Taggarkiv: öppna data

28
feb | 13:15

ÖPPNA data, inte öppna DATA

opendatacensus

Videoklippen av presentationerna från ePSIconf i Warsawa dröjer… under tiden så rekommenderar jag den utmärkta och breda sammanfattningen av tillståndet för öppna data som Ton Zijlstra gav på denna konferens. En av slutsatserna är att det handlar om ÖPPNA data, inte öppna DATA.


Nu har videon från keynote dykt upp.

Open Data: the state of the European Union from ePSI Platform

Det är inte alltid enkelt att följa någon annans presentationsbilder (utan anteckningar), men det är verkligen en utmärkt genomgång av läget just nu inom öppna data så ge det en chans. Ton noterar att få talar om PSI längre. Mer och mer kretsar kring öppna data, och arbetet koncentreras för tillfället på att data just ska vara öppna. Data i sig är trevligt men helt otillräckligt; ska de potentiella vinsterna med öppna data bli av så krävs så friktionslöst användande av data som möjligt. Det handlar så klart om att licenserna ska vara enkla och tydliga, och att marginalkostnad (eller helt fritt) gäller.

Man konstaterar ett antal saker:

 • Det reviderade PSI-direktivet dröjer… man håller fortfarande på att förhandla mellan medlemsländerna. Points of negotiation with potential larger impact on the final text concern the independent redress authority, charging practices and possible exemptions and exclusive arrangements.
 • Antalet officiella EU-kataloger över öppna data växer. Man listar nu 106 stycken på http://datacatalogs.org/group/eu-official.
 • Diskussionen om det behövs egna licenser fortgår. I en presentation av Jo Ellis från National Archives berättade hon om varför UK utvecklade sin egen Open Government Licence. Jag försökte verkligen förstå skälen men blev tyvärr inte klokare. Tidsnöd, att inte CC 3.0 fanns då, egna nationella formuleringar, var saker som nämndes. Not invented here, skulle jag vilja säga. Jag tror inte UK håller med dock.
 • Ingen ny innovation kommer från dyra data. Alla aktörer inom det segmentet vet redan idag hur man kan sälja tjänster under gällande förutsättningar. Innovation kommer underifrån som en reaktion på kostnader, effektivitet och affärsmodeller. Slutsatsen Ton gjorde var att det därför inte får finnas trösklar alls, annars kommer vi missa möjligheterna till innovation.
 • Många goda exempel på öppna datakällor finns. Danmarks initiativ lyftes fram, välförtjänt, som extra bra.
 • http://publicdata.eu/ kör kommande releasen av CKAN. 2.0 alltså. Mer om den finns här.
 • Enligt Open Data Census finns fortfarande mycket arbete kvar att göra. Innan detta träd lyser helt grönt har vi mycket kvar. Ton undrade lite kring de datakällor som listas där – är det inte så att om vi ska få coola, spännande tjänster på öppna data, så behöver vi också coola, spännande datakällor? Då är detta urval inte helt tillräckligt var hans slutsats. ”We would have great apps, if most open data were not so boing”.
 • EU är pinsamt dåliga på att arbeta med Open Government Partnership (OGP), sas det. ”OGP uptake slow in EU”. Man hade inga förklaringar till detta men antydde att man kanske trodde att man redan var öppen och färdig?
 • Vi befinner oss i en topp (hype) kring öppna data just nu. Det kommer att komma bakslag och vi måste därför vara uthålliga.
 • Det kommer inte att komma en killer app för öppna data, men öppna data kommer leda till ett antal killer apps… det är en viktig skillnad.
 • Värdet av öppna data är inte enbart appar och tjänster, utan också det bredare parallella syftet – ”tackling societal issues with data”. Öppenhet, insyn, demokrati etc.
 • Offentliga öppna data är bara en liten del av den totala mängden data. Privat data, personlig data behövs också. Vi har inte alls kommit dit ännu.

Se nedan en stämningsvideo från konferensen i Warsawa. Man ser nästan alla från gänget bakom ePSIplatform.eu – Marc de Vries, Katleen Janssen, Daniel Dietrich, Ton Zijlstra, Tom Kronenburg and Hans Graux – som på uppdrag av EU/DG Connect har drivit plattformen och alltså även denna konferens. Man byter nu bemanning och ett helt nytt gäng under ledning av  P.A.U. Education i Barcelona ska ta över.

 

22
feb | 11:34

ePSIconf i Warsawa idag

ePSIconf 2013 i WarsawaIdag pågår den årliga europeiska konferensen om PSI, vilket står för Public Sector Information. Redan under konferensens inledning blev det tydligt att de flesta aktörer nu inte pratar så mycket om PSI utan att det istället är öppna data som är på agendan. Man är samtidigt tydlig med att det viktiga är öppenheten, inte data i sig. Utan öppenheten blir det inga resultat, inget förändras.

Många saker händer på området och man försöker skapa synlighet kring utvecklingen. Ett omtalat initiativ är http://census.okfn.org/ som, på gott och ont, visar status för ett antal utvalda datakällor.

Ett tema på konferensen i år rör juridik och speciella ansvar för data. Det rapporteras om många offentliga aktörer som inte vågar öppna upp, av rädsla av att det ska gå (juridiskt) fel.

Liability might be a big hurdle the coming time. The PSI Directive, in its current and future form, obliges PSB’s to allow re-use. Liability comes into play in three areas: where it concerns damages suffered as a consequence of faulty data, where unfair competition plays a role around costing and pricing, and where privacy or intellectual issues are at stake. In those three areas mistakes can be made when it comes to moving towards Open Data.

”they did not die, so they could sue afterwards” berättar Christian Laux, en jurist inom öppna data. Han berättar om ett antal fall, främst inom akademisk publicering, där det gått fel. En forskarrapport berättar om en behandling med saltinjektioner, men man skriver fel och rekommenderar 25% istället för 2,5%.

Ett svårt ämne, men jag känner inte att vi under sessionen kom fram till lösningar.

 

taggar: ,
04
dec | 08:47

De sämsta offentliga årsrapporterna (i UK)

Vad sägs om en lista över de mest oanvändbara årsrapporterna från statliga myndigheter? Någon skulle kunna uppfatta listan som oseriös löpsedelsjournalistik men det är långt ifrån så. Det är istället en lite uppgiven slutsats från den bästa (och enda?) användaren av just dessa årsrapporter.

The billion-pound-o-gram by David McCandless.
The billion-pound-o-gram by David McCandless.

Ingen slår The Guardian när det gäller modern informationsvisualisering, inte ens NY Times vill jag påstå. I UK har man länge fokuserat på ”transparency” och varit ganska aggresiv i sin vilja att öppna upp, speciellt kring ekonomisk redovisning av offentliga utgifter (central government expenditure data).

The Guardian har visat begripliga visualiseringar av budgetar och mycket annat. De är med andra ord en flitig läsare av bland annat årsrapporter, där de letar efter information om just utgifter och vart pengarna går. De konstaterar, på mycket brittiskt vis, att efter 5 års försök att visa hur svårt det är att hitta rätt siffror så har det bara blivit sämre.

The point of naming and shaming government departments – as we did last year – is to hope that they get better at releasing data. But one year on and our latest guide to public spending has been the hardest to get the information for – ever.

We get the data for this exercise from departmental annual reports. But it turns out these are the Millwall FC of government data releases – ”no one likes us and we don’t care”.

Man listar de största felen och bristerna i jakten på budgetsiffror:

 • Rapporterna finns endast i PDF. Tabeller publiceras inte som maskinläsbara data vilket gör att man måste skriva av informationen för hand.
 • Det saknas gemensamma sätt att beskriva utgifter mellan myndigheterna. Man måste för varje rapport läsa sig till vad siffrorna omfattar för olika kostnader.
 • Varje år byter samtliga myndigheter sättet för hur man redovisar sina räkenskaper. Det går alltså inte göra jämförelser över år.
 • Rapporterna är ofta så generella att siffrorna nästan inte betyder något alls.
 • Siffrorna går inte jämföra med andra data, från andra öppna databaser om offentliga utgifter.

Det är en uppgiven journalist som kommenterar deras lista över de ”sämsta” myndigheterna:

In these circumstances, picking out individual departments for criticism may seem a little unfair; when the entire process is so flawed, what does ”bad” actually mean? But there were some examples this year where things were either missed out or confused to the extent that the reports themselves became useless. I should point out here that, without exception, each press officer in each government department was unfailingly helpful in trying to help us get the key numbers.

Detta har alltså med öppna data att göra. Det finns några principer för hur man ska publicera just sådana öppna data (listan tagen från opengov.se).

 1. Komplett Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess görs tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas.
 2. Primär Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i orginalformatet. Bild- och videomaterial skall tillhandahållas i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling.
 3. Aktuell Information skall tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar.
 4. Tillgänglig Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som möjligt.
 5. Maskintolkningsbar Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra register. Detta förutsätter elektroniska identifierare, beskrivningar av strukturmodeller och så låg teknisk komplexitet i formatet som möjligt.
 6. Fri Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, licensvillkor eller registreringsförfaranden.
 7. I ett öppet format Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är dokumentationen till fomatet fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor.

 

Om jag tolkar det rätt så uppfyller man i UK endast princip #6. På övriga punkter är man inte riktigt bra, menar The Guardian. Det hela är lite överraskande, med tanke på att man från högsta politiska håll varit insiktsfull och hård på att kräva just transparens kring budget. UK’s Cabinet Office minister Francis Maude har varit mycket tydligt på detta, inklusive förbud mot PDF-filer:

Data in annual reports in PDF, that is in breach of our own open government license – and we will deal with that.

 

19
nov | 07:34

Ansökningar till Öppna datakällor 2

Fredag den 16:e stängde VINNOVA den andra utlysningsomgången till Öppna datakällor. Det kom in 72 ansökningar motsvarande sökt belopp om 41 Mkr. Det finns idag en avsatt budget om c:a 6 Mkr. Efter en första snabb genomgång så ser vi många intressanta förslag och idéer. Nu vidtar extern och intern granskning av ansökningarna och målet är att lämna besked senast 1 december. Nedan följer lite mer statistik om ansökningarna.

Forskningsområde

Inte helt förvånande finns huvudparten av ansökningarna inom kommunikation (ofta i betydelsen transport) och affärsprocesser. Roligt att se är att miljö och utbildning är så pass bra representerat.

Ansökningar per område

Om man ser till vilka som har sökt stöd så är det många it-företag och företagsinriktade aktörer. Vi brukar vanligtvis se en större andel sökande från akademi än vad vi har här, vilket förklaras av att det är en i huvudsak operativt inriktad utlysning.

Vi borde kunna säga lite mer kring de ansökningar som beviljats medel på nästa Forum öppna data den 6:e december. På detta forum kommer de projekt som fick medel i vårens utlysningsomgång att kort presentera sig och sina resultat – som en kavalkad av pitchar.

 

 

25
okt | 20:04

Open Stockholm på VINNOVAs årskonferens

På VINNOVAs årskonferens presenterade Anette Holm, IT-direktör Stockholm, sitt öppna data arbete. Stort internationellt och nationellt intresse. Men många barriärer till varför öppna data inte har tagit fart i Sverige. Holm nämnde tekniska, juridiska, monetära och framförallt mentala barriärer. Det finns flera rapporter som går igenom dessa olika barriärer, men det tar vi upp i ett kommande blogginlägg.

Efter att Stockholms Stad öppnat upp ett antal datakällor så arrangerade man en tävling, Open Stockholm Awards. Man fick in 336 idéer och 42 app-bidrag. Vilket betraktades som en succé.

Hoa Ly, Hoa’s Tool Shop, föreslog att Holm skulle försöka attrahera entreprenörer som Zuckerberg apropå att skapa innovation och tillväxt av öppna data. Om en enda start-up får fart så har alla dyra IT-investeringar betalat sig direkt.

Bloggen har tidigare visat hur danska finansministeriet har räknat på investeringar av att öppna upp data. Enligt deras beräkningar kan en offentlig organisation räkna hem investeringen enbart på minskad administration på sikt, och sedan tillkommer all förväntade externa effekter i form av nya innovativa tjänster.

Sida 5 av 6« Första...23456

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter