18
jul | 21:25

Open Knowledge Festival 2014

18 juli,21:25 av Erik Borälv

Open Knowledge Festival lyfter fram öppenhet som ett eget kärnvärde, Sätt “Open” framför: data, gov, science, source, access, cities, så har du i stort sett programmet. Här några reflektioner.

OKFest14 pågår

OKFest14 pågår

Jag deltar i konferensen enbart för öppna data så jag missar mycket om transparens, demokrati, bistånd, journalistik, hårdvara, musik osv. Förmiddagarnas keynotes är dock blandade och Patrick Alleys presentation av Global Witness var intressant. Det är en organisation som liknar grävande journalister och som ger sig på de svåraste fallen i världen, exempelvis blodsdiamanter från Afrika och Gaddafis oljeverksamhet. Arbetet består till hälften av att samla data på olika sätt, ibland öppna data, ibland genom att själv räkna och spåra fraktbåtar i hamnar (som Alley tog som ett exempel). Man har varit nominerad för Nobels fredspris för sitt arbete. I frågestunden efteråt, när en person från Ukraina ber om råd så inser man att vi har rätt olika jobb (detta var dagen innan nedskjutningen).

Ett ordinarie pass handlade om Open Contracting, vilket är öppna data till del men kan också sägas handla om korruption. Slovakien tog upp deras mest kända exempel som kallas Noticeboard Scandal. Beskrivningen är talande: ”Ministry of Development started a competition to obtain services for 119.5 million euro published only on a small noticeboard in the hallways of the Ministry, in a section inaccessible to the public”. Deras upphandling påminner om inledningen till Liftarens guide till galaxen – ni vet, när de i förväg faktiskt har meddelat att jorden ska förstöras idag, på en lapp i källaren bakom en låst dörr med skylten Varning för lejonet (eller hur det nu var). Arrangören av konferensen har startat en kampanj stopsecretcontracts som försöker få samtliga offentliga upphandlingar att vara just offentliga. Även om transparens knappast diskuteras i Sverige så finns det en del öppnadata-aktivister som vill göra offentliga upphandlingar tillgängliga som öppna data. Känns motiverat, transparens eller inte.

Ett annat pass handlade om att skapa ett manifest för öppna data. Det drevs av förvaltarna av data.gov.uk vilket förvånade mig lite. Är inte situationen ändå rätt bra i UK undrade jag? Det borde vara på ett annat sätt svarade de, och menade att man behöver ett annan slags anslag för argumentation mot fler organisationer. Det var något i stil med UKs 10 principer för offentliga tjänster man var ute efter, tolkade jag det som. Helt övertygad var jag inte ens efter passet då de närvarande faktiskt mest var oense om tillståndet och behoven. Personligen gillar jag vanligen manifest då de summerar något viktigt i några få punkter – ofta tydligt och med bra prioritering. Men det finns redan en mängd olika manifest, som den från G8-gruppen, eller userdatamanifesto, ett manifest för öppna transportdata, eller helt generella principer för öppna offentliga data.

Rufus Pollock (en av grundarna av konferensen) intervjuar kommissionär Neelie Kroes.

Rufus Pollock (en av grundarna av konferensen) intervjuar kommissionär Neelie Kroes

Ett sätt att ta del av vad som hände på konferensen är att följa alla tweets med hashtagget #okfest14. En del sammanfattningar av tweets har gjorts, denna är snyggt gjord med Storify.

Keynotes dag 2 var extra bra. Neelie Kroes är avgående kommissionär med bland annat ansvar för digitala agendan och öppna data i EU. Hon är kanske mest känd för sitt arbete inom telekom och speciellt med att få ner mobilavgifterna inom EU. Min bild av henne är att hon är hård (på ett bra sätt) och att hon vill ”rätt” saker inom digitalisering. Kan vi hoppas på att vi får en lika bra ersättare i november när hennes uppdrag tar slut? Hade jag kunnat ställa en fråga till henne, så hade jag gjort en önskan om att Digital Agenda for Europe skulle uppdateras i en öppen process. Många deltagare på denna konferens har mycket att bidra med, exempelvis inom områden som copyright och licenser.

Eric Hysen är Head of Politics & Elections hos Google. Han hade också en sevärd presentation, som gick ut på att vi inte behöver mer lösryckta appar utan mer av struktur och ordning. Han gjorde en parallell med utvecklingen av resandet i UK i historisk tid. Det tog då två dygn att färdas mellan Cambridge och London. Man uppfann den upphängda vagnen som gjorde det möjligt att resa bekvämt och utan att vagnen välte etc. Men, resan tog fortfarande för lång tid och det berodde på att inga lokala organisationer hade ansvar för underhåll av nationella vägar/stigar. Hysen menade att varianter på vagnar är kul men inte vad vi behöver – vi behöver infrastruktur och lösningar som skalar.


Keynotes med Neelie Kroes (Kommissionen) och Eric Hysen (Google) från dag 2. Börjar runt 22 minuter in i klippet.

Nordic Meetup i en park samlade några av de främsta inom öppna data

Nordic Meetup i en park samlade några av de främsta inom öppna data

En typisk detalj med konferensen är alla satellitaktiviteter (fringe events). Efter första dagens slut så samlades vi till ett Nordic Meetup. Vi blev för många för att samlas i en offentlig lokal så det fick bli en park i närheten. Det var ett av de bästa passen på hela konferensen. Det kommer troligen anteckningar lite senare. Här några snabba lösa noteringar:

 • Det finns något som kallas School of Data. Kanske vi borde göra en sådan insats, typ Nordic School of Data. Vi delar rätt många förutsättningar och har lite liknande behov.
 • Vi i Norden behöver träffas regelbundet. Kan vi få hjälp med det av någon? Alla kan inte betala för sig. Nordic Innovation nämndes. Jag har ingångar till ett nystartat 3-årigt projekt kallat Nordic Digital Forum.
 • När man pratar om öppna data så tas ofta exempel från USA och UK upp. Det fungerar inte så bra i praktiken. Om vi kunde ha nordiska exempel så skulle fler förstå.
 • Att ha en gemensam blogg för nordiska länderna skulle kunna hjälpa till med att samla mer lokala exempel (use cases) och samtidigt göra arbetet i norden mer synligt även för omvärlden. Mycket är idag osynligt då vi mest skriver på våra egna språk.
 • Finland har ett nystartat projekt som de kallar för 6-pack (eller något liknande). Det går ut på att de 6 största städerna publicerar data med gemensamma gränssnitt. Samma data dyker upp, på samma sätt, för sex städer. Om man byggt en app på öppna data för Tampere så ska den automatiskt fungera också i Oulu. Jag tror vi kan hitta sex aktiva kommuner i Sverige som skulle kunna hänga på och återanvända det som finnarna tar fram.

 Kommentarer (3)

 1. 20 juli 2014,11:42
  Börje Lewin kommenterar:

  Fantastiskt att se en sådan rörelse. Över 1000 deltagare från 156 länder! Människor som jobbar för öppenhet och det märks på flera sätt. T ex hur lätt det är att få kontakt och att utbyta kunskaper och erfarenheter. Jag lärde mig mer mellan seminarierna än under dem. Men det är väl så det ska vara på en sådan festival.
  Jag kompletterar Eriks utmärkta inlägg med några av mina egna reflektioner nedan.
  Beatriz Busaniche som byggt Wikimedia i Argentina hade en keynote session som i och för sig var lite tunn. Den handlade mest om att man inte ska skriva in något om mänskliga rättigheter i stora överenskommelser om öppna data, eftersom det kan slå tillbaka när IP (immaterialrätt) ses som en del av mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter finns redan och behövs inte nämnas i överenskommelser. Men en viktig reflektion som hon försökte leda i bevis är att IP inte underlättar för innovation. Tvärtom, med en mer avslappnad inställning till IP så underlättas innovation, menar hon.
  School of Data (se Eriks text), Open Education och Open School är begrepp som seglar upp och blir alltmer vedertagna. Många spännande initiativ för att lärare ska kunna jobba öppet och dra nytta av varandras material, att elever ska kunna jobba öppet och kunna stödja varandra, diskutera i öppna forum osv. Också många som ville dela med sig av tips om hur man utbildar eller coachar i öppna data-miljöer. Det mesta här var dock kända pedagogiska anslag som pedagoger i allmänhet borde känna till.
  API:er hade en ganska undanskymd roll på festivalen. Däremot pratades det ganska mycket om screen scraping. Två begrepp som inte har alls med varandra att göra, men min poäng är att många länder inte kommit så långt i utvecklingen mot öppna data än, t ex i Latinamerika eller i Afrika. Min fundering är om man verkligen ska jobba så mycket med screen scraping, Excel-filer, osv. Med samma arbetsinsats kommer man ganska långt om man jobbar med att bygga API:er mot databaser och anpassa sig till etablerade standarder på olika nivåer. Jag kan se tre utmaningar med att ”göra rätt från början”, nämligen:
  1. Resultaten syns inte lika omgående.
  2. Det krävs tillgång till rätt kompetens för att hamna rätt.
  3. Förmodligen skrapas mycket information som inte ens finns i någon databas utan bara på webbsidor…
  Jag jobbar för att man alltid ska göra så rätt som möjligt från början och gärna hoppa över de första nivåerna med sreen scaping och nerladdning av excel-filer. Eric Hysens keynote (som Erik skriver om också) är precis vad det handlar om tycker jag. Vi borde bygga infrastrukturen istället för att skapa kortlivade applikationer som löser sina egna problem ad hoc (delvis fri tolkning av mig).
  Ett sammanhang där man pratade en hel del om API:er var dock på området Open Decisions där man vill ta fram gemensamma standarder. Det innebär att man ska kunna jobba med åtkomst till beslut som tas i offentlig sektor på ett enhetligt sätt, vilket är intressant men en stor utmaning. Mitt intresse här var att säkerställa att man inte bygger nya standarder för den underliggande informationsstrukturen. Jag blev lugnad med att det är RDF, den etablerade standarden för semantisk webb, som används.
  Open Science diskuterade också i olika sammanhang. Fantastiska möjligheter öppnar sig när forskare kan få feedback på sina resultat och tankar från hela världens forskare (och lekmän!) i stället för några få utvalda. Man diskuterar både peer reviews innan forskningen är klar och efter det att den har publicerats.

 2. 20 juli 2014,17:23
  Miska Knapek kommenterar:

  Hej – utmärkt blogginlägg .

  Jag håller på att skriva en liten sammanfattning om den Nordiska OK sammankomsten, och de som var med.

  Men bara lite kort kanske det vore lägligt att nämna några av de Finska initiativen som nämndes under kvällen.

  Open Data Roadshow

  Kort sagt gick det ut på att OK Finland ville promovera Open Knowledge konceptet, genom att ta med sig ett gäng, till olika städer man hittat OK intresserade i, och sedan föreläsa, workshoppa och på annat vis hjälpa de lokala att komma igång. Det kördes i 2013 och 2014 i allt sju städer.

  I OK Finland vill man gärna försöka köra en Nordisk utgåva av OK Roadshowet.
  Man behöver då hitta lokalt intresserade och en budget.

  Om OK Roadshow, via google translate

  Datademo

  Är en liten mini-tävling för apps som hjälper med demokratiska ändamål, som körts med tre månaders mellanrum, nu i två omgångar. Det går ut på att intresserade skickar in koncept om demokrati-hjälpande apps – bla. om att ge insikt i staten. Vilka vinnarna blir väljs ut på ett slags crowdsourcat vis. Ett vinnande projekt – och fleras väljs ut – får 2000 euro och tre månader på sig att utveckla något. I det minsta borde projektet resultera i en bloggpost om projektet.

  Sixpack Strategy – Open and Agile Cities Strategy

  Ett EU finansierat projekt som går ut på att försöka bidra till hållbar urban utveckling i Finlands sex största städer, genom öppen data, öppen innovation, och ’open inclusion’.
  Bland annat skall data och api harmonisering arbetas på, så att man utan större börda kan återanvända applikationer utvecklade annanvart, om bara har samma standardiserade APIs som någon annanstans.

  Forum Virium

  (Jag nämner Forum Virium då en handfull av de Finska medverkanden var från Forum Virium, plus att Forum Virium också arbetat aktivt för att stötta öppna data utvecklingen i Finland).

  Forum Virium är ett bolag ägt av Helsingfors Stat, som arbetar som ett mellanlager för utveckling av digitala tjänster, mellan staten, medborgare och verksamheter. Forum Virium arbetar bland annat med att sprida öppen data, har kört Apps4Finland, har stått för Finlands första öppen data portal – Helsinki Region Infoshare, för Smart City arbetet, Stadi.tv, och mycket annat.

 3. 21 juli 2014,11:09
  Miska Knapek kommenterar:

  Apropos Nordic School of Data – helt bra tänkt!

  Har själv förslagit detta, och det vore bra tidsenligt. GIvetvis borde det nå alla, men i ett skolundervisningsperspektiv kunne det förena en hel del ämnen och – inbildar jag mig i varje fall – göra dem mer intressanta. Alltså, IT undervisning, matematik, sammhällskunskap och kritisk tänkning ( < jag hoppas givetvis det sista kommer på schemat snart nog :).
  Några av tankarna jag gjort mig om detta tidigare hittas här.

  Jag har kört ett skype-möte för OK Nordics de sista månaderna – en gång om månaden, annonserat här, på OK Nordics FB grupp och vi har talat om att göra en Nordisk School of Data.
  Bland annat Heather Broomfield från data.norge.no är där regelbundet, och har också visat intresse för en Nordisk School of Data. Islanändarna som är med på samtalen är bland annat aktiva med Open Spending, så de kunde nog också kanske tänka sig att vara med.

  Något av det som vore – i mitt tycke – intressant med en Nordisk School of Data, vore om man kunde ha ett turnerande team, sammansatt av OK intresserade från olika Nordiska länder. Således skulle man kunna ha regelbunden kontakt mellan de Nordiska, och man kan förhoppningsvis hjälpa med de man undervisar att tänka lite internationellt med datasets, så deltaganden lär sig hur man hittar och sera på ting internationellt. Bland annat med miljöfrågor är detta hjälpligt.

  Men, i varje fall vore det tidesenligt att få in School of Data undervisning i samhället och/eller skolorna.

  ( lite om ett School of Data avgrening i Italien … )
  I ovannämnda dokument finns också länkar till andra School of Data initiativ. Bland annat kör Italienarna ett pilotprojekt om School of Data för gymnasiestudenter – med godkännelse från deras utbildningsminister – i ca. 12 gymnasier. Det finns en hel del videotutorials om diverse relevant kunskap, och så körs där fysiska klasser is skolorna, som del av projektet. Helt specifikt så undersöks öppen data om hur kulturpengar distribuerats. ( En lite avgrening av skolprojektet är en slags ”civic” version – där man kan samlas och ha en slags ’gående hackathons’. Man kollar kulturpengsdatan och sedan går och undersöker, på plats, om det änvänds på rimligt vis – typ, finns det numera ett monument, eller har detta restaurerats, etc… Verkar som det i varje fall blivit en kul familjeaktivitet för vissa 🙂

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter