22
apr | 15:50

Öppen design för bättre kaffe

22 april,15:50 av Erik Borälv

Vad Open Design är illustreras av ett aktuellt fall i Frankrike. Nespresso får inte längre använda sina kaffekapslar för att utesluta andra leverantörer.

Öppen eller sluten kaffekapsel? Bild CC: Peter Dutton

Öppen eller sluten kaffekapsel? Bild CC: Peter Dutton

I Frankrike har Nespresso en mycket stor marknadsandel inom kaffe som görs med maskin och kapsel. Man använder sin starka marknadsposition för att skydda sin verksamhet, från maskin till butik till kaffekapslar. En domstol har nu gett konkurrenterna rätt i att ägarna Nestlé behöver vara öppnare. Nespresso får inte längre utesluta konkurrenterna skriver WSJ.

After months of discussions, Nespresso has now agreed to warn competitors about design changes three months in advance. It also committed to extend the guarantee on its coffee machines even if customers are using other capsules and will abstain from public negative comments about the quality of other capsules.

I USA har man precis samma fajt kring kaffekapslar. Det är stora summor vi talar om, årligen tiotals miljarder, vilket är en av anledningarna att det kan vara lönsamt att skapa sig ett övertag på marknaden. Man talar nu om att nästa generation kaffemaskiner inte komma tillåta kaffe från tredjepartsleverantörer.

The coffee pod market is not a small one, and only continues to grow. Green Mountain, the parent company of Keurig, had $3.9 billion in net sales in 2012, $2.7 billion of which was earned from its sale of proprietary coffee pods, or K-cups. The effort to lock down the business surrounding its K-cup brewers would go a long way toward protecting the company’s profits, and could even increase them by reining in competing third parties.

En standard sätter ramarna och sedan är alla fria att agera så länge man håller sig innanför ramarna.Open Design liknar i viss utsträckning standardisering (som process). Man skapar medvetet en möjlighet för andra att addera nya lösningar då man vet att detta kommer skapa ett högre värde än vad man själv kan erbjuda.

JOBY gorilla mobile 고릴라 모바일 삼각대

Inom mjukvara är öppen design ofta en självklarhet, inom hårda områden bara ibland. Ett av mina favoritexempel är gängan för kamerastativ – den är lika överallt. Det har möjliggjort tillverkare av stativ att tävla på pris och egenskaper hos stativen, och inte nödvändigtvis på skydd av fästet. Det har också skapat nya innovationer, som s.k. gorillafästen som är ett helt annat slags stativ men som nu hör till samma ekosystem.

Ett annat känt exempel är sladdar och kontakter. Som inom kaffe finns här otroliga värden inom tillbehör, exempelvis för mobiltelefoner. Här har EU nyligen gått in och styrt vilka regler som gäller för själva laddarna framöver mest utifrån ett miljö- och kundperspektiv:

The current incompatibility of chargers is a nightmare and a real inconvenience for consumers. This new directive ends this nightmare and is also good news for the environment as it will result in a reduction of electronic waste, said European parliament negotiator Barbara Weiler in a statement.

Det finns bra och dåliga standarder, det finns bra och dålig reglering av branscher. Utifrån ett kundperspektiv och som ramvillkor för att möjliggöra fler innovationer finns mycket som talar för att Open Design kan leda till omfattande positiva effekter. Om det kommer ge oss bättre kaffe återstår att se.Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter