Taggarkiv: RISE

27
jan | 08:43

Datadrivet labb på ICE (datadrivna labb, del 2)

Detta är ett inlägg i en serie som presenterar beviljade projekt i utlysningen Datadrivna labb. Det är projekten själva som står för text och material. Idag skriver Josefin Hedberg på SICS North Swedish ICT om projektet Datadrivet labb på ICE.

D-ICE, datadrivet labb på ICE, är ett nyligen startat projekt finansierat av Vinnova som syftar till att stärka Sveriges kompetens inom datahantering och dataanalys, som är digitaliseringens kärna.

D-ICE plattformen

D-ICE plattformen

Syftet är att genom detta arbete möjliggöra nytänkande innovationer baserat på den information dataägarna kan få genom att använda och analysera sin data. Nya innovationer kan också skapas av dataanalytikerna genom att projektet tillgängliggör stora mängder data från industri och samhällsfunktioner och avancerade analysverktyg som de kan använda som grund för sin egen produkt- och tjänsteutveckling.

Projektet har även ytterligare ett syfte, och det är att fungera som en plattform där dataägare och dataanalytiker kan mötas, både som ett rent fysiskt nätverk såväl som i den digitala världen. Genom denna samverkansplattform ska kontakt kunna skapas mellan dataanalytiker och dataägare, såväl som mellan dataägare som har intresse av att dela data med varandra.

Labbet består av ett forskningdatacenter, SICS ICE, som ligger i Luleå. Anläggningen är unik i sitt slag i Norden vad det gäller att möjliggöra provning och forskning i storskalig datacentermiljö.

Till sin hjälp har projektet även verktyget HOPS, ett verktyg för att hjälpa och göra det enkelt för organisationer att implementera Big data-tillämpningar. HOPS är utvecklat av KTH/SICS och är avknoppat i företaget Logical Clocks som är en projektpartner i D-ICE. Även Ericsson är partner i projektet med syfte att utveckla sitt erbjudande till industrin.


D-ICE upplägg består av att, utgående från befintliga resurser hos deltagande projektpartners, addera värde genom samverkansplattformerna för att slutligen kunna leverera ett resultat till dataägarna som ger dem information värdefull för att kunna förbättra deras produktutveckling, verksamhet och affär. Se bild ovan.

Under denna första fas av projektet finns finansiering för att köra två piloter, men stort intresse finns och vi planerar för hur vi parallellt, eller framför allt i nästa fas, ska kunna ta emot fler dataägare som vill ha hjälp med att utforska dataanalysernas möjligheter i deras verksamhet. Intressenter finns över hela Sverige, och inom både industri och samhällsfunktioner.

Vid frågor om projektet, vänligen kontakta projektledare Josefin Hedberg, josefin.hedberg@sics.se, 070-606 09 09.

16
jun | 15:34

Kommissionärens högnivågrupp träffas

Direktören Jack Metthey berättar om kommissionens förhoppningar avseende RISE, Foto: Dan Andrée

Direktören Jack Metthey berättar om kommissionens förhoppningar avseende RISE, Foto: Dan Andrée

Som tidigare meddelats har kommissionären satt upp en ny högnivågrupp – RISE HLG och den hade sitt första möte 11 juni.

Både kommissionären , Màire Geoghegan-Quinn samt generaldirektören Robert-Jan Smitts deltog i delar av mötet.

Gruppen beslutade på mötet att fokusera på fem områden:

 • Förhållandet mellan investeringar i FoI samt generering av tillväxt och nya jobb
 • Effektiviteten i FoI-policy
 • Utmaningar som vi står inför
 • Framsyn
 • Vetenskap och Innovation 2.0

Inom vart och ett av dessa områden skall gruppen ta fram s.k. Policy Brief – som skall vara konkreta råd/förslag till kommissionären.

Några Policy Brief som kommer att tas fram är:

 • Interaktionen mellan FoI, finansiella marknader och ekonomisk tillväxt,
 • Skillnader i effektivitet mellan olika FoI-interventioner: vet vi vad som fungerar och inte?
 • Forskningens värde
 • Lärdomar från smart specialisering,
 • Globaliseringen av forskningsfinansieringen,
 • Hur framsyn används i länder utanför Europa,
 • Inverkan av livsstil på samhällsutvecklingen och
 • Styrning av Science 2.0.

Jag själv kommer bl.a. vara delansvarig för Policy Brief: Forskningens värde vilket f.ö. är GD Robert Jan Smitts prioritet. Tanken är att få underlag till DG Forskning och Innovation för att motivera kommande FoI-satsningar.

Har du synpunkter på vad gruppen skall göra – kommentera gärna!

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter