Taggarkiv: gamification

09
feb | 18:43

Öppen innovation via spelifiering

Att spela spel handlar om att lösa problem. Forskare har sett en möjlighet att få sina problem lösta genom spelifiering.

Foldit - solve puzzles for science

Foldit – solve puzzles for science

Att göra ett problem eller en utmaning till något som liknar ett vanligt spel har använts i många sammanhang. Ibland är det inte lösningen i sig som man söker utan man vill hitta framgångsrika strategier för att närma sig lösning. Ibland är det masseffekten (crowdsourcing) som man utnyttjar – även komplicerade problem kan lösas om man är tillräckligt många som hjälper till.

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) lanserade 1999 ett nytt sätt att söka bland radiosignaler från rymden. Man vill hitta signaler som avviker från det normala och som kanske pekar på främmande aktivitet. Det nya var att man skapade ett program som användare skulle ladda ner och köra på sina datorer – datorn hämtade sedan över nätet material att analysera och skickade tillbaka resultatet, och så fortsatte det. SETI-projektet skapade topplistor över de användare som hade analyserad flest ”paket” av data. Man skapade även andra listor där alla användare på ett universitet klumpades ihop, och på så vis fick man även att universitet att tävla mot varandra. Trivialt? Kanske, men tio år senare hade man 290,000 datorer anslutna, motsvarande beräkningskraft om 617 teraFLOPS. (Nej, man har inte hittat något avvikande. Ännu.)

I nutid har spel används för att lösa problem inom medicin, med hur proteiner viker ihop sig:

In 2011, people playing Foldit, an online puzzle game about protein folding, resolved the structure of an enzyme that causes an Aids-like disease in monkeys. Researchers had been working on the problem for 13 years. The gamers solved it in three weeks.

Idag är aspekter av spelifiering så vanliga att vi sällan tänker på dom. En del personer följer mått på sitt inflytande på nätet kanaler (Klout score), eller försöker få så många retweets/likes/följare som möjligt. Olika belöningar skapar drivkrafter som påverkar användaren åt något håll. Om man som designer kan skapa en sådan positiv kraft så kan genomslaget vara mycket stort.

Min Klout-poäng

The Guardian har en bra genomgång av olika spel i How online gamers are solving science’s biggest problems. De exemplen är inriktade på att spelet i sig ska vara en lösning på ett problem.

Man kan använda spelifiering på många olika sätt, som utbildning eller att få en trist rutinsak genomförd i högre grad. Det finns till exempel spel för att få unga att mäta och rapportera sin diabetes på bättre sätt.

– Det är viktigt att små barn med diabetes, deras föräldrar och andra vuxna som har kontakt med barnen förstår varför de måste äta regelbundet, röra på sig och ta sitt insulin. Spelet hjälper både barn och föräldrar att bättre förstå komplexiteten med diabetes. Att hålla en jämn blodsockernivå är viktigt för att förebygga komplikationer i framtiden. Forskning visar att interaktiva spel om hälsa har en direkt påverkan på barns beteende, säger Peter Adolfsson.

Ett liknande exempel är utbildning inom stroke, att lära unga att känna igen de vanligaste symptomen och vad man ska göra i ett sådant läge. Man använder ett spel Stroke Hero och kända stjärnor inom hiphop för att nå målgruppen, och det verkar ge resultat. Tester visar att 90% av de unga gillade spelet och att man hade signifikant bättre kunskaper om vad rätt åtgärd är.

Poängen, som jag själv ser det, är att det handlar om möjligheten att skapa lösningar som är engagerande för externa användare, som ger de användarna något tillbaka samtidigt som man själv får ett slags problem löst. Rätt använd finns här en ofantligt stor potential till öppen innovation.

PS. Om ni gillar detta inlägg och sprider det så ökar kanske min Klout-poäng.

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter