Taggarkiv: nya tjänster

21
sep | 00:29

Big Data – en ny fluga?

Jag hade nyligen förmånen att få lyssna på Eva Andréasson, Sr Product Manager på Cloudera, i samband med att en norsk bankdelegation var här på besök i området. Eva själv har en intressant bakgrund inom IT-området sedan 2000 (Melody Interactive, Bea Systems, Oracle mfl) och har nu bott här i Bay Area sedan många år tillbaka.

Cloudera är troligen är ett av de mer anonyma företagen i förhållande till dess genomslagskraft. Man skulle kunna säga att Cloudera är för Apache Hadoop det som Red Hat är för Linux. Hadoop är ett open-source-projekt för att utveckla mjukvara som möjliggör distribuerad hantering och analys av stora datormängder på ett skalbart och säkert sätt över datorkluster. Clouderas affärsidé är att paketera och anpassa Hadoop efter sina kunders behov. Deras mission: Göra det möjligt för företag att skapa värde ur massiva mängder dataBig Data. Och listan på kunder är imponerande, vad sägs om det här: 4 av de 6 största kommersiella bankerna på Fortune 500, de tre största operatörerna, 70% av alla nätbokningar av resor körs tack vare deras mjukvara,  70% av alla smartphones i Nordamerika skickar data till Clouderas system. Och listan fortsätter…

I klassisk datahantering har man ju haft datorer å ena sidan och dataservrar å andra sidan, och så har man skickat data däremellan för analys. Har fungerat alldeles utmärkt för vissa tillämpningar, men med tydliga begränsningar nu när det genereras över 1,8 triljoner GB data varje år (2011)! Med distribuerade lösningar sker det ett paradigmskifte. Även realtidsanalyser av enorma mängder data blir möjliga. Det som sker nu är att många företag hakar på dessa tekniska möjligheter, och bygger affärsmodeller kring det. Man analyserar alla möjliga dataflöden, inkl. det som sker på sociala medier.

Hänger vi med i Sverige när det gäller den här utvecklingen? Utbildar vi våra universitetsstudenter så att de förstår vilka enorma utmaningar och möjligheter som finns framöver? Så att även vi i Sverige föder fram nya spännande företag, och att våra befintliga stärker sin konkurrenskraft. SAPs undersökning Big Data in the Nordics 2012 omfattade 450 IT-chefer och beslutsfattare i Sverige, Danmark, Norge och Finland. En slutsats var att även om många (81%) ser värdet av dataanalys, så har få (19%) insett värdet av analys av ostrukturerad data, och ännu färre gör det. En spännande förbättringspotential med andra ord!

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter