Taggarkiv: EU

22
feb | 11:34

ePSIconf i Warsawa idag

ePSIconf 2013 i WarsawaIdag pågår den årliga europeiska konferensen om PSI, vilket står för Public Sector Information. Redan under konferensens inledning blev det tydligt att de flesta aktörer nu inte pratar så mycket om PSI utan att det istället är öppna data som är på agendan. Man är samtidigt tydlig med att det viktiga är öppenheten, inte data i sig. Utan öppenheten blir det inga resultat, inget förändras.

Många saker händer på området och man försöker skapa synlighet kring utvecklingen. Ett omtalat initiativ är http://census.okfn.org/ som, på gott och ont, visar status för ett antal utvalda datakällor.

Ett tema på konferensen i år rör juridik och speciella ansvar för data. Det rapporteras om många offentliga aktörer som inte vågar öppna upp, av rädsla av att det ska gå (juridiskt) fel.

Liability might be a big hurdle the coming time. The PSI Directive, in its current and future form, obliges PSB’s to allow re-use. Liability comes into play in three areas: where it concerns damages suffered as a consequence of faulty data, where unfair competition plays a role around costing and pricing, and where privacy or intellectual issues are at stake. In those three areas mistakes can be made when it comes to moving towards Open Data.

”they did not die, so they could sue afterwards” berättar Christian Laux, en jurist inom öppna data. Han berättar om ett antal fall, främst inom akademisk publicering, där det gått fel. En forskarrapport berättar om en behandling med saltinjektioner, men man skriver fel och rekommenderar 25% istället för 2,5%.

Ett svårt ämne, men jag känner inte att vi under sessionen kom fram till lösningar.

 

taggar: ,
Sida 4 av 41234

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter