Taggarkiv: open design

30
apr | 15:33

Ett API innebär öppen design

Enklaste vägen till Open Design är via API:er. Det är inte bara gratis, du kan också tjäna pengar på det.

Lyssna - app på SR:s API

Lyssna – app på SR:s API

Ett API (application programming interface) anger regler för hur program kommunicerar med andra program. Lite förenklat, det handlar om vilka anrop som går att göra, och vilka svar som kan tänkas komma. Genom ett API kan du göra tillgängligt de erbjudanden och den data som din organisation har.

Ett aktuellt exempel: Sveriges Radio (SR) gör sina program tillgängliga via API:er. Det går att hämta information om kanaler, program, sändningar, nyheter, sport, trafikmeddelanden, och låtlistor. SR skriver:

Alla kan använda Sveriges Radios öppna API. Det används internt på Sveriges Radio, av partners och allmänheten. Det finns inga begräsningar i antal anrop och vi erbjuder det kostnadsfritt. Sveriges Radio har haft ett öppet API sedan Music Hackday i januari 2010.

Varför skulle då SR göra något sånt här kan man undra? Swedroid skriver att Simon och Robert, två utvecklare, gillade SR:s utbud men saknade en bra app för just Android för att kunna lyssna på podcast. De byggde sin egen lösning baserat på SR:s API, och adderade den funktionalitet som de menade hade saknats. Utvecklarna Simon och Robert vinner på detta för att de kan sälja sin app, SR slapp bygga en app för Android överhuvudtaget, och vi lyssnare vinner också för att vi nu har fler appar att välja på.

I princip alla tjänster du använder i din mobil bygger på API:er, som Facebook, Twitter, Googles tjänster och så vidare. Ett företag som strategiskt använder API:er för att skapa affärer är Amazon (tips-tack Krohn).

Amazon ger tillgång till sina kanaler via API:er. Företaget menar att innovationerna ökar då alla får tillgång till mer funktionalitet utan att det finns onödiga hinder. Öppenheten är också upphov till s.k. disruptiva innovationer:

The key, Vogels said, is that the API has to be open to anyone. “There should not be gating — no one that tells you you can’t have access.” When you take “unreliable” human gatekeepers out of the loop, Vogels explained, you get an enormous amount of innovation, because no one is held back by the old forces who say, ‘No, you can’t do this.’” Amazon’s Kindle platform, Vogels claimed, opened up innovation in book publishing because it is “a platform for anyone who wants to publish a book, in the past, publishers were the gatekeepers.”

Det finns mängder med information om hur man bäst tänker kring API:er, vilken API-licens man ska använda, etc. Jag lägger in en presentation från Nordic APIs som just tar upp Amazon som exempel och sammanfattar många av frågorna.

 

taggar: ,
22
apr | 15:50

Öppen design för bättre kaffe

Vad Open Design är illustreras av ett aktuellt fall i Frankrike. Nespresso får inte längre använda sina kaffekapslar för att utesluta andra leverantörer.

Öppen eller sluten kaffekapsel? Bild CC: Peter Dutton

Öppen eller sluten kaffekapsel? Bild CC: Peter Dutton

I Frankrike har Nespresso en mycket stor marknadsandel inom kaffe som görs med maskin och kapsel. Man använder sin starka marknadsposition för att skydda sin verksamhet, från maskin till butik till kaffekapslar. En domstol har nu gett konkurrenterna rätt i att ägarna Nestlé behöver vara öppnare. Nespresso får inte längre utesluta konkurrenterna skriver WSJ.

After months of discussions, Nespresso has now agreed to warn competitors about design changes three months in advance. It also committed to extend the guarantee on its coffee machines even if customers are using other capsules and will abstain from public negative comments about the quality of other capsules.

I USA har man precis samma fajt kring kaffekapslar. Det är stora summor vi talar om, årligen tiotals miljarder, vilket är en av anledningarna att det kan vara lönsamt att skapa sig ett övertag på marknaden. Man talar nu om att nästa generation kaffemaskiner inte komma tillåta kaffe från tredjepartsleverantörer.

The coffee pod market is not a small one, and only continues to grow. Green Mountain, the parent company of Keurig, had $3.9 billion in net sales in 2012, $2.7 billion of which was earned from its sale of proprietary coffee pods, or K-cups. The effort to lock down the business surrounding its K-cup brewers would go a long way toward protecting the company’s profits, and could even increase them by reining in competing third parties.

En standard sätter ramarna och sedan är alla fria att agera så länge man håller sig innanför ramarna.Open Design liknar i viss utsträckning standardisering (som process). Man skapar medvetet en möjlighet för andra att addera nya lösningar då man vet att detta kommer skapa ett högre värde än vad man själv kan erbjuda.

JOBY gorilla mobile 고릴라 모바일 삼각대

Inom mjukvara är öppen design ofta en självklarhet, inom hårda områden bara ibland. Ett av mina favoritexempel är gängan för kamerastativ – den är lika överallt. Det har möjliggjort tillverkare av stativ att tävla på pris och egenskaper hos stativen, och inte nödvändigtvis på skydd av fästet. Det har också skapat nya innovationer, som s.k. gorillafästen som är ett helt annat slags stativ men som nu hör till samma ekosystem.

Ett annat känt exempel är sladdar och kontakter. Som inom kaffe finns här otroliga värden inom tillbehör, exempelvis för mobiltelefoner. Här har EU nyligen gått in och styrt vilka regler som gäller för själva laddarna framöver mest utifrån ett miljö- och kundperspektiv:

The current incompatibility of chargers is a nightmare and a real inconvenience for consumers. This new directive ends this nightmare and is also good news for the environment as it will result in a reduction of electronic waste, said European parliament negotiator Barbara Weiler in a statement.

Det finns bra och dåliga standarder, det finns bra och dålig reglering av branscher. Utifrån ett kundperspektiv och som ramvillkor för att möjliggöra fler innovationer finns mycket som talar för att Open Design kan leda till omfattande positiva effekter. Om det kommer ge oss bättre kaffe återstår att se.

07
jan | 13:51

En öppen bil som inte är en cabriolet

Cykeln är just nu en aktiv plattform för innovation. Bilen har egentligen bättre förutsättningar att vara en sådan plattform, tack vare tillgång till en torr miljö, ström och stora ytor. Det som saknas är bra möjligheter för fler att skapa innovationer till bilen. Nu ser detta ut att få en lösning.

Att cykeln fungerar väl för innovationer har säkert att göra med att alla har en cykel och att det är enkelt att skapa en modifiering. Man kan ta en klädnypa och en bit kartong och så har man en cykel som nästan låter som en motorcykel (tyckte man när man var liten). Enkelheten att skapa lösningar är en förutsättning för att nya aktörer ska kunna skapa egna förslag.

När det gäller bilen ser det annorlunda ut. Det finns regler som styr vad som är tillåtet att göra, och det finns också tekniska begränsningar kring vad som är möjligt.

Ett exempel: min bil har en inbyggd navigator som kostade den första köparen mer än 20,000 kronor att beställa från fabrik. Vi vet att man idag kan köpa en fristående navigator från valfri elektronikkedja för kanske 2000 kronor, och att denna navigator har långt bättre och mer uppdaterade funktioner. Kanske är det så att mobiltelefonen är en ännu bättre navigator i framtiden, om lagen ger utrymme?

Ta musikspelaren i bilen. Det har länge funnits inbyggda kassettbandspelare, radio och cd. Genom att göra denna spelare standardiserad (egentligen enbart storleken) så kan en bilägare själv byta ut den mot en bättre och billigare spelare från valfri tillverkare. Ett exempel på s.k. öppen design – man skapar medvetet en möjlighet för andra att addera nya lösningar då man vet att detta kommer skapa ett högre värde än vad man själv kan erbjuda.

Det man idag mest vill komma åt är information om bilen, för att kunna skapa digitala lösningar. Inte många bilmärken bjuder på öppna data om bilen som Ford gör. Men, Open Automotive Alliance ser nu ut att kunna bli en öppnare lösning. Man har med sig många aktörer vilket borde skapa en plattform som kan skala ännu bättre.

There are over 1 billion cars on the road today. We rely on our cars for so many things in our lives, but right now the connection between them and the other mobile technology in our lives isn’t always seamless. The Open Automotive Alliance is a group of leading automakers and technology companies that share a vision for making technology in the car safer, more seamless and more intuitive for everyone.

Genom att ha med några stora bilmärken (Audi, GM, Honda, Hyundai) och teknikbolag (Google, Nvidia) ser det lovande ut. Kan man använda bara en bråkdel av innovationskraften vi ser i AppStore eller PlayStore också för bilar så kommer mycket nya värden kunna skapas.

The OAA is aimed at accelerating auto innovation with an approach that offers openness, customization and scale, key tenets that have already made Android a familiar part of millions of people’s lives. This open development model and common platform will allow automakers to more easily bring cutting-edge technology to their drivers, and create new opportunities for developers to deliver powerful experiences for drivers and passengers in a safe and scalable way.

03
sep | 07:08

Ford har öppna data via API i sina bilar

Kanske är det en konsekvens av bilindustrins kris, men följande berättelse om Ford är lika oväntad som osannolik. Från ett konsumentperspektiv har inte de traditionella biltillverkarna stått för nytänkandet när det gäller kundupplevelse (imo). Det är roligt att det just är Ford som tar ett nytt grepp.

Ford har till sina personbilar något de kallar The Open XCPlatform. I princip är det är plattform som gör öppna data av bilens tillstånd. Vi har tidigare skrivit om att det även från SAAB och Volvo finns likande piloter, men Ford verkar ha kommit mycket längre.

Att bilägare modifierar sina bilar och att det finns en gigantisk industri kring tredjepartsartiklar (allt från trimmade motorer till tärningar att hänga i backspegeln) är känt, men här öppnar biltillverkaren själv upp, ”What if the system was designed from the ground up to be open source and to give insight into the vehicle itself?”. Genom att ta kontroll över hur och vad man öppnar upp så kan Ford också vinna på detta – man vinner goodwill så klart, men man kan också öka värdet på sina bilar genom att externa aktörer bidrar med värdefulla modifieringar.

OpenXC is an API to your car – by installing a small hardware module to read and translate metrics from a car’s internal network, the data becomes accessible from most Android applications using the OpenXC library. You can start making vehicle-aware applications that have better interfaces based on context, can minimize distraction while driving, are integrated with other connected services, and can offer you more insight into your car’s operation.

Researchers at Ford Motor Company joined up to create a standard way of creating aftermarket software and hardware for vehicles. Every new car is full of computers and electronics, and there is growing interest in connecting the output from those systems to third-party applications and the web. Many companies are already offering tools to hook into the driver’s interface, but for the most part they have limited availability for hobbyists and developers.

Att en tillverkare lämnar en produkt delvis ”ofärdig” i meningen att en kund eller någon annan kan fortsätta utvecklingen eller anpassa produkten kallas ibland för Open Design. Det kan vara något så trivialt att kunden själv kan byta ut batterilösningen i en mobil mot en lösning med annan prestanda. Det kan också vara att en produkt använder gängor och anslutningar som är industristandard vilket möjliggör att man kan koppla ihop helt olika produkter med varandra. För mer digitala produkter finns så klart oändliga möjligheter om man öppnar ett API som kan styra funktionen.

Det finns studier som visar att öppna produkter har längre livscykel och att det också finns miljövinster då produkterna går modifiera även för annan användning.

Open design is a form of co-creation, where the final product is designed by the users, rather than an external stakeholder such as a private company.

Ett exempel: i Finland har det växt fram ett omfattande experimenterande kring värmeväxlare och man har ett mycket stort nätverk av personer som bättrar funktionen på sina aggregat. På de största sajterna för värmeväxlare har man över 200,000 inlägg och 55 miljoner besök! De aggregat som är bäst lämpade för modifiering och anpassning tar här andelar av marknaden.

User innovation in sustainable home energy technologies from Jouni K. Juntunen

 

Från vår sida har vi funderingar på om det finns anledning att experimentera med en stödinsats, och vi vill gärna ha era synpunkter om det. Finns det extra intressanta områden som skulle kunna fungera på motsvarande sätt i Sverige?

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter