Taggarkiv: Bryssel

02
jun | 10:45

Kommissionären sätter upp ny högnivågrupp RISE HLG

 

rise

Jan-Erik Sundgren, VOLVO;    Foto: Dan Andrée

 

Kommissionären för forskning och innovation, Màire Geoghegan-Quinn, har satt upp en ny högnivågrupp: Research, Innovation and Science Policy Experts (RISE) High Level Group (HLG). Gruppen har sitt första möte 11 juni.

Gruppens uppgift blir att ge strategiska råd till kommissionären för forskning, innovation och vetenskap. Fokus skall vara hur man bäst skall ta tillvara EU-forskning, innovation och vetenskap för att skapa tillväxt som är ”smart, ekonomisk och uthållig”. Gruppen leds av en ordförande Prof Luc Soete, rektor vid Maastricht University (NL) som utsetts av kommissionen.

Gruppen skall arbeta med att ta fram s.k. kortare Policy Brief inom områden som definieras av gruppen eller på uppdrag av kommissionären kompletterat med längre Policy Reports.

Gruppen består av totalt 38 personer, mestadels från universitet, institut och näringslivet. Undertecknad och Jan-Eric Sundgren, VOLVO finns med från Sverige. Alla ledamöter sitter dock med i egenskap av oberoende experter och representerar inte sitt land eller arbetsgivare.

Jan-Erik Sundgren säger: ”Min förhoppning är att trots gruppens storlek att vi för det första tydligt kan fokusera på de viktigaste områdena och frågorna som bidrar till att stärka konkurrenskraften inom EU vad gäller forskningens kvalitet men också hur vi utnyttjar de samlade resurserna för att säkerställa att insatserna leder till tillväxt i de dimensioner som ges i 2020 programmet. Dessutom är min förhoppning att interaktionen med en ny kommission och en ny kommissionär blir sådan att man lyssnar och tar till sig av gruppens samlade erfarenhet. Personligen så hoppas jag också att utbildning och den långsiktiga kompetensförsörjningen kommer upp på agendan. Om vi inte säkerställer att vi har välutbildade personer och kan attrahera excellens så får vi vare sig excellent forskning eller innovationer som bidrar till en hållbar tillväxt”

Själv hoppas jag att den nya gruppen, skall kunna påverka EUs FoI-agenda genom att vi tar fram strategiska råd i rätt tid och anpassat så att det blir användbart för kommissionen. Jag hoppas att just min kompetens att känna till hur kommissionen arbetar och tar beslut skall kunna vara till nytta för gruppen och Sverige!

 

27
maj | 15:31

VINNOVA debuterar på rådsmöte i Bryssel

  sfic dan

                                                     Dan Andrée med den italienska ministern till höger.

                                                     Foto: Magnus Härviden

 

På senaste rådsmötet, kurrenskraftrådet, i Bryssel presenterade ordföranden i SFIC (Strategic Forum for International S&T Cooperation), Dan Andrée, SFICs årsrapport.

Forskningsministrarna träffades för att i första hand diskutera forskningsinfrastruktur samt samverkan inom medelhavsområdet. Sverige representerades av statssekreteraren Peter Honeth och för svenskt vidkommande var det positivt att rådet kunde antaga rådslutsatser avseende forskningsinfrastruktur som ökar möjlighet till finansiering av viktig infrastruktur.

Det nuvarande grekiska ordförandeskapet vill gärna se insatser för samverkan inom medelhavsområdet som säkert kommer att följas upp av det inkommande italienska ordförandeskapet. Norra delen av Europa ställer sig försiktigt positiva och anför att det är viktigt att ta tillvara erfarenheter från BONUS-initiativet i Östersjön samt att man fokuserar på områden som är specifikt för medelhavet.

Dan Andrée, i egenskap av ordförande i SFIC presentade årsrapporten men inledde med en provocerande fråga – ”behöver vi verkligen en rådgivande grupp som SFIC?”

Dan framförde: ”vi har i princip lyckats med samverkan inom Europa, mycket tack vara ramprogrammet. Nu måste vi bli bättre på att samverka utanför Europa och det behövs insatser på nationell och på europeisk nivå. Här kan SFIC göra nytta med tidiga strategiska inspel till rådet och kommissionen. SFIC kan fylla det gap som finns mellan beslut som tas i rådet och den praktiska implementeringen som programkommittéerna har ansvar för.”

Det var lite speciellt att framträda i rådet säger Dan. ”Jag har ju varit med på ett 60-tal rådsmöten men normalt är det bara ministrar som kommer till tals”. Det är mycket ovanligt att man har inbjudna gäster som gör presentationer säger Dan.

13
feb | 15:29

Påverkan i Bryssel

Just nu är vi mitt inne i en intensiv arbetsperiod. Horisont 2020 startade 1 januari 2014 vilket inneburit en hel del aktiviteter både i Sverige och i Bryssel där vi från Brysselkontoret varit inblandade.

Bland annat genomförde VINNOVA den 29 januari svenska lanseringskonferensen för Horisont 2020 Prominenta talare såsom utbildningsministern Jan Björklund, Robert-Jan Smits, Generaldirektör på EU-kommissionens generaldirektorat för Forskning och Innovation samt statssekreterare Peter Honeth och statssekreterare Håkan Ekengren delade med sig av sin vision av det nya forsknings- och innovationsprogrammet.

Här i Bryssel anordnade VINNOVA denna vecka en workshop för representanter för nationella påverkansplattformar som beviljades projekt i förra årets utlysning. Dessa plattformar är tänkta att stimulera mobilisering och samverkan mellan olika aktörer med gemensamma visioner, mål och behov för att positionera svenska styrkeområden i Europa.

Under workshopen delade Christos Tokamanis, enhetschef på EU-kommissionens generaldirektorat för Forskning och Innovation med sig av sin vision gällande utvecklingen av EU:s industripolicy. Bland annat lyfte han fram rollen som industrirepresentanter och olika typer av plattformar har spelat i utvecklingen av denna.

Christos Tokamanis Foto: Sandra Olivera

Thomas Fleischer, chef för Volvo Personbilar Brysselkontor delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta med påverkan i Bryssel. Han nämnde bland annat vikten att vara med i ”rätt” sammanhang för att kunna vara en spelare som ses som relevant och kunnig utav andra. Detta leder förhoppningsvis då till att man blir inbjuden i sammanhang där relevanta diskussioner äger rum vilket alltså då blir ett sätt att föra fram sina åsikter och påverkan.

Thomas Fleischer Foto: Sandra Olivera

Thomas Fleischer Foto: Sandra Olivera

09
okt | 14:00

Personliga möten

Lars Wärngård Foto: Sandra Olivera

Lars Wärngård Foto: Sandra Olivera

Vad är det man brukar säga? Att det är de personliga mötena som inspirerar? Ja, eller något liknande i alla fall, oftast. Igår fick vi i alla fall uppleva ett sådant möte. Men det var inget planerat utan resultatet av ett spontant besök av Lars Wärngård, programchef på FORTE. Han är i dagarna i Bryssel på olika möten och utnyttjade tiden mellan två sådana för att passa på och träffa oss på kontoret.

Jag tycker att personliga möten är väldigt viktiga. Vissa saker får inte samma effekt eller genomslag om de behandlas på telefon och än mindre via mail. Ett givande personligt möte kan ge väldigt mycket energi och vara starten på något nytt. Som i det här fallet. På under en timme avhandlade vi flera viktiga områden där VINNOVA och FORTE kan hjälpas åt att föra fram svenska synpunkter och ståndpunkter framöver. Se där vad dessa spontana personliga möten kan föra med sig!

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter