05
okt | 08:49

Några röster om öppna data

5 oktober,08:49 av Erik Borälv

Första träffen i Forum öppna data var den 3:e oktober 2012. Det var ett arrangemang av SKL, edelegationen och VINNOVA. Vi kommer på denna blogg berätta mer kring det som sas på forumet. Här kommer som ett första steg fyra enkla intervjuer som vi gjorde på plats. Det är handhållen kamera och (nästan) helt enligt kyskhetslöftet/reglerna för Dogme 95.

Nästa träff inom Forum öppna data är 7 november 2012. Anmälan krävs. Webbsändning.

Först ut är Emil Ciepielewski från Lantmäteriet som berättar att de följer debatten och utvecklingen på området noga. Under själva forumet sa de att de gärna tar emot stöd och argument för att ökad användning av geodata ska bli verklighet.

Daniel Westman på SU talade om juridik kopplat till främst PSI, dvs vidareutnyttanjde av information från offentliga aktörer. Han kommer vara del i edelegationens revidering av Vägledning för vidareutnyttjande av information.

Daniel Rudmark på Viktoria har framgångsrikt jobbat med öppna data inom trafikområdet. De jobbar nu med några nya spännande projekt som snart kommer ge resultat.

Magnus Kolsjö från PwC har länge varit aktiv inom öppna data. Han hoppas på lagkrav för att få olika aktörer att snabbare öppna upp sin information.Kommentarer (1)

  1. 5 oktober 2012,12:51
    Alf Fyhrlund kommenterar:

    Bra önskngar från Magnus K. Kanalisera gärna dessa till den pågående Statistikutredningen! http://www.regeringen.se/sb/d/15686/a/188664

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter