Taggarkiv: EaP

08
okt | 16:34

Alla dessa akronymer – EaP

Foto: Hedvig Eriksson

 

EaP – Eastern Partnership (Östliga partnerskapet) initierades av Sverige och polen 2008 i syfte att stärka samverkan med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina, Vitryssland och Europeiska Unionen. Nyligen hölls en konferens på detta tema i Vilnius som en del av det litauiska ordförandeskapet. Ett 100-tal personer deltog – mest från EaP-länderna samt de nya medlemsländerna i EU.

Undertecknade var dels där i egenskap av ordförande i SFIC (se mitt tidigare inlägg) samt med min VINNOVA-hatt. Marija Milivojevic från Utbildningsdepartementet deltog också.

Det finns stora förväntningar från EaP-länderna men inte helt enkelt att se vad vi från EU kan göra men nu sätts i alla fall en panel upp inom forskning och innovation som skall bestå av representanter från EU och EaP som skall ha sitt första möte 13 november (Marija deltar). En första fråga att ta upp är s.k. årliga ”road-maps” med identifierade prioriteringar för samverkan.

Jag höll också ett föredrag om VINNOVAs utmaningsdrivna innovationer samt VINNOVAS aktiviteter inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen och till sist var jag också moderator för sessionen om Barriärer för innovationer.

Det var flera intressanta presentationer och man  har en hel del spridda insatser för att tackla barriärer men inget helhetsgrepp. Speciellt Ukrainas bidrag var intressent då man ganska väl identifierat styrkor och svagheter. I min sammanfattning tryckte jag just på konceptet utmaningsdrivna innovationer och att man där samlar olika typer av aktörer – detta angreppsätt tycks saknas i dessa länder.

Det var för övrigt mycket bra organiserad konferens – på gränsen till överorganiserat!

Intressant var att när en person började prata ryska i sessionen (det fanns tolk) var det bara jag och österrikaren som tog på sig lurarna! Jag fick dessutom lite nytta av min mycket dammiga ryska.

Andra dagen inledde en äldre ”gentleman” sitt föredrag med orden: ett bra föredrag skall vara som en kvinnas kjol – kort för att väcka uppmärksamhet – tillräcklig lång för att täcka substansen. Tilläggas kan att föredragshållaren inte kom från EUs jämställdsinstitut som finns just i Vilnius!

För vidare studier rekommenderas: http://www.eep.eu2013.vu.lt/

samt http://eige.europa.eu/

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter