Taggarkiv: etablering av nyanlända

21
jan | 12:03

DoubleCup – för fler nyanlända i Trollhättans näringsliv!

Trollhättans näringslivschef tipsade just mig om kommunens nya iniatiativ DoubleCup. DoubleCup ska visa hur alla kan göra en insats för integrationen och ge nyanlända människor kontakt med näringslivet i Trollhättan. I ett första steg behöver det inte vara svårare än att din arbetsplats bjuder en på fika.

I augusti initierade företagen i Trollhättans Näringslivsråd projektet DoubleCup och tio företag har varit med under utvecklingen av projektet. I dagarna körs DoubleCup igång med full kraft. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket/Restad Gård och Trollhättans Stad administrerar projektet. Den långsiktiga ambitionen är att alla nyanlända bjuds in till ett första möte hos ett företag, men ett kortsiktigt mål är att minst 100 arbetsplatsbesök genomförs inom tre månader. Läs mer här!

Det som jag tycker är intressant med detta initiativ är den potentiella innovationskraften i samarbetskonstellationen och i matchningen mellan nyanlända och företag. Det är alltså inte metoden eller tjänsten i sig som är innovativ kanske, men den i sin tur kan kanske resultera i ett hejdundrandes innoverande då nya perspektiv möts. Hur mäter och förstår vi bäst det?

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter