Taggarkiv: matfett

30
apr | 06:01

Geek Squad löser mysterier

CC Sam’s Club. Fettdumpning. Det inte personen på bilden som dumpat fettet i NYC.

I veckans avsnitt av ’Sherlock Holmes’: mindre nogräknade krogar i NYC häller i hemlighet överblivet matfett i stadens avlopp. Mer än hälften av alla incidenter med igenstoppade avlopp i New York beror på denna olagliga dumpning! Hur ska man spåra vilka krogarna är och sätta stopp för dumpningen?

Det är en lite oväntad lösning, tyvärr inte med hjälp av Sherlock utan av en datorutrustad ”geek squad” i täten. Borgmästare Bloomberg har en liten grupp personer, på Office of Policy and Strategic Planning, som uteslutande jobbar med analyser av stadens egna data.

Gruppen grävde fram att staden hade register för vilka krogar som har avtal om bortfraktning av matfett med certifierade sophämtare. Man började matcha krogar som inte verkade ha avtal, mot kartpunkter på var stopp i avloppen brukade inträffa (inte alltid precis utanför krogen utan ibland en bit bort). Analysen försvåras av s.k. illegal yellow grease hauling då det samtidigt finns en svart marknad för matfett (kan enkelt göras om till värdefull biodiesel). Men, till slut, genom analyser av sina egna öppna data kunde man faktiskt identifiera 95% av krogarna/bovarna.

Det visar sig att sammantaget vet staden otroligt mycket som vad som sker innanför tullarna. Man samlar över 1 TB data varje dag. Problemet är att hitta något meningsfullt i denna informationsflöde.

WHAT THE CITY KNOWS about its 8 million residents is staggering. Contained in public archives is information about their boilers and their sprinkler systems, the state of their local taxes, the number of heart attacks and fires that occur inside their buildings and whether they have ever logged complaints about roaches or construction noise. Additional data is gathered about their businesses, their commuting habits and their children’s test scores.

Anledningen till att man har så mycket tillgänglig information beror till stor del på Local Law 11, som tvingar alla stadens ansvariga instanser att öppna upp data. Läs denna lag – den är kort, enkel och tydlig! Ett kort urklipp från delen om Public data set availability:

Within one year of the effective date of this chapter and thereafter, the public data sets that agencies make available on the Internet shall be accessible through a single web portal that is linked to nyc.gov or any successor website maintained by, or on behalf of, the city of New York. If an agency cannot make all such public data sets available on the single web portal pursuant to this subdivision, the agency shall report to the department and to the council which public data set or sets that it is unable to make available, the reasons why it cannot do so and the date by which the agency expects that such public data set or sets will be available on the single web portal.

Laget har lett till skapandet av en Open Data Portal som innehåller hundratals datakällor om staden, som geopunkter för alla Wi-Fi hot spots (1255 stycken), protokoll från granskningar av restauranger, hur många observationer om råttor som görs per stadsdel (Brooklyn leder på 940 stycken), energiförbrukning per postnummer, från vilka stadsdelar flest larm till 911 görs, genomsnittlig tid för polisens utryckningar (9 min 6 sekunder) etc.

Nästa grej för denna geek squad är nu Twitter. Det postas 250,000 tweets varje dag som berör New York. Man vill använda denna källa för att lära sig mer – t.ex om nedsmutsning, krogar, incidenter och så vidare.

Även UK har fattat detta med geek squads. Man kommer använda kraften (crowd sourcing) hos personer som kan göra saker med en dator. Stadsdelen Camden slår sig ihop med Google i en utmaning, för att ”…using space more effectively in the borough, and supporting welfare claimants to thrive.”

Camden council in central London is a great example of a local authority using open innovation methods to solve big social problems. Following the success of its new approach to voluntary sector funding, through an innovation and development fund, the council is now joining together with Google and the Big Innovation Centre to stage a ”hack day” bringing data scientists and other experts in to explore how to improve council services.

Med allas våra begränsade resurser och budget så är det intressant att se hur man på lokal nivå kan lösa vissa sociala problem genom att använda sin redan insamlade data. Det handlar mest om att hitta och engagera personer som har ideer till hur man lösa dessa problem.

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter