Taggarkiv: Mark Brzezinski

29
jun | 11:47

Möte med USAs ambassadör Mark Brzezinski

Ett av de sista mötena som Charlotte Brogren, VINNOVAs generaldirektör, och jag hade före sommaren var med den amerikanske Sverigeambassadören Mark Brzezinski och några av hans medarbetare. Ett mycket trevligt möte som varade i ungefär en timme. Stor entusiasm från deras sida över att VINNOVA nu kommer ha en person på plats i San Francisco/Silicon Valley de närmaste två åren. Och stor vilja att hjälpa till. Klart inspirerande möte!

 

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter