Taggarkiv: robocall

19
apr | 15:33

Hur man får telefonförsäljare sluta ringa

Federal Trade Commission is looking for solutions to the rapid rise in illegal robocalls

I USA har man idag ett omfattande problem med s.k. Robocalls. Det är samtal där en ’robot’ läser upp förinspelade meddelanden (ofta reklam). Detta är i stort sett olagligt men händer alltså ändå. Irritationen är stor, större än hos oss med debatten om telefonförsäljare och NIX-register.

Robocall is a term for a phone call that uses a computerized autodialer to deliver a pre-recorded message, as if from a robot, hence the name. Robocalls are often associated with political and telemarketing phone campaigns, but can also be used for public-service or emergency announcements. Some Robocalls use personalized audio messages to ”simulate” an actual personal phone call.

Vad ska man göra, när det är olagligt och ett NIX-register kanske i alla fall inte hjälper? Federal Trade Commission stod inte svarslös utan arrangerade en innovationstävling. Man kallar tävlingen Robocall Challenge, och satte 50,000 USD som prissumma på uppgiften ”Be a hero. Help the FTC block illegal robocalls.

I USA har man jobbat med innovationstävling från det offentliga ett tag. Man når goda resultat och beskriver själva arbetet:

Prizes like the Robocall Challenge are now a standard tool for open innovation in every Federal agency’s toolbox. Federal agencies, in partnership with our private-sector and philanthropic partners, are using prize competitions to spur innovation, solve tough problems, and advance their missions. In fact, since its launch in 2010, Challenge.gov has featured more than 250 prizes offered by over 50 Federal departments and agencies.

Man fick in över 800 exempel på saker som telefonikunder och andra redan idag använder för att undvika dessa samtal. Man fick också upp ögonen för tekniska utmaningar och saker som berör regleringen på området, förutom alla praktiska inslag:

  • En person spelar automatiskt upp en felsignal i sin telefonsvarare. Roboten tror att nummret saknar abonnent och slutar ringa helt.
  • En person använder två olika nummer, där det publika kopplar om till det hemliga (riktiga) nummret. Genom att göra så kan man styra vilka samtal som ska kopplas vidare.

Bedömningen och poängsättningen av inlämnade förslag var tydlig: fungerar lösningen(50%), är den enkelt att använda (25%) och kan lösningen implementeras på rikigt (25%).

Jag rekommenderar denna video där en jurist på FTC går igenom tävlingen och resultatet.

Ett hackarlag vann amatörklassen, och ett lag från Google vann klassen för företag.

The three winning solutions are variations of software filters that can block illegal robocalls using a combination of blacklists (lists of disallowed callers), whitelists (lists of allowed callers), captcha-like screening (simple steps callers can make to prove they are not machines), and other analytics.  Each solution has its own methods for deployment and dealing with difficult marketplace realities such as telephony infrastructure challenges and caller ID spoofing.

Det är en imponerande aktivitet och ett effektivt sätt att arbeta. För en förhållandevis liten summa fick man bra material för att lösa ett omfattande problem som idag saknar centrala lösningar.

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter