Taggarkiv: oppnadata

12
nov | 10:04

PSIdatakollen fyller 100

När PSIdatakollen.se lanserades 21 februari 2014 så var det få myndigheter som på ”rätt” sätt publicerade information om öppna data. Utvecklingen går åt rätt håll och idag ser det mer positivt ut.

Antal godkända organisationer i PSIdatakollen

Antal godkända organisationer i PSIdatakollen

Nu har vi nått milstolpen 100 aktörer som publicerar under /psidata – som är den nationella rekommendation som finns i E-delegationens Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information. Genom att vi använder samma sätt att berätta om data man gör tillgängligt blir det enklare för andra att hitta informationen.

En anledning till den positiva utvecklingen är att SKL lanserat ett verktyg som låter kommuner enkelt publicera den data man redan har samlat in och rapporterat centralt. Det är över 50 kommuner som använder sig av verktyget – den finns på oppnadata.skl.se.

PSIdatakollen som den ser ut 2014-11-12

PSIdatakollen som den ser ut 2014-11-12

Lösningen gör det enkelt och kostnadsfritt att presentera olika nyckeltal från Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) direkt på kommunens webbplats.

– Det här är ett enkelt och snabbt sätt att komma igång med att publicera öppna data. Vi hoppas kunna stimulera kommunerna till en ökad publicering av information från de egna verksamhetssystemen i förlängningen, säger Peter Mankenskiöld, samordningsansvarig för Öppna data på SKL.

SKL skriver vidare att verktyget bara är ett första steg. Just nu kan man länka till 23 utvalda nyckeltal om sin kommun, men i steg två (kommer senare i höst) blir det möjligt för alla kommuner att länka till samtliga 2500 nyckeltal presenterade i ett 20-tal kategorier. Tanken är också att landstingen i framtiden ska kunna använda sig av verktyget.

28
okt | 13:05

Alla pratar DCAT

VINNOVAs mål (inom öppna data) är att alla myndigheter ska prata DCAT. Här följer en förklaring till varför, och vad vi gör för att hjälpa till. Vi har startat en språkskola, för att ta ett exempel.

Stefan och Michael - Sveriges två första "licenserade" utvecklare inom DCAT-AP.

Stefan och Michael – Sveriges två första ”licenserade” utvecklare inom DCAT-AP.

DCAT betyder Data Catalog Vocabulary och är en teknisk beskrivning som gör att datakataloger från olika organisationer kan ”prata” med varandra. Ett slags gemensamt språk, skulle man kunna säga.

By using DCAT to describe datasets in data catalogs, publishers increase discoverability and enable applications easily to consume metadata from multiple catalogs. It further enables decentralized publishing of catalogs and facilitates federated dataset search across sites. Aggregated DCAT metadata can serve as a manifest file to facilitate digital preservation.

DCAT-AP är ett sätt att beskriva vilka öppna data man har. Metadata kallas sånt. Detta är en ny rekommendation från EU-kommissionen. De skulle troligen säga att DCAT-AP är ett led i arbetet med en ”Single Market”, att hela EU är en gemensam marknad för data och lösningar. Ett gemensamt sätt att beskriva och hitta öppna data inom EU gör det enklare att bygga nya tjänster.

VINNOVA utvecklar och driver portalen öppnadata.se. Det är Sveriges nationella portal som i framtiden ska innehålla information om alla våra datakällor. De flesta liknande portaler drivs idag med manuella krafter. Dvs, det finns en grupp redaktörer som letar upp datakällor, klassificerar källorna och lägger in dom för hand. Sådant arbete är knappast hållbart.

VINNOVA har anlitat utvecklarna bakom världens mest använda portal för öppna data, CKAN. Deras kod driver portalerna för bland annat Vita huset, UK, EU och många till. De arbetar just nu med att skapa en portal som automatiskt kommer hitta alla öppna data som har en beskrivning i DCAT-AP. Jag skulle vilja likna detta med ett Google för öppna data – sökjätten hittar och indexerar alla webbsidor utan att du som bloggare behöver göra något. På samma sätt vill vi att öppnadata.se automatiskt ska hitta all svensk data som görs tillgänglig. En förutsättning för att det ska fungera är att vi ”pratar samma språk”.

En del av gruppen som utvecklar CKAN och DCAT-AP, här på Mozillas kontor.

En del av gruppen som utvecklar CKAN och DCAT-AP, här på Mozillas kontor.

Eftersom DCAT-AP är nytt så har VINNOVA erbjudit en utbildning för utvecklare i detta ”språk”. Vi gjorde en informell certifiering av de deltagare som under kursen lyckades skapa en beskrivning i DCAT-AP. Bilden överst i inlägget visar de två först utexaminerade personerna.

Allt utbildningsmaterial finns tillgängligt med anvisningar och nödvändig information. Vi kan återkomma till kursen ifall det skulle finnas stor efterfrågan på en handledd omgång.

"Språkurs" i DCAT-AP pågår.

”Språkurs” i DCAT-AP pågår.

Du kan höra mer om DCAT, öppnadata.se och den utveckling som pågår på Internetdagarna den 24 november 2014. Vi ger då en heldag Det bästa inom öppna data, med internationella och lokala goda föredömen inom området. Kom och lyssna till några av de allra bästa inom öppna data!

Sida 2 av 212

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter