Taggarkiv: öppna data

23
okt | 16:39

Öppna data på Internetdagarna

På Internetdagarna 2012 hölls idag ett pass om öppna data. Här är några reflektioner från dagen.

Det var en bra session, precis som väntat. Om man nu ska säga något självkritiskt om själva området så är det möjligen att vi ofta samlar de redan troende. Jag ska inte underskatta att vissa deltagare var nya till ämnet och att det tas små steg framåt varje gång. En undran är dock om vi också skulle behöva mer debatt där det finns en tydligare sida som är för och en emot? Någon frågeställning där svaret inte är givet eller trivialt? Kanske det skulle hjälpa oss ge en tydligare bild av de vägval som finns.

Mina bilder som jag visade på dagen:

Vi provade fånga upp lite tankar från alla talare som korta videoklipp.

Moderatorn och forskaren Lakomaa ser att vi i Sverige, av lite olika anledningar, i jämförelse med omvärlden inte riktigt hängt med inom just öppna dataområdet.

Jonas Lejon som bygger tjänster på öppna data talade om 10 saker som man önskar av öppna data, t.ex. att data ska vara maskinläsbar (dvs inte pappersutskrifter). I dagens diskussion kom det fram att vi ser att det är möjligt att påverka beslutsfattare, genom att också visa på värdet av data. Klippet slutar lite abrupt tyvärr.

Andreas Krohn är mest känd för sitt arbete med API:er och öppna data. Andreas visade en mängd exempel på datakällor och vad som behövs för att engagera nya aktörer att bygga tjänster. Det visar sig att det fortfarande är svårt att hitta datakällor om man är ny på området. Ett tips är Andreas egen sajt, mashup.se.

18
okt | 10:55

Forum öppna data, del 1

3 oktober hölls första träffen i Forum öppna data. Detta är ett försök (experiment) att fånga upp några tweets, länkar och kommentarer från dagen.

Nästa möte Forum öppna data är 7 november. Anmälan krävs.

15
okt | 10:57

Utlysning öppna datakällor 2

Idag öppnar VINNOVA en andra omgång i utlysningen Öppna datakällor (PDF). Lite förenklat, inriktningen är på två saker: (i) skalbara och generella lösningar som (ii) är fria för andra att upprepa.

Computer Sweden skrev kort om detta idag. Bilden nedan försöker illustrera vilka moment som ingår i denna utlysningsomgång. Det är s.k. förberederade insatser, både administrativa och tekniska. Det kan vara juridiska underlag, verktyg för inventering, handledningar, återanvändningsbara moduler etc.

I våras hade VINNOVA en utlysning som var inrikad på projekt som ville tillgängliggöra en datakälla. 22 projekt fick stöd, inom olika ganska olika områden – där finns bl.a. trafikdata, kulturarv, Nobelpris, kommundata, och länkade data.

Vårt mål med denna andra utlysningsomgång är att den ska erbjuda en komplementerande insats till det tidigare stödet.

 

11
okt | 08:56

Danmark öppnar upp data

Det mest överraskande i Danmarks initiativ att öppna offentliga data är två detaljer: argumenten för att göra det, samt vilka personer som berättar om initiativet.

As Minister for Finance, of course this is a great day. This project provides us with a more modern public sector and enables us to work more intelligently so that our money in municipalities or at the treasury can be spent as wisely as possible.

Det är danska finansministern Bjarne Corydon som berättar om initiativet, och säger att man gör detta för att spara beräknade 260 miljoner danska kronor. Besparingen kommer från en minskad parallellregistrering och effektivare återanvändning av redan inrapporterad data. Vinsten uppstår redan på myndighetsnivå.

Financial benefits from open basic data

I ett antal andra länder har finansen varit en begränsande instans – man har inte sett de direkta ekonomiska fördelarna med att öppna data. Det inbegriper så klart frågan om myndigheter som delvis finansieras genom att ta betalt för data, men frågan är bredare än så. Inte sällan motiveras öppna offentliga data med ökad transparens och höga demokratiska värden, men då syns endast kostnaden och inte eventuella intäkter i argumentationen. Därför är danskarnas initiativ aningen ovanligt.

Core aim of the plan is to reduce internal transaction costs and double work in the public sector as a whole, while simultaneously providing the public with a valuable resource for growth and innovation.

Den data man tänker öppna och ge fri tillgång till är:

  • Januari 2013: all grundläggande geodata, till exempel fastighetsregistret (cadastral map), höjdkartor, vattenvägar etc.
  • Januari 2013: bolags- och företagsdata
  • Sommaren 2013: register över fastigheter och bostäder (building and dwelling register) som en öppen webbtjänst (dessa registerdata är öppna sedan 2002)
  • 2014: företagsdata, om företags ägarstruktur och firmatecknare

Man har satt ihop en skrift Good basic data for everyone – a driver for growth and efficiency (PDF), som är enkel och läsvärd. Den går igenom motiven för att öppna upp och hur man själva resonerar, ”data will be financed by the government and released to the public and the private sectors”. Det är mycket tydligt att man har som mål att ta bort de mest debatterade hindren, ”red tape and the price of data may prevent both entrepreneurs and established businesses…”. Man har långsiktiga mål om att data ska vara s.k. länkad data och distribueras via en central nod (i slutet av 2013).

Danmark har erfarenhet av att tillgängliggöra offentliga data. 2002 öppnade man upp adressregistret över fastigheter och bostäder. Man har gjort studier på effekten (PDF), och funnit att det finns betydande vinster.

The conclusion of the study is that the direct financial benefits from the agreement for society in the period 2005-2009 amount to around EUR 62 million (~DKK 471 million). Until 2009 the total costs of the agreement has been around EUR 2 million.

In 2010 it is estimated that social benefits from the agreement will be about EUR 14 million, while costs will total about EUR 0.2 million. Around 30% of the benefits will be in the public sector and around 70% will be in the private sector.

05
okt | 08:49

Några röster om öppna data

Första träffen i Forum öppna data var den 3:e oktober 2012. Det var ett arrangemang av SKL, edelegationen och VINNOVA. Vi kommer på denna blogg berätta mer kring det som sas på forumet. Här kommer som ett första steg fyra enkla intervjuer som vi gjorde på plats. Det är handhållen kamera och (nästan) helt enligt kyskhetslöftet/reglerna för Dogme 95.

Nästa träff inom Forum öppna data är 7 november 2012. Anmälan krävs. Webbsändning.

Först ut är Emil Ciepielewski från Lantmäteriet som berättar att de följer debatten och utvecklingen på området noga. Under själva forumet sa de att de gärna tar emot stöd och argument för att ökad användning av geodata ska bli verklighet.

Daniel Westman på SU talade om juridik kopplat till främst PSI, dvs vidareutnyttanjde av information från offentliga aktörer. Han kommer vara del i edelegationens revidering av Vägledning för vidareutnyttjande av information.

Daniel Rudmark på Viktoria har framgångsrikt jobbat med öppna data inom trafikområdet. De jobbar nu med några nya spännande projekt som snart kommer ge resultat.

Magnus Kolsjö från PwC har länge varit aktiv inom öppna data. Han hoppas på lagkrav för att få olika aktörer att snabbare öppna upp sin information.

Sida 6 av 6« Första...23456

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter