Taggarkiv: öppen innovation

31
okt | 07:48

Spetsanvändare utvecklar åt LEGO

LEGO har ställt om sina innovationsprocesser så att användarna av LEGO kan skapa innovationer och sedan dela med sig till andra användare. Innan var det LEGO som skapade nya produkter och med hjälp av marknadsföring tryckte ut dessa. Den här förändringen har hjälpt till att rädda företaget och skapa stark tillväxt. Företaget var konkursfärdigt 2004 men nu gör de toppresultat flera år i rad, ett citat från Jyllandsposten i somras:

Med en vækst på 24 pct. i første halvår fortsætter den voldsomme vækst for Lego. Legetøjskoncernen fra Billund solgte for 9,1 mia. kr. /…/ Resultatet er skabt på et globalt legetøjsmarked, der faldt med knap 4 pct. i årets første seks måned

Läs om hur LEGO skapade nya innovationsprocessser här. LEGO har fått utväxling av sin produktutveckling genom att involvera användarna. En metod är att låta spetsanvändare utveckla deras produkter.

This experienced was reflected across other communities. For example, Lego had been producing train sets since the 1960s but had come to a decision to axe this model as part of their rationalization plans in 2004. The response from the community was strong and highlighted to Lego that there was an important community of users – hobbyists – who had not only bought the original trains but then created their own designs and modifications. In a similar process to that with Mindstorms Lego began to identify key users and designers and encouraged them to contribute their design ideas. The result was that a group of 20 ‘lead users’ created 76 new product designs which Lego were able to produce and sell.

Här är ett bevis på kreativiteten som LEGO sätter igång. Någon har lagt ner åtskilliga timmar på att rekonstruera Felix Baumgartners hopp från rymden:

30
okt | 08:04

Läkemedelsbolag allt öppnare

In a news release announcing the open innovation initiative, GlaxoSmithKline CEO Sir Andrew Witty said, “I believe we have a responsibility to do all we can at GSK to use our resources, knowledge and expertise to help tackle serious global health challenges. However, the complexity of the science and the scale of the challenge mean that we cannot solve these problems alone. We need to take a different approach – one focused on partnership, collaboration, and openness.”

GlaxoSmithKline (GSK) ökar sin satsning på öppen innovation. GSK 1) öppnar upp unika dataset av kliniska tester av tuberkolos för externa forskare (10´000 besökare/månad) 2) fortsätter sin satsning på ett laboratorium som är öppet för oberoende externa forskningslag. Nu är det 16 forskningslag som arbetar med sjukdomar i utvecklingsländer såsom tuberkolos, malaria och sömnsjukan.

 

26
okt | 06:02

Bror Salmelin på VINNOVAs årskonferens

Bror Salmelin, policy rådgivare till EU kommissionen, presenterade EUs ramverk för innovation på VINNOVAs årskonferens. Han tryckte på olika former av efterfrågedriven innovation. Han nämnde bla att creative commons är ett bra instrument för att öppna upp innovation. Se vår intervju här.

För mer information om vad Salmelin menar med creative commons etc, se här.

25
okt | 20:04

Open Stockholm på VINNOVAs årskonferens

På VINNOVAs årskonferens presenterade Anette Holm, IT-direktör Stockholm, sitt öppna data arbete. Stort internationellt och nationellt intresse. Men många barriärer till varför öppna data inte har tagit fart i Sverige. Holm nämnde tekniska, juridiska, monetära och framförallt mentala barriärer. Det finns flera rapporter som går igenom dessa olika barriärer, men det tar vi upp i ett kommande blogginlägg.

Efter att Stockholms Stad öppnat upp ett antal datakällor så arrangerade man en tävling, Open Stockholm Awards. Man fick in 336 idéer och 42 app-bidrag. Vilket betraktades som en succé.

Hoa Ly, Hoa’s Tool Shop, föreslog att Holm skulle försöka attrahera entreprenörer som Zuckerberg apropå att skapa innovation och tillväxt av öppna data. Om en enda start-up får fart så har alla dyra IT-investeringar betalat sig direkt.

Bloggen har tidigare visat hur danska finansministeriet har räknat på investeringar av att öppna upp data. Enligt deras beräkningar kan en offentlig organisation räkna hem investeringen enbart på minskad administration på sikt, och sedan tillkommer all förväntade externa effekter i form av nya innovativa tjänster.

25
okt | 09:51

Firefox OS – en utmanare till Android och iOS

Bloggen är på VINNOVAs årskonferens. Li Gong, ordförande för Mozilla Kina, presenterade att Mozilla släpper ett operativ system för mobiler, öppen källkod. Mozilla kommer även att själva skapa egna mobiler.

Mozilla placerade denna utveckling i Taiwan, en bit från Mountain View, så att de kunde arbeta självständigt från de andra delarna av Mozilla. Etablerade företag har en svårighet att skapa radikala innovationer pga intern politik om resurser. Ett smart sätt är just att placera en del av sin R&D avdelning geografiskt långt ifrån huvudkontoret. Så som Ericsson gjorde när de utvecklade den första mobiltelefonen i Lund.

Sida 6 av 7« Första...34567

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter