05
nov | 11:17

Varför social innovation?

5 november,11:17 av Anna Edwall

De 22 projekten som finansieras i utlysningen Social Innovation 2015 har fått 3 frågor att besvara om social innovation. Under kommande 6 månader kommer du att få lära känna projekten – och samtidigt bli lite smartare på vad social innovation egentligen handlar om.

 

“Det handlar om människor”

Låt mig börja med att presentera Thomas Sundén, projektledare för projektet “Innovation inom almännyttan”.

Ett projekt med syfte att att ytterligare stärka de allmännyttiga bostadsbolagens samhällsansvar, öka delaktigheten bland hyresgästerna, minska beståndens sociala problemställningar och ta fram en metod för sociala innovationer som adresserar de nationella sociala samhällsutmaningarna så att hela landet kan dra nytta av dessa och nya sociala innovationer.

  1. Varför är social innovation viktigt?

Social Innvoation är viktigt eftersom det är i den sociala innovationen som den verkliga samhällsutvecklingen sker. Som VD:n för ett allmännyttigt bostadsbolag yttryck det ”Det är viktigare att se människor än balansräkningar växa”.

  1. Vad gör ert projekt intressant?

Att skapa en metod för att stärka sociala innovationer inom SABOs (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) 380 medlemsbolag har möjlighet att ge effekt på sociala innovationer över hela Sverige. Det är dessa bolag som redan idag har en direkt relation till hyresgäster i 1 miljon hyreslägenheter och därmed är nyckelspelare till att skapa riktig förändring. Som kommunalt ägda bolag delar vi alla på den sociala avkastning som projektet skapa. Bolagere bär vidare på en förståelse för vikten av att ta sitt samhällsansvar, och de ger en fantastisk plattform för att sprida kunskap om vikten av sociala innovationer.

  1. Vad fightas du för?

Vi vil aktivera en kärntrupp av SABOs medlemsföretag till arbetet att skapa en nationell modell för social innovation med fokus på boende, sysselsättning, integration och trygghet.

Läs mer om projektet här!Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter