23
sep | 16:40

Wikimedia in Residence

23 september,16:40 av Erik Borälv

André Costa, operativ chef på Wikimedia Sverige, berättar kort om sina erfarnheter som ”Wikimedia in Residence” hos Riksantikvarieämbetet.

Vinnova har lanserat en utlysning Residens X, med sista ansökningsdag 7 november 2019. Det är en satsning som riktar sig till er som under en tid vill bjuda in en person med för organisationen obekanta färdigheter och som kan förmedla andra perspektiv. Satsningen är avgränsad till residens med relevans för innovation och som bidrar till att kompetens kommer till användning i nya sammanhang.

André Costa berättar om erfarenheter av residens.

Det finns en sammfattande rapport Wikipedian in Residence på Riksantikvarieämbetet som bland annat berättar om hur man utvecklade tekniska lösningar för att koppla ihop innehållet i Wikipedia och Wikimedia Commons med K-samsök. Dessa lösningar lever kvar och ger nytta över 5 år senare.

För den som vill veta ännu mer så har UR Play har ett inspelad presentation på temat hur man kan sprida världskultur i världen med hjälp av Wikipedia. En del av presentationen handlar om residens. Hur kan en myndighet som samlar världskultur sprida sin kunskap i världen? Genom att bidra med bilder, text och data i Wikipedia syns spår av samlingarna på över 120 språk, och kunskapen når långt utanför museernas väggar.

UR Play-avsnitt med Wikimdia

UR Play: Hur kan en myndighet som samlar världskultur sprida sin kunskap i världen? Axel Pettersson från Wikimedia Sverige berättar.

Residens ser olika ut beroende på område och tradition. På många håll i världen finns residensprogram där skapande personer bjuds in till en specifik plats och miljö. Det gemensamma för vistelseprogram är att de ger förutsättningar för skapande genom att aktivera och använda sig av en plats. Residens initieras för att öka utbyte av kunskap, skapa samarbeten, utveckla nya idéer och produkter men även för att ge utrymme för reflektion, nya influenser, bredda kontaktytor, och utforska egna verksamheten i en ny kontext.

Mozilla interns

Mozilla söker hela 10 olika Interns. Detta påminner mycket om residens.

Mozilla är en stiftelse utvecklar öppen mjukvara och andra lösningar som gör webben bättre och säkrare. De har en satsning som man kan säga liknar residens, kallat Internships. Det attraktiva i sammanhanget är att uppgifterna som de söker personer för har en tydlig beskrivning och profil. Som sökande utvecklare är det enkelt att se om uppgiften verkar kul och om man har rätt förutsättningar att lösa problemet.

Om det är relevant för er verksamhet att under en tid bjuda in en person med för er obekanta färdigheter och som kan förmedla nya perspektiv till organisationen, så finns nu en chans att testa satsningen på Residens X. Kanske är ni detta X?Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter