02
maj | 09:00

Sveriges unga är nyckeln till Sveriges framtid

2 maj,09:00 av Anna Edwall

Projektets syfte är att förändra synen på relationen mellan individen och skolan.

Att må bra är en förutsättning för att kunna prestera bra. Det gäller såväl lärare som elever. Bättre skolor arbetar med kompetensutveckling av pedagoger och skolledning inom den ledande forskningen från kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi. Ambitionen är att skapa en skola som tillvaratar ungas drivkrafter, kreativitet, nyfikenhet och förmågor. Vi ger lärarna förmågorna att skapa välmående som ger resultat.

  1. Varför social innovation?

Social innovation har ett fokus på hållbart, långsiktigt värdeskapande, där det som mäts är sociala värden prioriteras framför ekonomiska värden, exempelvis individens, samhällets eller planetens hälsa.

  1. Vad gör ert projekt viktigt?

Vi vill skapa ett skifte i hur vi ser på relationen mellan individen och våra sociala system, som i vårt fall är skolan. Vi anser att skolan, och Sverige, har svårigheter att ta tillvara ungas potential och engagemang. Det finns indikationer på detta i form av ökande psykisk ohälsa och sjunkande PISA-resultat. Det behövs fler välmående, trygga och engagerade samhällsmedborgare.

Vi lär ut evidensbaserade metoder och praktiska verktyg som kan användas direkt i klassrummen med eleverna, och som hjälper lärare att skifta perspektiven kring sin egen roll som pedagog och kring pedagogiken.

Målet är att alla skolor i Sverige ska ha lärare och elever som mår bra, känner sig engagerade och därför vill och kan anstränga sig, lära sig och utvecklas.

Vi skapar tydliga förändringar bland såväl lärares som elevers välmående, samt både strukturella och beteendemässiga förändringar i skolorna.

  1. Vad fightas ni för?

För att vårt projekt ska lyckas är det centralt att testa en modell för uppskalning av vår fortbildning av lärare. Om vi kan hitta nycklarna till en skalbar kvalitativ utbildning så har vi lyckats.

Read more about the project: http://www.battreskolor.se/Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter