Taggarkiv: kontor

19
aug | 07:05

Delat kontor åt alla

Coworking spaces – delade kontor – är något som liknar ett vanligt kontor men som flera personer och företag delar på. Men det är mer än bord och stolar. Ett av Londons framgångsrika delade kontor berättar om vad som skiljer dem åt från alla andra.


James Layfield, founder and CEO of Central Working, talks to The Guardian’s Jemima Kiss about his membership-based club for start-ups, enabling entrepreneurs to move from zeros to heroes and his drive to change the world – ’just a tiny bit’.

P1030497
Inne på Central Working, Shoreditch.

Intervjun med Layfield om hans Central Working i London tar upp ett par bra frågor och saker de har lärt sig:

  • Man vänder sig inte enbart till tech startups utan välkomnar företag och personer av alla slag. Anledningen är att man är säker på att alla (inte bara laptopfolket) kommer att arbeta i sådana miljöer, även de som idag har traditionella kontor (banker etc).
  • Man bygger sina kontor för att folk ska känna sig hemma. Det betyder att man designar och konstruerar egna möbler – standardkontorsmöbler ger inte denna känsla som James menar är ”fairly bulky, is about dividing and separating”.
  • Man ser till att möbler och utrymmet uppmuntrar till samarbete, på olika sätt.
  • Att coworking spaces existerar beror på att det finns molntjänster, säger de. Detta har varit en starkt drivande orsak.
  • Som organisatör av ett kontor ser de vad som fattas i systemet, speciellt för nya företag (startups). För UK så handlar det till största delen om bankerna – hur lång tid det tar att få ett konto, hur lån och dialogen mot bank fungerar om man är en startup etc.
  • Efterfrågan är fortsatt stor. De har som plan att inom kort ha 35 coworking spaces över hela världen.

P1030491
Mötesrum på Central Working, dörrarna kopierade efter en annan berömd no. 10.

Denna blogg har tidigare skrivit om Coworking – mer än mingel och kaffedrickande. och Co-working i London. SvD har haft en serie artiklar som handlar om personer som jobbar hemifrån eller är frilansare/ensamföretagare. De grupperna har behov av kontakter och flexibilitet:

14
Nov | 14:00

Coworking – mer än mingel och kaffedrickande?

Vi har tidigare skrivit om co-working spaces, öppna kontorsplatser där man flexibelt kan hoppa in och jobba i. Det kan självklart finnas ekonomiska vinster med det, men också andra fördelar genom att man möter liknande personer som man kan få hjälp av eller bygga nätverk med. Men vad ska man göra om man är en utvecklare och bara vill jobba ostörd?

Gartner har funderat lite på förändringar av arbetslivet de kommande 10 åren. Det finns anledning att inta en försiktig inställning till alla framtidsprognoser, men det är nog värt att fundera på hur vi själva kan möta en sådan utveckling. En av sakerna Gartner spår är att arbetsplatsen luckras upp, och den kanske flyttar ut från företaget.

The workplace is becoming more and more virtual, with meetings occurring across time zones and organizations and with participants who barely know each other, working on swarms attacking rapidly emerging problems. But the employee will still have a ”place” where they work. Many will have neither a company-provided physical office nor a desk, and their work will increasingly happen 24 hours a day, seven days a week. In this work environment, the lines between personal, professional, social and family matters, along with organization subjects, will disappear. Individuals, of course, need to manage the complexity created by overlapping demands, whether from the new world of work or from external (non-work-related) phenomena. Those that cannot manage the underlying ”expectation and interrupt overloads” will suffer performance deficits as these overloads force individuals to operate in an over-stimulated (information-overload) state.

I Stockholm finns ett antal olika alternativ för delade kontor. Ett spännande alternativ till att sitta på café eller lobbyn på hotell är initiativet att ”återanvända” vanliga kontor i city fast på kvällstid – när förstaskiftet gått hem för dagen så att säga. Stockholm Nightowls är just en sådan elegant lösning.

Fotograf Pia Högberg
Bild från tockholm Nightowls, av Pia Högberg.

Ett i mina ögon ännu mer spännande initativ finns i Tel-Aviv, kallat The Library.

The public library in the Shalom Tower served the Tel Aviv community for many years as a hub of knowledge and independent education. However, in the technological age, it has become an underused space as today people find more information online and less on the shelves of their local library.

The Library’s Space for Entrepreneurship takes the library’s traditional values of knowledge, education and curiosity, and infuses them with technology innovation and start-up energy. It provides a co-working space and facilities for teams dedicated to developing Internet startups and technology companies. In addition, The Library offers networking events, Meetups, and professional infrastructure for young technological visionaries.

Detta är ett exempel på att även det offentliga kan stå för en kvalificerad och fungerande delad mötes- och arbetsplats.

Det finns helt klart ett växande intresse för delade arbetsutrymmen. Inte minst i Berlin är detta för tillfället en tydlig hype. Betahaus är det mest kända exemplet, med omfattande aktiviteter (3D-printercafé, öppen pitchfrukost, investerarmingel, utvecklarpub etc) och mängder med startups som söker sig dit.

En uppfriskande kontrast till all hype är en anti-coworking lösning, också den i Tel Aviv. Den heter Le Misantrope och bara namnet säger kanske någon om stället. Inget prat, inget kaffedrickande, inget mingel – bara jobb i en gemensam lokal. Grundaren Ido Angel menar att det enda ljudet som tillåts är tangentbordsklicken, och att detta fungerar bra: “People tell me they are three times as productive here than anyway else.”

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter