Taggarkiv: Europeiska unionen

02
dec | 07:30

Möte mellan Afrika och Europa

Detta inlägg är skrivet av Christian Hansen, medarbetare på internationella avdelningen enheten för internationellt samarbete på VINNOVA. Tidigare placerad i Bryssel, numera i Stockholm och med särskilt ansvar för VINNOVAs samarbete med Indien och Afrika.

Under två dagar (28-29 november) har representanter från medlemsländer från både den Europeiska och den Afrikanska unionen (AU) träffats för diskussioner kring forsknings- och innovationssamarbeten (High Level Policy Dialogue).VINNOVA representerar Sverige på uppdrag av utbildningsdepartementet. Som bakgrund finns ett samarbetsavtal mellan EU och AU uppdelat i ett antal partnerskapskapitel. Det 8:e partnerskapet handlar om vetenskap, informationssamhället och rymd. En arbetsgrupp, benämnd Bureau, har utarbetat en strategi för hur det vetenskapliga samarbetet kontinenterna emellan bäst genomförs och under mötet låg förslag på bordet. Det är sedan upp till det toppmöte som sker i vår mellan AU och EU att fastställa strategin.

Man har valt att fokusera på ett tematiskt område för att göra det genomförbart. Området är hållbart jordbruk, som inte minst är av hög prioritet för Afrika. Det finns dock risker med ett sådant tema, då det tenderar att handla om utvecklingssamarbete snarare än forsknings- och innovationssamarbete. Att finna synergier mellan Europeiska insatser inom bägge dessa områden är viktigt, men som diskussionerna gick hamnar man lätt i utvecklingsspåret. Man kan finna det något märkligt att de utmaningar som diskuterades i princip enbart var de Afrikanska utmaningarna. Inom Horisont 2020 finns en hel utmaning definierad kring jordbruksfrågor, men Europas utmaningar nämndes knappast alls. Utan att kunna detaljer i framtida arbetsprogram under utmaning 2 inom Horisont 2020, så bör det finnas gemensamma utmaningar att tackla.

Möten av denna art kan ses som ineffektiva ibland, men det är samtidigt viktigt att sitta ner runt ett bord på internationell nivå för en dialog. Förväntar man sig stor effekt har man nog siktat för högt, men på sikt är det rätt sätt att hitta gemensamma frågor lämpliga för gemensamma insatser inom forskning och innovation.

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter