Taggarkiv: innovationer

29
aug | 10:30

Så skall det europeiska innovationsekosystemet blomma.

innovationer

 

Hur detta skall gå till kan man få svar på i den rapport som snart kommer att publiceras: The way forward to improve people’s lives: Inspiring and Completing European Innovation Ecosystems

Under ledning av förre GD i rådssekretariatet, Klaus Gretschmann har gruppen, som tillsattes under det polska ordförandeskapet, lagt fram en rad förslag som man också hoppas kommer att tas till vara av den nya inkommande kommissionen.

Rekommendationerna är uppdelade i tre delar.

I den första delen tar man upp kriterier för att det europeiska ekosystemet skall blomma. Man behöver bl.a. en bredare syn på IPR som går utöver patentproblematiken. Man behöver få igång offentlig upphandling. Man introducerar begreppen PPPPc (public-private-people-partnerships) och BUPs (business-university-partnerships).

I den andra delen tar man upp behovet av ‘sociala innovationer’ från utgångspunkten att innovationer har både positiva och negativa sidoeffekter i samhället. Innovationer behöver komma in i utbildningsystemet på ett helt annat sätt än det är idag.

I den tredje delen tar man upp styrningen och behovet av en mer övergripande styrning och samverkan. Det europeiska forskningsområdet finns med i EUs nya traktat men innovationer är inte ’reglerat’ på samma sätt. Det behövs en tydligare roll för innovationspolicy i den nya kommissionen.

Gruppen föreslår en färdplan som skall implementeras under de närmste tre åren.

 

taggar: ,
04
apr | 14:38

Kiselrondeller och innovationskatapulter i UK

Foto: Torcello Trio/Flickr/CC BY-SA 2.0

Foto: Torcello Trio/Flickr/CC BY-SA 2.0

På senaste ERAC-mötet (ERA and Innovation Committee) fick medlemsländerna redogöra för erfarenheter från nya initiativ inom forskning och innovation.

UK tog bl.a. upp att man noga studerat vad andra länder gör och fastnat för den mycket lyckosamma verksamhet som Fraunhoferinstituten i Tyskland bedriver. Fraunhoferinstitutens uppdrag är att bedriva tillämpad forskning till nytta för offentlig och privat verksamhet och med resultat som gagnar hela samhället. I UK insåg man genast att det inte går att bara kopiera andra länders lyckade satsningar utan man måste anpassa till de egna nationella förutsättningarna.

Med detta som utgångspunkt startade man de s.k. innovationskatapulterna och hittills har man satt upp sju katapulter:

De finansieras via tre källor: statliga basanslag (1/3), kontrakt som finansieras både av statliga och privata aktörer (1/3) samt kontrakt (1/3) som finansiera av helt av näringslivet. För att få en kritisk massa räknar man med att varje katapult behöver attrahera 10-15 M£/år. Som exempel på målsättning kan nämnas att inom framtida städer är målsättningen att ”develop high-value, integrated urban solutions which we are then able to sell to the rest of the world”. Katapulterna är ett initiativ av den relativt nya myndigheten. Technology Strategy Board.

Ett annat exempel är att man knappast kan kopiera Silicon Valley i Europa – åtminstone inte i Europas tätbebyggda områden – i London har man därför kommit på idén att etablera en s.k. kiselrondell (silicon roundabout)

Lokala entreprenörer i östra London har skapat en kiselrondell med bidrag just från Technology Strategy Board’. Syftet är att skapa en ”hub for media agencies and tech firms with a digital edge”.

 

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter