Taggarkiv: maker space

07
maj | 15:33

Do-it-with-others

Makesthlm

Do-it-with-others (DIWO) är tillsammans med do-it-yourself (DIY) basen för ”the maker movement”. Det är helt enkelt skoj att skapa nya tekniska lösningar själv eller tillsammans. Med DIWO kan riktigt stora projekt skapas och distribueras som Linux är ett exempel på men även det första flygplanet. Undra om Stockholms Maker Space känner ett visst tryck på att prestera?

Vita Husets Office of Science and Technology (OSTP) satsar resurser på ”the maker movement” för att de ser att rörelsen ökar intresset för teknik, skapar lärande, och att innovationer uppstår. Maskinerna på ett makers space minskar barriärna för att skapa egna produkter, och gemenskapen ökar chanserna för att andra också intresserar sig för ett projekt och att man lär varandra. Barack Obama trycker speciellt på de ungas möjlighet att konverteras från konsumenter till ”makers”:

 I want us all to think about new and creative ways to engage young people in science and engineering, whether it’s science festivals, robotics competitions, fairs that encourage young people to create and build and invent — to be makers of things, not just consumers of things.

I samma memorandum beskriver OSTP bakgrunden och trenderna man vill uppmuntra:

  • Hundreds of thousands of families participate in “Maker Faires” – which celebrate arts, crafts, science projects, engineering, and the “Do It Yourself” mindset;
  • An increasing number of MakerSpaces and FabLabs opening up in communities around the country
  • Museums creating hands-on activities focused on Making;
  • The development of software that is allowing citizens to make meaningful scientific contributions to hard scientific problems such as protein folding and RNA engineering;
  • Start-ups that are commercializing low-cost equipment and kits such as open source hardware, 3-D printers, open source equipment for polymerase chain reaction;
  • Entrepreneurs that are using the equipment in TechShops (including 3-D scanners, CNC machine tools, laser and water cutters, lathes, injection molding machines, vacuum forming systems, etc.) to launch their own businesses;
  • Online communities that are building increasingly sophisticated projects such as “DIY Drones.”

Sedan avslutas texten med att dessa trender kan hjälpa till med lärande, uppmuntra till ”citizen science” och:

fostering entrepreneurship in the manufacturing sector by democratizing access to the tools needed to design, build and test just about anything.

18
jun | 13:06

Build more, buy less

Build more, buy less” är en av drivkrafterna bakom ett nytt mobilt labb. Det är BMW & Guggenheim som står bakom ett spännande koncept för att utveckla en hållbar stad. Projektet flyttar runt i världen och agerar som en blandning av Think Tank, mötesplats och verkstad.

The BMW Guggenheim Lab is a mobile laboratory traveling to nine major cities worldwide over six years. Led by international, interdisciplinary teams of emerging talents in the areas of urbanism, architecture, art, design, science, technology, education, and sustainability, the Lab addresses issues of contemporary urban life through programs and public discourse. Its goal is the exploration of new ideas, experimentation, and ultimately the creation of forward-thinking solutions for city life.

Förutom att det är ett påkostad och omfattande labb så är kanske det mest spännande att de inte nöjer sig med diskussion och strategi utan är också inriktade på handling. Man har genomfört ett antal möten där deltagarna skapar egna lösningar. Det är en viktig del, att ge stadens innvånare möjligheten att direkt påverka genom att de kan skapa egna lösningar och inte enbart prata om vad man borde göra.

Vi ser kopplingar till lokala initativ som planerna på ett s.k. Makerspace i Stockholm – en plats där man kan dela på verktyg och utvecklingsresurser. Detta är ett områden som är värt att bevaka, då teknik och fallande priser gjort det möjligt för många fler att medverka i en utvecklingsprocess.

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter