Taggarkiv: kopior

09
okt | 06:40

Ful-innovation, kopiering eller remix?

Att lansera en tjänst som är baserad på eller inspirerad av annan existerande tjänst, vad är det värt? En del avfärdar det som ”kopia” och att det inte är värt något alls, andra säger att idéer är som luft och att allt handlar om marknadsföring och försäljning.

Denna fråga, möjligen en avvägning mellan kreativitet och att framgångsrikt lansera ett erbjudande är vanlig. Inom media finns denna spänning mellan de som anser sig skriva text i ”original” jämfört med de som sammanställer eller lutar sig mer på andras texter. Inom webbtjänster är denna skillnad och motsättning mycket tydlig. De som kommer sent med sin lösning anses snylta på någon annans goda idé. Oliver Samwer från Rocket Internet är just ett omtalat exempel på detta. Rocket Internet har som idé att på andra marknader lansera egna implementeringar av existerande tjänster, innan de ursprungliga tjänsterna hittar dit. Det som gör dom så kontroversiella är också sättet de väljer att agera – hårt och resultatdrivet, vilket möjligen kan uppfattas som för kallt och beräknande.

“In the internet industry, there are Einsteins and there are Bob the Builders. I’m a Bob the Builder,” förklarade Oliver Samwer sin inställning.

“I execute,” he explained, in reference to his Bob the Builder comment, “others have great ideas,” he continued. Cartoon analogies ran rampant. In drawing comparisons between financing European-built companies with the US, Samwer reflected; “here, we just don’t have enough Scrooge McDucks.”

På ett sätt går det inse att denna kopiering upprör, på ett annat sätt är debatten svår att förstå för att den just väcker så starka känslor. När våra mobilleverantörer och livsmedelskedjor kopierar varandras upplägg så ser vi väl sällan en debatt kring kopiering av tjänster? Det som vi funderar på är hur vi bäst ger stöd för innovation och skapar mest värde på sikt. Då uppstår frågor kring när och på vilket sätt som vi ska skydda tidiga tjänster och de entreprenörer som är villiga att våga satsa.

Vad innebär det då att vara ursprunglig, att ha en idé i original? Det finns idag ett överflöd av idéer och möjliga tjänster. Jag vet inte vad detta leder till. Kanske att allt är en remix? Det finns en bra video (15 minuter) på detta tema, Everything is a remix, av Kirby Ferguson. Rekommenderas. Jag gillar speciellt den historiska tillbakablicken över varför vi talar om kopior och varför vi ofta försökt hindra kopior.

 

taggar: ,

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter