that stimulate networking.

Båda rapporterna är aktuella och läsvärda för den med intresse av öppen innovation.Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter