Taggarkiv: Social innovation utlysning 2015

17
dec | 11:40

Vi vill göra människor lyckligare!

Projektet ReTuren – en kvartersnära återvinningscentral i Malmö – vill förbättra avfallshanteringen i den täta staden och påverka människors inställning till avfall. ReTuren (som just slagit upp portartna) ska vara en lokal samlingsplats för att stödja upcycling, reparation, återanvändning och stimulera nya former av social interaktion. Bakom projektet står VA Syd. Vi har pratat med Anna Serevalli och Savita Upadhyaya som arbetar med ReTuren.

 1. Varför social innovation?

Det är viktigt att vi tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsperspektivet. Vi kommer från den kommunala avfallsorganisationen som är ganska fokuserad på ingejörsteknik, hårda värden och den miljömässiga delen av hållbarhet. Social innovation ger oss en ny dimension för hur hållbara beteenden kan skapas, hur relationer och communities kan formas – och kanske framförallt: hur de gör människor lite lyckligare, vilket i in tur bidrar till hållbarare samhällen.

 1. Vad gör ert projekt intressant?

ReTuren kan bli till ett bra exempel på hur vi genom att sammanföra recycling och makerskulturen får till hållbara miljonprogramsområden. Med initiativet vill vi förbättra avfallshanteringen i dessa områden och samtidigt, genom upcycling och lokal produktion, möjliggöra för medborgarna (de boende!) att påverka utvecklingen av sina kvarter.

I miljonprogramsområden är det viktig att skapa mervärden för de boende, men också för fastighetsägarna. I vårt fall hoppas vi på att den utbredda nedskräpningen i Lindängen kommer att minska. Den minskade nedskräpningen leder till ökad trygghet (mervärde), men också en minskad kostnad för fastighetsägarna.

 1. Vad fightas ni för?

Et hållbarare Malmö. Vi vill visa att avfallsorganisationen i Malmö stad kan och vill bidra till att bygga det hållbara och fina Malmö. VA SYD kan och vill samarbeta över gränserna för att nå målet om ett hållbarare Malmö. VA SYD älskar Malmö! Vi fightas för ett ekologiskt såväl som socialt hållbart Lindängen och vill se ett stärkt samarbete mellan VA SYD, STPLN och de som bor i Lindängen. Förhoppningsvis får vi till ett koncept som kan spridas.

Läs mer om projektet här!

17
dec | 09:59

Bygga broar!

Projektet Gränsöverskridande entreprenörskap (GREN) vill ge nyanlända i Sverige en möjlighet att starta socialt och ekonomiskt hållbara företag. Tanken är att den nyanländes resurser kommer till användning, genom vilka hen kan försörja sig.

 1. Varför social innovation?

Social innovation möjliggör en spännande samhällsutveckling som involverar näringsliv, ideell verksamhet och det offentliga. Samhällen behöver utvecklas och utmanas!

GREN introducerar social innovation för personer som inte har någon koppling eller förkunskap om området. På så vis utvecklas området, och därmed samhället.

 1. Vad gör ert projekt intressant?

Vi vill bygga broar mellan grupper som vanligtvis inte möts, och samtidigt uppmärksamma att de faktiskt delar idén om ett bättre Sverige genom integration och entreprenörskap.

Vi tror på integration genom entreprenörskap. Vi vill tillvarata nyanländas kompetenser för svensk tillväxt. Vi uppmanar också entreprenörerna att bygga en relation med sitt hemland, och på så vis addera en inkluderande affärsaspekt till entreprenörskapsträningen.

 1. Vad fightas ni för?

Integration genom en entreprenörsskapsutbildning. Och såklart vill vi också väcka intresse hos nyckelpersoner och verksamheter i Sverige genom att titta närmare på Sveriges fem största städer vilket inkluderar kommuner, flyktingorganisationer och inkubatorer.

Läs mer om projektet Gränsöverskridande Entreprenörskap (GREN) här!

 

11
nov | 11:32

Nu öppnar Matmissionen!

Nu öppnar Stockholms Stadsmission Nordens första sociala matbutik, Matmissionen i centrala Rågsved. Butiken har som mål att tillvarata över 200 ton överskottsmat under 2016. Förutom att butiken i sig är en social satsning kommer eventuella intäkter från butiken gå till att utveckla Stockholms Stadsmissionens arbete med arbetsintegration och matsvinn.

Jag tycker att detta initiativ (som vi är med och finansierar uppstarten av) är intressant ur ett antal aspekter:

 • Att företag tar ansvar och verkar för social samhällsnytta, samtidigt som de såklart ser en affärkritisk vinning i det. Fler företag behöver ställa om sina modeller!
 • Att civilsamhället använder sin insikt i målgruppen till att kicka igång en handlingskraftig och nytänkande lösning.
 • Samarbetet mellan näringsliv och civilsamhälle skapar dessutom förutsättningar för fler och nya idéer över tid (samhällsnytta och affärsnytta!)
 • Etablerade aktörer är engagerade – det gäller att ha nycklarna med sig!
 • Initiativet är ett pilotprojekt, men modellen går att skala och sprida vilket möjliggör stor nytta på sikt (både samhällsnytta och affärsnytta)

Vi kommer att skriva mer om Matmissionen framöver, stay tuned!

Matmissionenlogo

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter