Taggarkiv: näringslivet

21
okt | 10:40

Mötesplats Zaventem

Jan-Eric Sundgren från Volvo och Magnus Madfors från Ericsson på Zaventems flygplats. Foto: Dan Andrée

 Magnus Madfors från Ericsson och Jan-Eric Sundgren från Volvo på Zaventems flygplats. Foto: Dan Andrée

Ett bra sätt att träffa folk i Bryssel är att mingla ute på Zaventems flygplats, förr eller senare passerar alla förbi där! I förra veckan passerade Jan-Eric Sundgren och Magnus Madfors från Volvo respektive Ericsson. Jan-Eric är veteran inom EU-forskning med förslutet som rektor vid Chalmers och numera Senior Adviser to the CEO. Magnus Madfors hör till veteranerna i Bryssel och representerar ett av de få företag i Sverige som har forskningsbevakning på plats.

Om man tittar på storföretagens deltagande i FP7 så svarar Ericsson och Volvo för ungefär en tredjedel av det svenska deltagandet. Lägger man till övriga ’Volvo-företag’ och SAAB blir det över 50%. Frågan är om man kan göra något för att öka företagens deltagande i ramprogrammet?

Jan-Eric – ”Man kan ju inte tvinga in företag och speciellt storföretag avgör ju bäst själva om de skall delta eller inte men jag har känslan av att vissa storföretag som inte är med grundar sina beslut på fel premisser. Vissa företag tror att man måste lämna ut sina företagshemligheter. Andra tycker att man är bäst och inte behöver delta.”

Magnus – ”Vi deltar i EU-program för att skapa en teknologiharmonisering inför kommande standardisering för att möjliggöra nya globala standards. Vi bidrar med vårt kunnande och får del av andras. Det är ju det som samarbete handlar om”

Jan-Eric – ”Storföretag behöver nog inte hjälp direkt utan mest information så att man grundar sina beslut på rätt premisser. Jag vill också passa på och ta upp betydelsen av att SME deltar i större utsträckning – deras deltagande är viktigt för storföretagen eftersom de är underleverantörer.”

Magnus – ”SME behöver ofta såväl ekonomisk hjälp som rådgivning och där behövs mer insatser under Horisont 2020. Det är viktigt att den nationella organisationen kommer igång snabbt nu, det är inte 5 i 12 utan 20 över 12!

Ja, det var några kommentarer att ta med sig inför planeringen av insatser för att öka det svenska näringslivets deltagande!

 

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter