Taggarkiv: ReTuren

17
dec | 11:40

Vi vill göra människor lyckligare!

Projektet ReTuren – en kvartersnära återvinningscentral i Malmö – vill förbättra avfallshanteringen i den täta staden och påverka människors inställning till avfall. ReTuren (som just slagit upp portartna) ska vara en lokal samlingsplats för att stödja upcycling, reparation, återanvändning och stimulera nya former av social interaktion. Bakom projektet står VA Syd. Vi har pratat med Anna Serevalli och Savita Upadhyaya som arbetar med ReTuren.

  1. Varför social innovation?

Det är viktigt att vi tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsperspektivet. Vi kommer från den kommunala avfallsorganisationen som är ganska fokuserad på ingejörsteknik, hårda värden och den miljömässiga delen av hållbarhet. Social innovation ger oss en ny dimension för hur hållbara beteenden kan skapas, hur relationer och communities kan formas – och kanske framförallt: hur de gör människor lite lyckligare, vilket i in tur bidrar till hållbarare samhällen.

  1. Vad gör ert projekt intressant?

ReTuren kan bli till ett bra exempel på hur vi genom att sammanföra recycling och makerskulturen får till hållbara miljonprogramsområden. Med initiativet vill vi förbättra avfallshanteringen i dessa områden och samtidigt, genom upcycling och lokal produktion, möjliggöra för medborgarna (de boende!) att påverka utvecklingen av sina kvarter.

I miljonprogramsområden är det viktig att skapa mervärden för de boende, men också för fastighetsägarna. I vårt fall hoppas vi på att den utbredda nedskräpningen i Lindängen kommer att minska. Den minskade nedskräpningen leder till ökad trygghet (mervärde), men också en minskad kostnad för fastighetsägarna.

  1. Vad fightas ni för?

Et hållbarare Malmö. Vi vill visa att avfallsorganisationen i Malmö stad kan och vill bidra till att bygga det hållbara och fina Malmö. VA SYD kan och vill samarbeta över gränserna för att nå målet om ett hållbarare Malmö. VA SYD älskar Malmö! Vi fightas för ett ekologiskt såväl som socialt hållbart Lindängen och vill se ett stärkt samarbete mellan VA SYD, STPLN och de som bor i Lindängen. Förhoppningsvis får vi till ett koncept som kan spridas.

Läs mer om projektet här!

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter