Taggarkiv: Programkonferens 2016

23
sep | 11:21

Vi löser problem tillsammans

Förra veckan hölls en programkonferens för programmet ”Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända” där de 16 beviljade projekten samlades under två halvdagar. Syftet med programkonferensen var att ge projekten en chans att utbyta erfarenheter och inspireras av varandra inför fortsatt arbete. Dessutom ville vi från Vinnovas håll lära mer om det arbete som gjorts och samla in reflektioner inför kommande satsningar inom programmet.

20160913_15232420160913_140641

Social innovation är ett komplext område där nätverkande, lärande och inspiration från andra underlättar arbetet. Under konferensen hölls därför fyra olika workshops med fokus på hur man kan mäta samhällseffekter, kollektiv problemlösning av problem som projekten upplever, den finansiella hållbarheten samt vad i systemet för nyanlända som fungerar bra respektive dåligt. Den sistnämnda workshopen var en övning för att formulera de insikter projekten kommit till och för oss som arbetar med programmet att få berättelser som vidare motiverar programmets existens att lösa samhällsutmaningar. Varje projekt fick därför spela in en videohälsning riktad till … ”Sveriges politiska ledning” … och några av dem kommer vi länka till i denna blogg senare. Under diskussionerna som fördes kom man fram till slutsatser om att man borde jobba mer tillsammans inom området eftersom allas gemensamma målsättning är att nå sociala mål i samhället. På temat om hur man ska etablera nyanlända på arbetsmarknaden var en viktig punkt hur man kan arbeta med att få arbetsgivare att se de nyanlända som en del av Sveriges kompetensplattform. Genom de uppföljningar som gjorts har man redan visat på att de yrkesmässiga likheterna ofta är större än de kulturella skillnaderna, något som borde lyftas fram i rekryteringsprocesserna.

Engagemanget var stort och energinivån var hög bland deltagarna och det blev många och bra diskussioner. Deltagarna upplevde att de fick med sig många konkreta tips och idéer att jobba vidare på i sina projekt.

//Skrivet av Lovisa Harrysson som gör praktik hos Vinnova

 

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter