Taggarkiv: öppna data

18
jul | 21:25

Open Knowledge Festival 2014

Open Knowledge Festival lyfter fram öppenhet som ett eget kärnvärde, Sätt “Open” framför: data, gov, science, source, access, cities, så har du i stort sett programmet. Här några reflektioner.

OKFest14 pågår

OKFest14 pågår

Jag deltar i konferensen enbart för öppna data så jag missar mycket om transparens, demokrati, bistånd, journalistik, hårdvara, musik osv. Förmiddagarnas keynotes är dock blandade och Patrick Alleys presentation av Global Witness var intressant. Det är en organisation som liknar grävande journalister och som ger sig på de svåraste fallen i världen, exempelvis blodsdiamanter från Afrika och Gaddafis oljeverksamhet. Arbetet består till hälften av att samla data på olika sätt, ibland öppna data, ibland genom att själv räkna och spåra fraktbåtar i hamnar (som Alley tog som ett exempel). Man har varit nominerad för Nobels fredspris för sitt arbete. I frågestunden efteråt, när en person från Ukraina ber om råd så inser man att vi har rätt olika jobb (detta var dagen innan nedskjutningen).

Ett ordinarie pass handlade om Open Contracting, vilket är öppna data till del men kan också sägas handla om korruption. Slovakien tog upp deras mest kända exempel som kallas Noticeboard Scandal. Beskrivningen är talande: ”Ministry of Development started a competition to obtain services for 119.5 million euro published only on a small noticeboard in the hallways of the Ministry, in a section inaccessible to the public”. Deras upphandling påminner om inledningen till Liftarens guide till galaxen – ni vet, när de i förväg faktiskt har meddelat att jorden ska förstöras idag, på en lapp i källaren bakom en låst dörr med skylten Varning för lejonet (eller hur det nu var). Arrangören av konferensen har startat en kampanj stopsecretcontracts som försöker få samtliga offentliga upphandlingar att vara just offentliga. Även om transparens knappast diskuteras i Sverige så finns det en del öppnadata-aktivister som vill göra offentliga upphandlingar tillgängliga som öppna data. Känns motiverat, transparens eller inte.

Ett annat pass handlade om att skapa ett manifest för öppna data. Det drevs av förvaltarna av data.gov.uk vilket förvånade mig lite. Är inte situationen ändå rätt bra i UK undrade jag? Det borde vara på ett annat sätt svarade de, och menade att man behöver ett annan slags anslag för argumentation mot fler organisationer. Det var något i stil med UKs 10 principer för offentliga tjänster man var ute efter, tolkade jag det som. Helt övertygad var jag inte ens efter passet då de närvarande faktiskt mest var oense om tillståndet och behoven. Personligen gillar jag vanligen manifest då de summerar något viktigt i några få punkter – ofta tydligt och med bra prioritering. Men det finns redan en mängd olika manifest, som den från G8-gruppen, eller userdatamanifesto, ett manifest för öppna transportdata, eller helt generella principer för öppna offentliga data.

Rufus Pollock (en av grundarna av konferensen) intervjuar kommissionär Neelie Kroes.

Rufus Pollock (en av grundarna av konferensen) intervjuar kommissionär Neelie Kroes

Ett sätt att ta del av vad som hände på konferensen är att följa alla tweets med hashtagget #okfest14. En del sammanfattningar av tweets har gjorts, denna är snyggt gjord med Storify.

Keynotes dag 2 var extra bra. Neelie Kroes är avgående kommissionär med bland annat ansvar för digitala agendan och öppna data i EU. Hon är kanske mest känd för sitt arbete inom telekom och speciellt med att få ner mobilavgifterna inom EU. Min bild av henne är att hon är hård (på ett bra sätt) och att hon vill ”rätt” saker inom digitalisering. Kan vi hoppas på att vi får en lika bra ersättare i november när hennes uppdrag tar slut? Hade jag kunnat ställa en fråga till henne, så hade jag gjort en önskan om att Digital Agenda for Europe skulle uppdateras i en öppen process. Många deltagare på denna konferens har mycket att bidra med, exempelvis inom områden som copyright och licenser.

Eric Hysen är Head of Politics & Elections hos Google. Han hade också en sevärd presentation, som gick ut på att vi inte behöver mer lösryckta appar utan mer av struktur och ordning. Han gjorde en parallell med utvecklingen av resandet i UK i historisk tid. Det tog då två dygn att färdas mellan Cambridge och London. Man uppfann den upphängda vagnen som gjorde det möjligt att resa bekvämt och utan att vagnen välte etc. Men, resan tog fortfarande för lång tid och det berodde på att inga lokala organisationer hade ansvar för underhåll av nationella vägar/stigar. Hysen menade att varianter på vagnar är kul men inte vad vi behöver – vi behöver infrastruktur och lösningar som skalar.


Keynotes med Neelie Kroes (Kommissionen) och Eric Hysen (Google) från dag 2. Börjar runt 22 minuter in i klippet.

Nordic Meetup i en park samlade några av de främsta inom öppna data

Nordic Meetup i en park samlade några av de främsta inom öppna data

En typisk detalj med konferensen är alla satellitaktiviteter (fringe events). Efter första dagens slut så samlades vi till ett Nordic Meetup. Vi blev för många för att samlas i en offentlig lokal så det fick bli en park i närheten. Det var ett av de bästa passen på hela konferensen. Det kommer troligen anteckningar lite senare. Här några snabba lösa noteringar:

 • Det finns något som kallas School of Data. Kanske vi borde göra en sådan insats, typ Nordic School of Data. Vi delar rätt många förutsättningar och har lite liknande behov.
 • Vi i Norden behöver träffas regelbundet. Kan vi få hjälp med det av någon? Alla kan inte betala för sig. Nordic Innovation nämndes. Jag har ingångar till ett nystartat 3-årigt projekt kallat Nordic Digital Forum.
 • När man pratar om öppna data så tas ofta exempel från USA och UK upp. Det fungerar inte så bra i praktiken. Om vi kunde ha nordiska exempel så skulle fler förstå.
 • Att ha en gemensam blogg för nordiska länderna skulle kunna hjälpa till med att samla mer lokala exempel (use cases) och samtidigt göra arbetet i norden mer synligt även för omvärlden. Mycket är idag osynligt då vi mest skriver på våra egna språk.
 • Finland har ett nystartat projekt som de kallar för 6-pack (eller något liknande). Det går ut på att de 6 största städerna publicerar data med gemensamma gränssnitt. Samma data dyker upp, på samma sätt, för sex städer. Om man byggt en app på öppna data för Tampere så ska den automatiskt fungera också i Oulu. Jag tror vi kan hitta sex aktiva kommuner i Sverige som skulle kunna hänga på och återanvända det som finnarna tar fram.

 

16
jul | 01:08

En konferens som handlar om motsatsen till stora data

Det finns traditionella konferenser, o-konferenser, och så finns en kommaseparerad konferens, csv,conf. CSV står för comma separated values och är ett urgammalt sätt att skriva data i organiserad form. Det är ett unikt format då det kanske är enda formatet icke-utvecklare kan använda.

Namn	Plats	Ambition
csv,conf	Berlin	Motsatsen till Big Data

UK säger att de flesta öppna datakällorna är kommaseparerade, eller så kallad tabulär data. Konferensen csv,conf handlar om olika aspekter av detta format. Organisatörerna inleder med att hylla formatet – som man menar är så pass enkelt att barn kan läsa, förstå och använda. Det är så robust att filer från datorernas barndom funkar fortfarande. Men formatet går att utveckla, modifiera och ge en modern touch.

Using CartoDB to visualize two months in the life of gull Eric

Using CartoDB to visualize two months in the life of gull Eric

Man ska inte förledas att tro att det är enbart trivial data som vi talar om. Som sagt, en majoritet av världens öppna data är CSV. Ett bra motexempel, se denna visualisering av fiskmåsen Eric som är gjort med CartoDB, ett verktyg som skapar visualiseringar av CSV.

De flesta presentationerna på konferensen  handlar om hur vi tar CSV vidare och gör bättre saker. Jeni Tennison från Open Data Institute i London berättar att 90% av filerna på data.gov.uk är CSV, men att två tredjedelar av dom inte går att läsa maskinellt. Man jobbar därför att skapa standarder och beskrivningar för att öka användbarheten. Jeni ställer sig frågan: What if CSV were a native browser format, contained links, and could be linked like other online resources?.ODI har en analys av CSV-filer som är läsvärd, What is a CSV? A case study of CSVs on data.gov.uk

Jeni Tennison från ODI

Jeni Tennison från ODI

W3C har CSV on the Web Working Group som tar sig an moderna utmaningar för detta format. Mer exempel och lösningar finns på deras GitHub. Ett exempel är CSVLint.io som är en tjänst man kan använda för att kolla om ens fil är korrekt och läsbar.

Jeni tar upp en mängd olika delprojekt. Man jobbar med att skapa möjligheter att inkludera beskrivningar av data (metadata), schema (=regler) för att kunna validera att data är korrekt, datatyper, format på data, konverterare från CSV till andra filformat, etc. Eftersom en så stor del av världens datakällor är CSV så är inte denna utveckling oväntad. Samtidigt känns det lite konstigt. Kommer man inte med alla tillägg och utvecklingar till slut hamna i komplexa format, som XML och RDF? Försvinner inte CSV-fördelarna på köpet?

Norge har ett nationell datahotell för data som är CSV. Det är en intressant idé som vi funderar på om man borde gå vidare med även i Sverige. Det går att tänka sig att ett antal offentliga aktörer skulle uppfatta det som en praktisk hjälp för att enkelt kunna publicera öppna data. Att begränsa det till CSV skulle nog sänka tröskeln så att fler kan vara aktiva.

 

27
mar | 16:34

Innovationstävlingar för miljöutmaningar

Sverige behöver exempel på hur man kan arbeta med kombinationen av öppna data och innovationstävlingar för att lösa svåra problem. Vita huset och NASA visar vägen.

Ett dygns CO2-utsläpp i NYC, visualiserat som gasbollar på 10 meter. Bild: carbonvisuals.com.

Ett dygns CO2-utsläpp i NYC, visualiserat som gasbollar på 10 meter. Bild: carbonvisuals.com.

Det är välkänt att USA har haft framgång med sitt arbete inom öppna data. Man har en annan syn på vem som äger offentliga data, och man har utnyttjat sin tradition med slagkraftig politik. Obamas första beslut som president var att ge sina myndigheter en tydlig uppgift att öppna sina datakällor. Nu gör man ytterligare en omfattande insats, på data om klimatet.

Klimatdebatten är ibland ifrågasatt och då tänker jag inte på alla foliehattar eller chemtrails. Det finns helt enkelt olika läger och ståndpunkter. Skillnaden i uppfattning hos personer inom forskning, politik, näringsliv och allmänhet är ibland obegripligt stor. Det finns hos vanliga medborgare även en informationsutmattning som följer av en bitvis svår debatt. Det beror troligen på att fakta om klimatdata och klimathot ofta presenteras som abstrakta. Ett utsläpp om N antal ton koldioxid säger mig lite – är värdet normalt eller för högt? Och hur spelar det roll för mig?

En utsatt miljö. Bild: Kim Hill

En utsatt miljö. Bild: Kim Hill

Personer som bor i en utsatt miljö har dock en annan bild. Har man ofta stormar eller översvämmningar så har man en helt annan förståelse. Vita huset skriver:

In 2012 alone, extreme weather events caused more than $110 billion in damages and claimed more than 300 lives.

Man lanserar nu en tävling Climate Data Initiative baserat just på att vi behöver förstå hur hoten ser ut. Då behövs inte bara faktafyllda tabeller utan fler visualiseringar och tydliga förklaringar av konsekvenserna av t.ex. en förhöjd havsnivå.

Coastal communities are becoming increasingly vulnerable to the risk of damage and danger from flooding. Your challenge is to create tools and provide information so communities can prepare for coastal inundation. Through the use of data, visualizations, citizen engagement, and simulations, you can help people understand their exposure to coastal inundation hazards and their increased vulnerability due to population increase and sea level rise.

Det finns saker att lära av detta initiativ:

 • Man skapar fokus på en särskild typ av data (bra förutsättningar för tävlingen)
 • Man använder en etablerad plattform för sin tävling (NASAs space apps)
 • Man har med sig kunniga aktörer på tävlingar (som NASA)
 • Både offentliga och privata aktörer bidrar. Google skäner utrymme för 1,000,000 GB i sitt moln. ARcGIS ställer upp med fria kartor. Världsbanken bidrar.

 

21
feb | 09:36

Grönt ljus för öppna data

Frågan är, hur får vi mer öppna data? Svaret är enkelt – man börjar där man själv står, och tillgängliggör den data som man faktiskt rår över. Gör man det ihop och samtidigt med andra kan det bli något större. Till exempel som på Open Data Day.

Trafikljus kan vara träd, men kan också illustrera öppna data. Bild: Traffic Light Tree, av Gabludlow

Trafikljus kan vara träd, men kan också illustrera öppna data. Bild: Traffic Light Tree, av Gabludlow

Open Data Day är en internationell dag (22 februari) då intresserade möts för att visualisera eller på andra sätt återanvända data. En del till och med skapar nya öppna data, genom att man digitaliserar, säg, en statsbudget som endast finns i tryck, eller genom att skrapa information från en webbplats.

I anslutning till Open Data Day gör VINNOVA fyra saker:

 1. PSIdatakollen.se lanseras (av praktiska skäl redan den 21:a). Det är en webbplats som presenterar status för 637 offentliga organisationer, för att se om man har tillgängliggjort information enligt riktlinjerna från E-delegationen. Målet är att detta ska vara ett ”trafikljus” och fungera som en positiv drivkraft, att vi ska se vilka som redan kommit en bit på vägen och inspireras av det. Informationen om denna status är i sig öppna data. Och ja, vi hoppas någon annan gör en bättre visualisering av läget. Därav trafikljusmetaforen.
 2. VINNOVA publicerar öppna data om den egna verksamheten. Det är information som alltid funnits, men det nya är att vi nu gör det på samlat sätt. De öppna data som publiceras består av information om alla projekt som beviljats bidrag från år 2008 och framåt. Det är grovt räknat 6500 projekt till ett sammanlagt värde av 13 miljarder.
 3. IT- och Telekomföretagen, SKL, Morus, Generic/Salesmakeover och UC har bildat en arbetsgrupp inför en konferens om öppna data under våren. Några av oss samlas idag för ett första steg i planering av upplägg och genomförande. Vi tar emot förslag på ämnen, talare och annat – helst via #oppnadata. Jag inser att vi borde skapa ett dokument i molnet så att fler kan följa arbetet.
 4. Några aktivister bjuder in till #datadrink på ett hotell i centrala Stockholm. Kl 17, den 22.a. Se denna tweet. Vi hänger på. Kom och snacka öppnadata.se eller PSIdatakollen, eller ännu hellre, vår upphandling av harvesting av öppna data.

Det finns en lista över olika aktiviteter runt om i världen på den globala sajten för Open Data Day.

16
feb | 22:36

Katastrof visar värdet av öppna data

My home – as you can see – is flooded, for the second time in a month.” Det är på allvar när man ser bilder på soldater och kungahuset bära sandsäckar. Det oväntade är vändningen som katastrofen tar vad gäller öppna data.

The ford at Eynsford. Image: David Pearson.

The ford at Eynsford. Image: David Pearson.

Nick Barnes bloggade om sitt hem som översvämmats i stormarna i UK, igen. Nick är programmerare men också en av grundarna av Climate Code Foundation, en organisation som jobbar på att sprida kunskap om klimatforskning. Han skriver om att det finns tusentals stationer som mäter vattennivåer i Themsen. Han är ändå inte alls nöjd, inte minst pga att hans närmaste mätstation la av för tre dagar sedan (troligen översvämmad…)! Han skriver att han vill ha informationen som öppna data för att själv kunna göra följande:

 • See the levels over the course of a previous flood;
 • Measure how quickly the river typically rises, or how long it typically takes to go down;
 • Compare today’s flood to that four weeks ago (or those in 2011 or 2003);
 • Easily navigate to the data for neighbouring stations up and down river;
 • Get a chart showing the river level, or river level anomalies, along the length of the Thames;
 • Get a chart comparing that longitudinal view of the flood with the situation at any previous time;
 • Make a maps mash-up showing river level anomalies across the Thames catchment;
 • Make a personalised chart by adding my own observations, or critical values (‘electrics cut out’, ‘front garden floods’, ‘water comes into house’, …);
 • Make a crowd-sourced flooding community site combining river level data, maps, pictures, observations, and advice (‘sandbags are now available at the village hall’);
 • Make a mash-up combining river level data with precipitation records;
 • Make a flood forecasting tool by combining historical river level, ground-water, and precipitation records with precipitation forecasts.

Den ansvariga organisationen Environment Agency har gjort många rätt. Man har stationer som mäter nivåerna, man mäter i realtid. Man publicerar grafer över vattennivåerna senaste 24 timmarna, man har nödnummer man kan ringa. Men, det är långt från vad som behövs. Det blir så tydligt i ljuset av den aktuella katastrofen, och Nicks långa lista.

Alla Nicks behov är obesvarande. En myndighet klarar av att ordna allt han skriver om – det är bara en fråga om att göra en upphandling, en specifikation ska skrivas och behandlas, den ska ligga ute ett par veckor, anbud samlas in och bedömas, kontrakt skrivas och sedan börjar utvecklingen. Nu är det inte aktuellt då det hela tog en oväntad vändning, med imponerande handlingskraft och hastighet:

Following a meeting called today at Number 10 with leading technology companies, the Environment Agency, the Government Digital Service, the Open Data Institute and the Cabinet Office are working to open up this data to the public for the next three months, allowing developers to build innovative applications that can help those affected by the flooding.

Nummer 10 såg till att data (flood data, varningar) blev tillgängliga omedelbart, och man arrangerade ett möte för att börja skapa olika lösningar som behövs vid översvämningar. Man bjöd in till #floodhackGoogle Campus i London. Där samlades oberoende utvecklare samt personal från Google, Facebook, Twitter, Microsoft, osv.

Man gick på söndagkvällen i mål och presenterade de lösningar som kom fram under eftermiddagen. Det fick ihop totalt 17 lösningar, många av dom inriktade på möjligheter att knyta ihop insatser och personer. All information finns på deras hackpad.

Ett hackathon i östra London är så klart inte en lösning på översvämmingarna. Vattnet finns där ändå. Men det är exempel på hur annorlunda det skulle kunna vara om data var tillgängliga, om personer med intresse, förmåga och uppenbart starka drivkrafter (som Nick) fick möjligheten att skapa lösningar för sina egna behov. Det är också speciellt att se hur No.10 agerade och även följde upp dagen:

@David_Cameron on #floodhack

@David_Cameron on #floodhack

Sida 3 av 612345...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter