Taggarkiv: BarCamp

10
mar | 18:40

Boende, finansiering, skattesystem för start-ups.

BarCamp Sthlm

Foto: Arno Smit, FundedByMe

Hur kan Europas hetaste start-up scen växa ytterligare? Bloggen höll i en diskussion på BarCamp Sthlm om vad som är de största hindren för start-ups i Stockholm. Det blev en riktigt bra diskussion med tre tydliga problemområden.

Det mest akuta problemet är bostäder för nyinflyttade. Det gäller både nyrekryteringar från utlandet och från andra delar av Sverige. Speciellt svårt är det när man ska rekrytera någon som har familj med sig och behöver ett stabilt och anständigt boende från dag ett.

Det andra problemet är att få tillgång till finansiering i tidiga stadier. En intressant observation är att om det finns mer kapital i tidiga faser så underlättar det även boendeproblemet. Det finns sk ”relocation services” att köpa, så med bättre kapitaliserade start-ups minskar problemet med boende. Så är fallet i London.

Ett tredje problem som diskuterades var att det svenska skattesystemet inte ansågs vara anpassat för start-ups behov.

Det kom fram ett par förslag på lösning av boendeproblemet av dessa kreativa deltagare på BarCamp. En intressant idé är att uppmuntra till bo tillsammans. Det är populärt i bla Berlin, man delar helt enkelt lägenhet med kända eller okända människor. Ett tilläggsförslag var att då kunde man både bo och jobba på projekt samtidigt. Kapitalistiska kollektiv?

Andra frågor som togs upp var acceleratorer, mångfald och jämställdhet. Stockholm har få acceleratorer och mötesplatser. Start-up företagen verkar ha en större mångfald bland de anställda än etablerade företag, men det är fortsatt mestadels män som arbetar i dessa företag.

Tack för diskussionen, nu är det upp till alla att se vad man kan göra för att skapa en av världens starkaste start-up scener!

09
mar | 12:09

BarCamp Sthlm

Spotify

Lördag morgon. Spotify HQ. 150 webbutvecklare, designers, studenter och entreprenörer. Vi samlas på Stockholms första BarCamp. Vi är alla presentatörer här – en av poängerna med en BarCamp är just att det inte finns publik utan bara aktiva deltagare.

Spotify tillhandahåller inspirerande lokaler vilket spär på känslan av att vi är i Silicon Valley. Det är också roligt att se att de start-ups som växt sig stora, som Spotify, ger tillbaka till de företag som är mindre och till intresserade individer. Start-up scener är väldigt delikata ekosystem som måste tillföras precis rätt mängd näring.

På ett BarCamp får deltagarna presentera precis vad de vill – det är inte bundet till något ämne eller till format. En del visar upp saker de själva skapat, en del efterlyser tips på bra lösningar, en del vill bara diskutera ett problem som de har just nu. Ämnena handlar idag, bland annat, om möjligheterna med öppna data (och hur man kan bedriva smart lobby mot myndigheter för att öppna upp), användarbarhet, ingenjörer vs designers osv. BarCamp Sthlm är en riktigt bra mötesplats för nyfikna personer intresserade av start-ups, innovationer, att hacka kod eller att skapa nya kontakter.

Vi gjorde en kort intervju med Mike, en av organisatörerna av detta BarCamp.

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter