20
nov | 11:54

VINNOVA finansierar innovation som ska ge snabbare etablering av nyanlända!

20 november,11:54 av Anna Edwall

Matchning av kommunernas rekryteringsbehov med nyanlända som har högskolekompetens, ett program för att fånga upp personer som har varit företagare i sitt hemland och utveckling av ett innovativt beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor. Det är några av de projekt som får finansiering av genom Vinnovs satsning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

Projekten får finansiering genom en ny satsning där ideella organisationer, företag och offentlig sektor kunnat söka medel för att utveckla nya lösningar och samarbeten som kan minska den sociala utsattheten för människor på flykt eller som kan bidra till snabbare och bättre etablering i Sverige för nyanlända.

– Projekten ska testa nya idéer i verkligheten och om resultaten blir lyckade ska lösningarna kunna spridas och användas i större skala. Vi ser att det finns många bra idéer som har potential att göra stor nytta både för samhället och för enskilda människor, säger Anna Edwall, som är ansvarig för utlysningen på VINNOVA.

Exempel på vad några av projekten vill åstadkomma:

 • Snabbare och kostnadseffektivare insatser i flyktingkriser
  • Innovativt verktyg som förbättrar UNHCR:s krigsinsatser.
  • Lunds universitet, UNHCR, IB i Oslo
 • ”Rehabilitering för flyktingar med krigstrauma.
  • En innovativ metod med en kombination av naturbaserad rehabilitering och arbetsträning i företag.
  • Sveriges lantbruksuniversitet och Arbetsförmedlingen
 • Sammanföra människor och skapa relationskapital
  • En innovativ skalbar modell och teknisk plattform som sammanför människor som vill bli bättre på svenska med människor som pratar flytande svenska över en hemlagad middag
  • Invitationsdepartementet och Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling
 • En rättssäker asylprocess med människan i fokus
  • Innovativt och vetenskapligt baserat beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor
  • Göteborgs universitet och Migrationsverket
 • Smartare kommunikation mellan volontärer, migranter och myndigheter vid krislägen
  • Innovativ kostnadsfri webbapplikation för att kommunicera mobilt med volontärer och migranter, samt förstå behov från samverkande aktörer i mottagande och integration
  • FRONTIT AB med Malmö Stad, Refugees welcome mfl involverade

Återkommande teman som vi kan se i ansökningarna är snabbspår och matchningstjänster, digitala lösningar (språkstöd, interaktion, information och kommunikation), säkerhet i asylprocessen, rehabilitering, relationer

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi imponeras över så många nya samarbeten på så kort tid. Alla ansökningar hade bra delar och vi hoppas att de som inte beviljas finansiering av oss hittar andra vägar att bli till verklighet eller växa.

Totalt finansierar vi 16 projekt. Läs mer om dem under ”nyheter” här.Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter