Taggarkiv: Europeiska kommissionen

02
mar | 13:23

Tävling för att främja integration!

Europeiska kommissionen har i samarbete med NESTA just lanserat en tävling för att främja integration och hjälpa människor som befinner sig på flykt. Jag har diskuterat satsningen med Nesta under planeringsfasen då de följt arbetet med vår satsning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

”The European Commission is looking for innovations in products, technologies, services and models that can help to build inclusive communities and realise the potential contribution of refugees and migrants. Ideas can relate to any aspect of the reception and integration process.”

Läs mer om tävlingen här!

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter