Taggarkiv: lego

21
okt | 14:05

Hur man använder LEGO i tjänsten

Bild: Benjamin Esham

Bild: Benjamin Esham

Legoland och barn som bygger i Lego, kul. Vuxna personer som bygger i Lego, kan det vara något? Här kommer ett nyttigt exempel på hur du kan använda Lego på jobbet!

Företaget Lego är i innovationskretsar kända för att man använder sig av öppen innovation. Läs mer om hur Lego skapade nya innovationsprocesser (PDF). Lego får en effektiv utväxling på sin produktutveckling genom att involvera sina mest intresserade kunder att utveckla nya lösningar och produkter.


John Kerry – USA:s utrikesminister – ger tyngd till innovationsarbetet med unga personer när han introducerar The First Lego League! Jag säger det igen – USA:s utrikesminister. 

Man har också så klart en mängd olika insatser som riktar sig till unga personer, som Lego education, Brothers Brick, etc. Lego står också för något man kallar FLL, First Lego League.


Sevärd video om hur kalendern i Lego utvecklades. Dina bäst investerade  minuter idag!Lego calendar by Vitamins from Vitamins on Vimeo.

Nu till saken – hur kan även du använda Lego, och detta på arbetstid? Designfirman Vitamins i UK ville ha en kalender där de anställda noterade tid på sina projekt. Detta görs på alla arbetsplatser, med rätt usla verktyg om man ska vara ärlig – man snickrar ofta ihop egna verktyg per person, eller använder något generellt system som inte ger utvecklat stöd för arbetsuppgiften (läs: papperslappar eller Excel). Vitamins ville ha en fysisk (taktil) kalender men en som också har den digitala kalenders fördelar. Lösningen: Lego + en app.

Det man gjorde – och återberättat snyggt i en kort video – är att de skapade en tavla där man kan sätta upp legobitar. Legobitarna har olika färg, och varje projekt/anställd har sin plats på väggen. Man kan ta ett kort av väggen med sin telefon och en app räknar om bilden till en tidsredovisning. Bilden kan automatiskt delas med kollegor.

Det är en estetisk lösning som samtidigt har fördelarna med en fysisk och en digital kalender. Man har delat lösningen som Open Source så även din arbetsplats kan använda denna kalender. Alla rätt till Vitamins.

 

31
okt | 07:48

Spetsanvändare utvecklar åt LEGO

LEGO har ställt om sina innovationsprocesser så att användarna av LEGO kan skapa innovationer och sedan dela med sig till andra användare. Innan var det LEGO som skapade nya produkter och med hjälp av marknadsföring tryckte ut dessa. Den här förändringen har hjälpt till att rädda företaget och skapa stark tillväxt. Företaget var konkursfärdigt 2004 men nu gör de toppresultat flera år i rad, ett citat från Jyllandsposten i somras:

Med en vækst på 24 pct. i første halvår fortsætter den voldsomme vækst for Lego. Legetøjskoncernen fra Billund solgte for 9,1 mia. kr. /…/ Resultatet er skabt på et globalt legetøjsmarked, der faldt med knap 4 pct. i årets første seks måned

Läs om hur LEGO skapade nya innovationsprocessser här. LEGO har fått utväxling av sin produktutveckling genom att involvera användarna. En metod är att låta spetsanvändare utveckla deras produkter.

This experienced was reflected across other communities. For example, Lego had been producing train sets since the 1960s but had come to a decision to axe this model as part of their rationalization plans in 2004. The response from the community was strong and highlighted to Lego that there was an important community of users – hobbyists – who had not only bought the original trains but then created their own designs and modifications. In a similar process to that with Mindstorms Lego began to identify key users and designers and encouraged them to contribute their design ideas. The result was that a group of 20 ‘lead users’ created 76 new product designs which Lego were able to produce and sell.

Här är ett bevis på kreativiteten som LEGO sätter igång. Någon har lagt ner åtskilliga timmar på att rekonstruera Felix Baumgartners hopp från rymden:

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter