Taggarkiv: MOOC

20
Dec | 06:25

MOOC och innovationstakten i världen

Juldekorationer gjorda med 3D-printer

Bilden föreställer julgranssaker gjorda med 3D-skrivare. Foto: Ryan Nelson

Om man för några ögonblick bortser från vissa jobbiga aspekter som t.ex. att jordens klimatbalans har rubbats, eller att tjuvjakt på vilda tigrar riskerar att utrota dem före 2020, så är det en otroligt rolig och spännande tid vi lever i just nu.

Innovationspotentialen är enorm. Vi har stora utmaningar framför oss. Och andelen människor som aktivt kan bidra till att möta utmaningarna blir bara fler och fler. Aldrig förut har kunskap varit så tillgänglig som den är nu, och spridningen ökar dessutom oerhört snabbt. Bidragande orsaker är naturligtvis Internet, i synnerhet trådlöst Internet, webben, utbredningen av smartphones, sociala nätverk, och, något som vi bara har sett början av: ett snabbt ökande utbud av förstklassiga on-line-kurser och föreläsningar.
Branschen kallas för MOOC, Massive open online courses. Men vad är nytt?

I Sverige var vi tidiga med IT-stödd distansundervisning. Långa avstånd skapar ett behov av att kunna nå studenter långt borta från centralorternas universitet, och därigenom underlätta valet att läsa vidare. Mittuniversitetet och Umeå universitet har haft nätkurser sedan 90-talet. Flera andra har också bidragit till ett stort utbud. Ett tag hade vi dessutom en särskild myndighet för detta, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.

Det som är nytt nu är det lilla tillägget ”OPEN”- dvs öppna för alla, oavsett förkunskaper. Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, vid Stockholms universitet var först ut i Sverige i våras med att erbjuda ett antal kurser som är helt öppna för alla utan förkunskapskrav. Man får inga poäng, dock, utan syftet är bl.a. att minska kunskapsklyftorna i samhället. Det andra är den explosionsartade tillgängligheten.

Stanfords ledning beslöt tidigare i år att ta ett rejält strategiskt steg i riktning mot fler onlinekurser. Tidigare i höstas infördes en ny tjänst, som vicerektor för onlineundervisning, på engelska ”Vice Provost for Online Learning”. Det som nu är en central del av universitetets strategi började dock som en gräsrotsrörelse, vilket också är i linje med universitetskulturen här. Redan förra hösten drog Venture Labs ca 40 000 studenter till en kurs i Tekniskt Entreprenörskap. Nu i höst gick det att läsa 16 gratis entreprenörskapskurser on-line här på Stanford. Dessutom finns det kurser i alla möjliga andra ämnen, vilket framgår av den dedikerade webplatsen online.stanford.edu.
Att Stanford låter en mångfald av olika plattformar för onlinekurser växa fram är en del av strategin. Experimenterandet med olika lösningar, t.ex. Open-source (Course2Go, Venture Lab) eller kommersiella (Coursera), är viktigt menar man. Först och främst handlar det om att skapa hög kvalitet i innehållet. Därefter väljer man den plattform som är bäst anpassad för ändamålet.
Vad kommer då universitetens roll att vara i framtiden? Vad är en examen? Kommer marknaden bestämma vilken kurs som är viktig i en cv? Kommer universitetens varumärke att fortsätta att väga tungt? Det är just dessa frågor som Stanfords ledning nu har tagit tag i, då man inser att utvecklingen inte går att stoppa.

Men åter till det roliga: vad betyder det att vem som helst, i vilken by som helst med tillgång till en billig smartphone, kan utveckla sina teknikkunskaper, delta i entreprenörskapskurser, få tidiga insikter i 3D-tryckning, osv. med samma lärare som på de bästa universiteten i världen? Samtidigt minskar priserna på byggklossar väldigt snabbt, sensorer, minirobotar, molntjänster, radioenheter osv. Det är inte längre förbehållet företag med god kassa att ta fram prototyper, utan du kan t.o.m. som privatperson börja snickra ihop prylar i garaget på din fritid. Och dessutom utbyta kunskap och tips med en hel värld av andra likasinnade. Internet of things är verkligen här! Och det mesta byggs just av hemmasnickrare. Än så länge. Vilket naturligtvis gör ”byggkloss”marknaden oerhört spännande. I år kommer många här säkert ha en 3D-skrivare under granen.

Helt klart kommer snart antalet personer som aktivt bidrar till nya innovationer räknas i miljarder. Det betyder också att om du har en idé, så är det ganska sannolikt att någon annan också har samma idé. Med andra ord blir det allt mer sant det som sägs här i dalen:

”There is no 1 billion dollar idea; there is just a 1 billion dollar execution!”

God Jul och Gott Nytt År till er alla!

Åter tillbaka vid tangenterna efter helgerna

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter