Taggarkiv: e-hälsa

04
jan | 18:31

Digital tjänst som höjer diabetikers livskvalité

Engaging Care, tidigare eDiabeat, är en digital tjänst för personer med kronisk sjukdom, deras familj och vårdgivare. Medgrundaren Annica Belfrage berättar att målet med denna interaktiva app är att stötta människor med kroniska sjukdomar till en hållbar livsstil. Hon tror att appen kan ”go global” och att detta i sin tur kan hjälpa Sverige att stärka sin position inom e-hälsa.

  1. Varför social innovation?

Social innovation möjliggör globala idéer för bättre hälsa och mänskliga rättigheter. Innovationerna kan också leda till ökad tillväxt och sätta nya trender.

  1. Vad gör ert projekt intressant?

Vårt mål är en plattform för patienter med kroniska sjukdomar, deras familj och vårdgivare. Genom att analysera patientens vårdhistorik så skräddarsys ett individuellt hälsoprogram för de som önskar en bättre hälsa. Vi vill få till ett proof of concept med mätbara resultat från Sverige innan vi ger oss ut på en global marknad.

  1. Vad fightas ni för?

Vi vill få fler att engagera sig i frågor om bättre hälsa och förbättrad livskvalité. För att nå så många som möjligt så vill vi ut i hela sjukvårdsystemet, till kliniker och alla landsting.

Läs mer om projektet här:

Projektets hemsida: www.engaging.care

Linkedin: Engaging Care Linkedin showcase: eDiabeat Facebook: Engaging Care

Twitter: @engagingcare

Instagram: engagingcare

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter