Taggarkiv: innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

18
jan | 14:38

Nyanlända talanger får unikt snabbspår!

Många nyanlända flyktingar sitter på kompetens som behövs i svenskt näringsliv. Ändå har de svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Nu satsar Handelshögskolan på en ny utbildning, som ska öppna nya vägar.

Läs mer om Vinnovas satsning på initiativet RAMP här!

Nu söker RAMP deltagare till nästa omgång som startar 2017. Läs mer om det här – och framförallt: TIPSA VIDARE!

Kort om initiativet:

Syfte: Utveckla ett snabbspår till jobb i Sverige för utländska akademiker som fått asyl för att stärka svensk konkurrenskraft genom en mer inkluderande samhällsutveckling.

Tidsperiod: 2015–2016

Finansiering: Vinnova har bidragit till finansieringen med 725 000 kronor via utlysningen Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

23
sep | 11:21

Vi löser problem tillsammans

Förra veckan hölls en programkonferens för programmet ”Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända” där de 16 beviljade projekten samlades under två halvdagar. Syftet med programkonferensen var att ge projekten en chans att utbyta erfarenheter och inspireras av varandra inför fortsatt arbete. Dessutom ville vi från Vinnovas håll lära mer om det arbete som gjorts och samla in reflektioner inför kommande satsningar inom programmet.

20160913_15232420160913_140641

Social innovation är ett komplext område där nätverkande, lärande och inspiration från andra underlättar arbetet. Under konferensen hölls därför fyra olika workshops med fokus på hur man kan mäta samhällseffekter, kollektiv problemlösning av problem som projekten upplever, den finansiella hållbarheten samt vad i systemet för nyanlända som fungerar bra respektive dåligt. Den sistnämnda workshopen var en övning för att formulera de insikter projekten kommit till och för oss som arbetar med programmet att få berättelser som vidare motiverar programmets existens att lösa samhällsutmaningar. Varje projekt fick därför spela in en videohälsning riktad till … ”Sveriges politiska ledning” … och några av dem kommer vi länka till i denna blogg senare. Under diskussionerna som fördes kom man fram till slutsatser om att man borde jobba mer tillsammans inom området eftersom allas gemensamma målsättning är att nå sociala mål i samhället. På temat om hur man ska etablera nyanlända på arbetsmarknaden var en viktig punkt hur man kan arbeta med att få arbetsgivare att se de nyanlända som en del av Sveriges kompetensplattform. Genom de uppföljningar som gjorts har man redan visat på att de yrkesmässiga likheterna ofta är större än de kulturella skillnaderna, något som borde lyftas fram i rekryteringsprocesserna.

Engagemanget var stort och energinivån var hög bland deltagarna och det blev många och bra diskussioner. Deltagarna upplevde att de fick med sig många konkreta tips och idéer att jobba vidare på i sina projekt.

//Skrivet av Lovisa Harrysson som gör praktik hos Vinnova

 

29
apr | 10:10

Ny app ska samordna flyktingmottagande!

Ett av de 16 innovationsprojekt som beviljades finansiering genom utlysningen Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända omnämns av SVT. En app för att samordna flyktingmottagandet i Sverige. Projektledare Petruska Rogmark uttalar sig här!

 

02
mar | 13:23

Tävling för att främja integration!

Europeiska kommissionen har i samarbete med NESTA just lanserat en tävling för att främja integration och hjälpa människor som befinner sig på flykt. Jag har diskuterat satsningen med Nesta under planeringsfasen då de följt arbetet med vår satsning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

”The European Commission is looking for innovations in products, technologies, services and models that can help to build inclusive communities and realise the potential contribution of refugees and migrants. Ideas can relate to any aspect of the reception and integration process.”

Läs mer om tävlingen här!

20
nov | 11:54

VINNOVA finansierar innovation som ska ge snabbare etablering av nyanlända!

Matchning av kommunernas rekryteringsbehov med nyanlända som har högskolekompetens, ett program för att fånga upp personer som har varit företagare i sitt hemland och utveckling av ett innovativt beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor. Det är några av de projekt som får finansiering av genom Vinnovs satsning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

Projekten får finansiering genom en ny satsning där ideella organisationer, företag och offentlig sektor kunnat söka medel för att utveckla nya lösningar och samarbeten som kan minska den sociala utsattheten för människor på flykt eller som kan bidra till snabbare och bättre etablering i Sverige för nyanlända.

– Projekten ska testa nya idéer i verkligheten och om resultaten blir lyckade ska lösningarna kunna spridas och användas i större skala. Vi ser att det finns många bra idéer som har potential att göra stor nytta både för samhället och för enskilda människor, säger Anna Edwall, som är ansvarig för utlysningen på VINNOVA.

Exempel på vad några av projekten vill åstadkomma:

 • Snabbare och kostnadseffektivare insatser i flyktingkriser
  • Innovativt verktyg som förbättrar UNHCR:s krigsinsatser.
  • Lunds universitet, UNHCR, IB i Oslo
 • ”Rehabilitering för flyktingar med krigstrauma.
  • En innovativ metod med en kombination av naturbaserad rehabilitering och arbetsträning i företag.
  • Sveriges lantbruksuniversitet och Arbetsförmedlingen
 • Sammanföra människor och skapa relationskapital
  • En innovativ skalbar modell och teknisk plattform som sammanför människor som vill bli bättre på svenska med människor som pratar flytande svenska över en hemlagad middag
  • Invitationsdepartementet och Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling
 • En rättssäker asylprocess med människan i fokus
  • Innovativt och vetenskapligt baserat beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor
  • Göteborgs universitet och Migrationsverket
 • Smartare kommunikation mellan volontärer, migranter och myndigheter vid krislägen
  • Innovativ kostnadsfri webbapplikation för att kommunicera mobilt med volontärer och migranter, samt förstå behov från samverkande aktörer i mottagande och integration
  • FRONTIT AB med Malmö Stad, Refugees welcome mfl involverade

Återkommande teman som vi kan se i ansökningarna är snabbspår och matchningstjänster, digitala lösningar (språkstöd, interaktion, information och kommunikation), säkerhet i asylprocessen, rehabilitering, relationer

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi imponeras över så många nya samarbeten på så kort tid. Alla ansökningar hade bra delar och vi hoppas att de som inte beviljas finansiering av oss hittar andra vägar att bli till verklighet eller växa.

Totalt finansierar vi 16 projekt. Läs mer om dem under ”nyheter” här.

Sida 1 av 212

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter