Taggarkiv: Riksantikvarieämbetet

23
sep | 16:40

Wikimedia in Residence

André Costa, operativ chef på Wikimedia Sverige, berättar kort om sina erfarnheter som ”Wikimedia in Residence” hos Riksantikvarieämbetet.

Vinnova har lanserat en utlysning Residens X, med sista ansökningsdag 7 november 2019. Det är en satsning som riktar sig till er som under en tid vill bjuda in en person med för organisationen obekanta färdigheter och som kan förmedla andra perspektiv. Satsningen är avgränsad till residens med relevans för innovation och som bidrar till att kompetens kommer till användning i nya sammanhang.

André Costa berättar om erfarenheter av residens.

Det finns en sammfattande rapport Wikipedian in Residence på Riksantikvarieämbetet som bland annat berättar om hur man utvecklade tekniska lösningar för att koppla ihop innehållet i Wikipedia och Wikimedia Commons med K-samsök. Dessa lösningar lever kvar och ger nytta över 5 år senare.

För den som vill veta ännu mer så har UR Play har ett inspelad presentation på temat hur man kan sprida världskultur i världen med hjälp av Wikipedia. En del av presentationen handlar om residens. Hur kan en myndighet som samlar världskultur sprida sin kunskap i världen? Genom att bidra med bilder, text och data i Wikipedia syns spår av samlingarna på över 120 språk, och kunskapen når långt utanför museernas väggar.

UR Play-avsnitt med Wikimdia

UR Play: Hur kan en myndighet som samlar världskultur sprida sin kunskap i världen? Axel Pettersson från Wikimedia Sverige berättar.

Residens ser olika ut beroende på område och tradition. På många håll i världen finns residensprogram där skapande personer bjuds in till en specifik plats och miljö. Det gemensamma för vistelseprogram är att de ger förutsättningar för skapande genom att aktivera och använda sig av en plats. Residens initieras för att öka utbyte av kunskap, skapa samarbeten, utveckla nya idéer och produkter men även för att ge utrymme för reflektion, nya influenser, bredda kontaktytor, och utforska egna verksamheten i en ny kontext.

Mozilla interns

Mozilla söker hela 10 olika Interns. Detta påminner mycket om residens.

Mozilla är en stiftelse utvecklar öppen mjukvara och andra lösningar som gör webben bättre och säkrare. De har en satsning som man kan säga liknar residens, kallat Internships. Det attraktiva i sammanhanget är att uppgifterna som de söker personer för har en tydlig beskrivning och profil. Som sökande utvecklare är det enkelt att se om uppgiften verkar kul och om man har rätt förutsättningar att lösa problemet.

Om det är relevant för er verksamhet att under en tid bjuda in en person med för er obekanta färdigheter och som kan förmedla nya perspektiv till organisationen, så finns nu en chans att testa satsningen på Residens X. Kanske är ni detta X?

13
jun | 15:52

Wikipedian in Residence på svensk myndighet

Riksantikvarieämbetet visar en väg till förnyelse och nya arbetssätt, och det är inte första gången heller – vi har tidigare uppmärksammat deras insatser med digitala plattformar som Platsr och Kringla. Nu tar de in två Wikipedian in Residence. Dessa personer ska bidra till att artiklarna på Wikipedia som rör kulturarv är av hög kvalitet.

Wikipedian in Residence är ett koncept där en van Wikipedian befinner sig på plats hos en organisation och hjälper till med förståelsen för Wikipedia och lägger grunden för ett vidare samarbete. Hitintills har det varit 16 Wikipedians in Residence över hela världen.

Det finns många tidigare försök med konceptet ”in residence”, som artist in residence. Detta har rötter så långt tillbaka som början på 1900-talet och har genomgått ett antal omvandlingar på vägen. Det har förekommit att universitet och olika hantverksverkstäder tagit in sådan extern kompetens. Det är inte ovanligt att miljöer endast fokuserar på vertikal kunskap och att det leder till brist på nya perspektiv.

Idag tycker vi det närmast självklart att olika gestaltande konstnärer jobbar i glasindustrin, för att bara ta ett exempel. Men så har det inte varit i alla tider.

Andra roliga exempel har varit – märkligt nog – flygplatser som använt sig av writer in residence. Utmärkte novelisten Tony Parson hängde på Heathrow och fångar det som vi stressade resenärer själva inte riktigt förmår uppfatta.

Airports are places of extreme emotion where people come and go and experiences begin and end.

Often when we travel we find ourselves in such a hurry to get to our end   destination that we fail to appreciate the individual stories and moments   happening before us.

Min personliga favorit, filosofen Alain de Botton tillbringade också en tid på terminal 5 på Heathrow. Det här är riktigt bra TV och värt sina 8 minuter. Han noterar att flygplatser är bland de mest trista industriella byggnader som finns men att där samtidigt utspelar sig otroligt känslosamma scener. Däremot är det numera endast småbarn som visar upphetsning över något så märkligt att en människa kan flyga genom luften. Samhällets över- och underklasser är numera avskaffat, men på flygplatser så förstärker man klassindelningen till smått vansinniga nivåer. Hur konstigt det är vid landning att höra sitt eget modersmål när det i öronen fortfarande klingar av ljudet från en afrikansk matmarknad. Det hela är ren poesi.

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter