Taggarkiv: Social innovation våren 2015

02
maj | 09:00

Sveriges unga är nyckeln till Sveriges framtid

Projektets syfte är att förändra synen på relationen mellan individen och skolan.

Att må bra är en förutsättning för att kunna prestera bra. Det gäller såväl lärare som elever. Bättre skolor arbetar med kompetensutveckling av pedagoger och skolledning inom den ledande forskningen från kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi. Ambitionen är att skapa en skola som tillvaratar ungas drivkrafter, kreativitet, nyfikenhet och förmågor. Vi ger lärarna förmågorna att skapa välmående som ger resultat.

 1. Varför social innovation?

Social innovation har ett fokus på hållbart, långsiktigt värdeskapande, där det som mäts är sociala värden prioriteras framför ekonomiska värden, exempelvis individens, samhällets eller planetens hälsa.

 1. Vad gör ert projekt viktigt?

Vi vill skapa ett skifte i hur vi ser på relationen mellan individen och våra sociala system, som i vårt fall är skolan. Vi anser att skolan, och Sverige, har svårigheter att ta tillvara ungas potential och engagemang. Det finns indikationer på detta i form av ökande psykisk ohälsa och sjunkande PISA-resultat. Det behövs fler välmående, trygga och engagerade samhällsmedborgare.

Vi lär ut evidensbaserade metoder och praktiska verktyg som kan användas direkt i klassrummen med eleverna, och som hjälper lärare att skifta perspektiven kring sin egen roll som pedagog och kring pedagogiken.

Målet är att alla skolor i Sverige ska ha lärare och elever som mår bra, känner sig engagerade och därför vill och kan anstränga sig, lära sig och utvecklas.

Vi skapar tydliga förändringar bland såväl lärares som elevers välmående, samt både strukturella och beteendemässiga förändringar i skolorna.

 1. Vad fightas ni för?

För att vårt projekt ska lyckas är det centralt att testa en modell för uppskalning av vår fortbildning av lärare. Om vi kan hitta nycklarna till en skalbar kvalitativ utbildning så har vi lyckats.

Read more about the project: http://www.battreskolor.se/

30
apr | 09:00

Högkvalitetsspel för inlärning av svenska

Nyckeln till att som invandrare få ett jobb i ett svenskt företag i morgon är att lära sig svenska. ”Aktiv Svenska” avser att utveckla ett heltäckande spel ”för inlärning av kunskap” genom att använda den senaste forskningen inom ”serious games in education” och ”gamification”.

 1. Varför social innovation?

Social innovation är viktigt eftersom samhället alltid förändras. Och ibland kan samhället inte hantera förändringen med de verktyg som redan uppfunnits. Vi kan inte leva i ett nytt samhälle med hjälp av gamla verktyg. Det leder till segregation, ineffektivitet och stagnation. Social innovation är snabbare än politik. Det är ett kraftfullt verktyg som ger gör att entreprenöriella medborgare faktiskt själva kan förändra sina liv. Och det är så det ska vara. Social innovation bör komma inifrån – för medborgare, från medborgare.

 1. Vad gör ert projekt viktigt?

Vi utmanar de gamla traditionella och ineffektiva pedagogiska verktygen, som för länge har använts för att lära invandrare svenska. Tillsammans med SFI-elever (svenska för invandrare) och SFI-lärare vi har utvecklat ett pedagogiskt verktyg som följer Skolverkets läroplan för SFI och som bygger på dagens modernaste teknik, pedagogik och inlärningsmetoder. SFI-eleverna och SFI-lärarna är de enda som till 100% vet hur gamla pedagogiska verktyg fungerar och inte fungerar. Våra produkter är utvecklade baserat på en samskapande process mellan lärare, elever, affärsutvecklare och pedagoger, mm.

 1. Vad är fightas ni för?

Ett mer effektivt system för integration genom inlärning av det svenska språket.  Vi är övertygade om att våra produkter kommer att förbättra resultaten av SFI och på så sätt spara samhället pengar.

Läs mer om projektet här: http://aktivsvenska.com/

[JS1]Stämmer det?

16
feb | 15:12

Vi får vad vi ber om! Om beställarförmåga och sociala klausuler

De allmännyttiga bostadsbolagens fastighetsbestånd representerar drygt 820 000 lägenheter (18 % av Sveriges totala bostadsbestånd). Av dessa allmännyttiga bostäder är ca hälften uppförda under det s.k. Miljonprogrammet varav ca 240 000 kvarstår att renovera. Renoveringen pågår löpande. Tillsammans med nyproduktion och fastighetsförvaltning omsätts stora pengar bland SABOs medlemsföretag.

Tänk om en beställning av denna renovering kunde innehålla en social klausul?

Med initiativet Social innovation inom allmännyttan har SABO tillsammans med Sustainable innovation utvecklat en metod för att stärka de allmännyttiga bostadsbolagens samhällsansvar, öka delaktigheten bland hyresgästerna och minska beståndens sociala problemställningar. Metoden adresserar frågor såsom otrygghet, hög arbetslöshet, oattraktiva områden, integrationsproblematik, brottsstatistik såväl som omflyttning, låga fastighetsvärden m.m. genom att engagera alla parter involverade i dessa boenden i att tänka nytt tillsammans. Metoden ska vara applicerbar nationellt så att hela landet kan dra nytta av de innovationer som uppstår.

Initiativet, och modellen, konstaterar att det för att skapa grogrund för sociala innovationer inom allmännyttiga bolag krävs en kommunal vilja, lyhörd och kunnig styrelse, engagerad ledning och en bra boendedialog. För att skapa dessa förutsättningar har alltså modellen tagits fram.

9 bolag har involverats i detta första steg, förhoppningen är att kommande år utvidga detta till att omfatta 40-60 allmännyttiga bolag. Tänk den beställarförmågan.

What’s in it for Sweden?

Ökat fastighetsvärde, ökad dialog och trivsel, ökad förståelse för fastighetsägarens förvaltning, minskad skadegörelse/omflyttningar/vräkningar/hyresförluster, minskad segregation, ökad sysselsättning, minskade kommunala kostnader…. Finns många spännande värden att följa upp på.

Jag anser det vara positivt med en insats med ambition att rucka strukturer. Som inte skriker efter svar utan faktiskt tittar närmare på vad vi egentligen ber om. Också positivt att fokusera på bolags samhällsansvar och samtidigt verka ”bottom-up” med att involvera/aktivera hyresgästerna.

Ska bli spännande att följa detta initiativ.

16
feb | 14:00

Matmissionen on a mission!

Matmissionen har nu haft öppet sedan den 8 december och har redan fått ett stort antal medlemmar och tillika kunder. Butiken har efter två månader mer än 1000 medlemmar och har haft 15 deltagare i arbetsintegration. Under samma period har de tagit hand om 45 ton funktionellt livsmedelssvinn.

Matmissionen har också haft en god försäljning med 6000 kundköp under de första två månaderna. För att minska kötiderna för kunderna kommer de nu att installera en andra kassa till i butiken.

Matmissionen är en matbutik för mat som ligger nära utgångsdatum. Butiken är ett samarbete mellan Axfood och Stockholms Stadsmission. Vinnova är delfinansiär.

PS. Du kan även följa butiken och se aktuella varuklipp på facebooksidan: Matmissionen

16
feb | 12:34

Pepp, boost och feedforward!

För 9 månader sedan gick vi ut med vårt första erbjudande om finansiering av sociala innovationer. Ett enormt gensvar med över 400 ansökningar! En grupp externa experter kallades in för att ge oss en rekommendation om vilka initiativ vi borde finansiera. 22 projekt valdes ut. Nu har expertgruppen och projekten mötts igen, denna gång i verkliga livet.

De sociala innovatörerna bjöds nämligen in att, såhär i slutet på finansieringsperioden, ompitcha sina initiativ inför de 8 experterna – eller samhällsänglarna som vi valt att kalla dem. Max 4 minuter per pitch. Samhällsänglarna är proffs på social innovation/innovation. Deras roll under pitchtillfället var att feedbacka och bidra med nätverk, kontakter, idéer, tips för att hjälpa projekten framåt.

Samhällsänglarna kom med ett gäng tips till de sociala innovatörerna:

  • Affärsängla varandra! Ni vet vad ni alla går igenom, en del har kommit längre än andra, några arbetar med liknande initiativ – hjälp varandra, försök hitta synergier
  • ”Cold calls” Öppna excel och ring de där kommunerna, organisationerna, personerna som du tror kan ha användning av, delta i och stötta din innovation
  • Ring om det är något! Använd ditt nätverk – eller andras. Även om den du kontaktar inte kan hjälpa dig, så har hen säkert tips på någon annan som kan. De flesta gillar att hjälpa till. Vad är det värsta som kan hända?
  • Lyft din affärsmodell! Vi vill alla förstå på vilket sätt ditt initiativ kan bli till en hållbar lösning för att bemöta samhällsutmaningar.

Här är samhällsänglarna

 • Eliza Kücükaslan Politisk sakkunnig för framtidsministern Kristina Persson, tidigare social entreprenör och hållbarhetsexpert inom näringslivet
 • Cecilia Kragsterman Professionell coach, mentor och affärsängel, DHS Venture Partners AB
 • Anna Tengqvist Seniorkonsult, Kontigo, med uppdrag att se över social innovation för ESF
 • Tomas Bokström Projektledare, SKL (Sveriges kommuner och landsting), expert sociala investeringsfonder och insatser för barns psykiska hälsa
 • Malin Lindberg Forskare i genus, social innovation och teknik, Luleå Tekniska Universitet
 • Andreas Netz Verksamhetsutvecklare, Vinnova
 • Andréa Råsberg Projektledare, Innovationsledning, Vinnova
 • Anna Edwall Programledare, Social innovation och Vinnova öppet labb, Innovationsledning, Vinnova

programlabb 3 bild 1

19 projekt pitchade sina sociala innovationer inför samhällsänglarna

programlabb 3 bild 3

Eliza Kücükaslan, Andréa Råsberg, Andreas Netz och Anna Edwall lyssnar till pitcharna

programlabb 3 bild 4

De sociala innovatörerna inspirerar varandra

programlabb 3 bild 5

Robert Lindqvist och Peter Söderlund pitchar sitt Garden Café-koncept med social franchising integrerar utanförställda via försäljning av SmartMat i hållbar miljö

Sida 1 av 212

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter