Taggarkiv: innovationstävling

14
aug | 14:27

Din cykel väntar på att bli stulen

Cykelstöld är ett av de allra vanligaste egendomsbrotten. Ungefär 250 000 hushåll uppger att de utsatts för cykelstöld. Varje år alltså. Hur kan det komma sig att detta är ett olöst problem? En innovationstävling försöker sätta stopp för dessa stölder.

VINNOVA har i dagarna öppnat en utlysning med syftet att öka användandet av innovationstävlingar. En innovationstävling omfattar att identifiera existerande behov, söka efter förslag i en tävlingsform, samt att ta vidare de bästa förslagen till implementering och/eller kommersialisering. Utlysningen riktar sig till aktörer som söker lösningar utanför den egna organisationen för idag existerande behov, och som gör det i tävlingsform.

Hands off my bike!

Bild: NESTA. Kampanjbild för deras innovationstävling.

Förra året anmäldes 60 500 cykelstölder vilket är det egendomsbrott som anmäls i minst utsträckning (38%). Brå skriver:

Eftersom många cykelstölder inte anmäls till polisen är det svårt att säga exakt hur många cyklar som faktiskt stjäls. Försäkringsskyddet och värdet av den stulna cykeln är två faktorer som spelar in när det gäller anmälningsbenägenheten, och förändrade försäkringsvillkor påverkar både antalet anmälningar och den faktiska brottsligheten.

SvD har gjort en interaktiv visualisering över cykelstöler i Stockholm. Kartan innehåller plats för stölden, berättelser från personer som fått sina cyklar stulna, men också berättelser från personer som har stulit en cykel!

Cykelstölder på en karta

Bild: SvD. Cykelstölder på en karta

I England så funderade NESTA på samma sak. Man konstaterade att det ohållbart nog stjäls en cykel per minut. Man lanserade en innovationstävling för att söka de bästa idéerna på hur man kan motverka cykelstölder.

The Hands Off My Bike Challenge Prize is calling on people from all over the UK to come up with breakthrough innovations to make it more difficult to steal bikes and have the potential to increase numbers of people cycling in the UK.

The winning innovation will be the one that requires the longest time to steal the bike.

Nu har man fått in förslag och utsett en vinnare. Videon nedan är tydlig och visar hur de två bästa förslagen gör det svårare att stjäla en cykel. Juryn har haft tillgång till f.d. kriminella som har kunnat assistera vid bedömningen av förslagen!

Hands Off My Bike finalists from Nesta UK on Vimeo.

The runner up was G Lock, and the winner was BiKLOX. In this video the inventors of both demo their products and explain how they work. There are also comments from one of the challenge prize judges who explains why these products were chosen.

PS. Cyklistbloggen har råd om vad du kan göra för att undvika få din cykel stulen.

 

20
jun | 13:42

Innovationstävlingen 300 år

Världens kanske mest kända innovationstävling återuppstår efter 300 år.

John Harrisons klocka på Science Museum

John Harrisons klocka på Science Museum

Tävlingen som var en av de tidigaste av sitt slag hette The Longitude Problem och var brittiska regeringens utmaning år 1714 för ett sätt att mäta ett fartygs longitud.

Att med precision bestämma positionen behövs för att kunna segla rätt så klart, men är också avgörande för att man ska kunna rita dugliga sjökort. En del personer föreslog att man borde använda astronomiska observationer, andra föreslog att man skulle kunna bygga en maskin som höll tiden trots fartygets rörelse och extrema variationer i tryck och temperatur. Newton trodde inte att man någonsin skulle kunna bygga en klocka som var exakt nog.

Harrisons H1. Foto: David James

John Harrison var en osannolik person att lösa detta svåra problem. Han var självlärd träsnickare och ansågs en outsider i dessa sammanhang. Han hade dock en lösning på hur man kunde bygga en ”marine timekeeper”. Det var en rätt stor och komplicerad enhet. Det existerade redan flera lösningar men de klockorna klarade inte alls av ett fartygs rörelser – ett absolut krav i tävlingen.

Det tog Harrison fem år att konstruera sin första version (H1, se bild) av denna Sea Clock, som märkligt nog hade många delar av trä. Klockan visade sig duga och fungerade väl under en testsegling till Portugal.

The Longitude Problem krävde dock ett mer omfattande prov för att en vinnare skulle kunna utses. En segling över Atlanten var det enda som gällde. Harrison utvecklade nästa version (H2) under kommande tre åren. När han var klar så var dock England i krig med Spanien och inga tester gjordes pga risken att klockan skulle hamna hos fienden.

Harrison forsatte med utvecklingen av version H3. Den jobbade han på under 17 år! Ett antal viktiga framsteg gjordes (som bimetaller och ett slags kullager för upphängningen). Men, ett antal tekniska problem fanns i samtliga konstruktioner; ”The failure of the sea clocks 1, 2 and 3 were due mainly to the fact that their balances though large, did not vibrate quickly enough to confer the property of stability on the timekeeping.” Han var tvungen att överge detta spår, efter alla dessa år! Att klockorna kostade 1/3 av fartygets värde anger också hur komplicerade (och därmed orealistiska) de var.

Harrisons H4. CC BY-SA. Foto: Phantom Photographer

Harrisons H4. CC BY-SA. Foto: Phantom Photographer

Det som skulle visa sig framgångsrtikt var ett slags överdimensionerat fickur. Det uppfyller tävlingens krav på att vara enkel (jämfört med den tidens andra klockor som kunde fylla ett helt rum). Klockan är 13 cm i diameter! Den tog 6 år att konstruera mha Londons bästa urmakare. Harrison var nu 68 år och för gammal för att själv ge sig ut att testa klockan. Hans son fick istället ta över och gav sig ut på segling till Jamaica. H4 fungerade med stor stor noggrannhet och klockan drog sig knappt alls, ”5 seconds slow, corresponding to an error in longitude of 1.25 minutes, or approximately one nautical mile”. Detta var alltså ett sådant test som tävlingen krävde, en segling från England över Atlanten.

Harrison var så klart nöjd och ville nu ha ut prissumman om £20,000. Juryn menade dock att detta test bara var ren tur och vägrade. Efter mycket bråk så gjordes ett andra test, även detta lyckat, med 39 sekunders fel. Detta motsvarar felnavigering om c:a 16 km, och konkurrerande metoder som stjärnnavigering var betydligt mer arbetskrävande och gav ett fel om 48 km. Nu skulle väl Harrison ändå koras vinnare?

Juryn leddes av Nevil Maskelyne som var ’Astronomer Royal’ och man menade att klockan hade många fel, och att de olika felen av olika skäl tog ut varann. Man vägrade fortfarande dela ut priset. Harrison var upprörd och lyckades få audience hos kung George III som själv under 10 veckors tid provade klockan på slottet. Den drog sig 1/3 sekund om dagen. Lösningen var nu nära:

King George then advised Harrison to petition Parliament for the full prize after threatening to appear in person to dress them down. Finally in 1773, when he was 80 years old, Harrison received a monetary award in the amount of £8,750 from Parliament for his achievements, but he never received the official award (which was never awarded to anyone).

Innovationstävlingen anses vara en stor framgång, trots att ingen vinnare utsågs. Tävlingen utlystes 1714 och det dröjde till innan 1773 innan en lösning kom på plats.

Åter till 2013 – PM David Cameron väcker nu liv i denna gamla tävling. Det handlar denna gång inte om navigering utan om att hitta dagens mest relevanta behov,  ”the biggest problem of our time”.

Man letar efter den bästa utmaningen att använda för tävlingen.

There are so many problems in our world that need that amazing solution, whether it is a cure for dementia, solving the problem of diabetes, having a flight from Britain to New York that’s carbon free. Let’s challenge the public and challenge the scientists for which is the great problem we want to crack,” – Mr Cameron.

Man har satt The Technology Strategy Board och NESTA att utföra detta uppdrag. Det finns redan £1,000,000 i prissumma, och det är väl rimligt att anta att detta kommer växlas upp ett antal gånger av olika medverkande. En spännande fortsättning lär följa, troligtvis inte lika turbulent som Harrisons resa.

BBC: The Clock That Changed the World – the precision pendulum clocks made by John Harrison were instrumental in solving the Longitude problem. The clock was made in 1727 with an amazing fully working wooden mechanism.

Den som vill veta allt om Longitud-tävlingen kan se en spelfilm i 21 delar på youtube med Jeremy Irons och andra.

19
apr | 15:33

Hur man får telefonförsäljare sluta ringa

Federal Trade Commission is looking for solutions to the rapid rise in illegal robocalls

I USA har man idag ett omfattande problem med s.k. Robocalls. Det är samtal där en ’robot’ läser upp förinspelade meddelanden (ofta reklam). Detta är i stort sett olagligt men händer alltså ändå. Irritationen är stor, större än hos oss med debatten om telefonförsäljare och NIX-register.

Robocall is a term for a phone call that uses a computerized autodialer to deliver a pre-recorded message, as if from a robot, hence the name. Robocalls are often associated with political and telemarketing phone campaigns, but can also be used for public-service or emergency announcements. Some Robocalls use personalized audio messages to ”simulate” an actual personal phone call.

Vad ska man göra, när det är olagligt och ett NIX-register kanske i alla fall inte hjälper? Federal Trade Commission stod inte svarslös utan arrangerade en innovationstävling. Man kallar tävlingen Robocall Challenge, och satte 50,000 USD som prissumma på uppgiften ”Be a hero. Help the FTC block illegal robocalls.

I USA har man jobbat med innovationstävling från det offentliga ett tag. Man når goda resultat och beskriver själva arbetet:

Prizes like the Robocall Challenge are now a standard tool for open innovation in every Federal agency’s toolbox. Federal agencies, in partnership with our private-sector and philanthropic partners, are using prize competitions to spur innovation, solve tough problems, and advance their missions. In fact, since its launch in 2010, Challenge.gov has featured more than 250 prizes offered by over 50 Federal departments and agencies.

Man fick in över 800 exempel på saker som telefonikunder och andra redan idag använder för att undvika dessa samtal. Man fick också upp ögonen för tekniska utmaningar och saker som berör regleringen på området, förutom alla praktiska inslag:

  • En person spelar automatiskt upp en felsignal i sin telefonsvarare. Roboten tror att nummret saknar abonnent och slutar ringa helt.
  • En person använder två olika nummer, där det publika kopplar om till det hemliga (riktiga) nummret. Genom att göra så kan man styra vilka samtal som ska kopplas vidare.

Bedömningen och poängsättningen av inlämnade förslag var tydlig: fungerar lösningen(50%), är den enkelt att använda (25%) och kan lösningen implementeras på rikigt (25%).

Jag rekommenderar denna video där en jurist på FTC går igenom tävlingen och resultatet.

Ett hackarlag vann amatörklassen, och ett lag från Google vann klassen för företag.

The three winning solutions are variations of software filters that can block illegal robocalls using a combination of blacklists (lists of disallowed callers), whitelists (lists of allowed callers), captcha-like screening (simple steps callers can make to prove they are not machines), and other analytics.  Each solution has its own methods for deployment and dealing with difficult marketplace realities such as telephony infrastructure challenges and caller ID spoofing.

Det är en imponerande aktivitet och ett effektivt sätt att arbeta. För en förhållandevis liten summa fick man bra material för att lösa ett omfattande problem som idag saknar centrala lösningar.

Sida 6 av 6« Första...23456

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter