Taggarkiv: Social innovation våren 2015

13
jan | 16:02

Social nytta och ekonomisk hållbarhet i ett!

Social nytta och ekonomisk hållbarhet i ett! ’Ett tak, två generationer’ matchar seniorer med lediga rum i bostaden och unga som behöver bostad. Det skapar möjligheter att bidra till mervärden utöver det uppenbara att dela bostad utifrån individernas unika önskemål och livssituation.

  1. Varför social innovation?

Social innovation är viktigare än någonsin förr i den föränderliga värld vi lever i idag. Vi lever i ett samhälle där många av våra grundstrukturer inte hunnit med i samhällsutvecklingen. Att mer snabbrörliga aktörer då kan fylla de luckor i samhällsnäten som uppstår blir oerhört viktigt, och det är den roll social innovation kan fylla.

  1. Vad gör ert projekt intressant?

Utan tillgängliga bostäder försvinner snabbt en plats attraktivitet. Vårt projekt kommer vara en del i en bättre fungerande bostadsmarknad. Projektet kan visa på att det inte finns någon motsättning i att utgå från en social nytta och att vara en ekonomiskt hållbar tjänst.

  1. Vad fightas ni för?

Att hitta en lösning som hjälper unga att hitta bra boende i våra städer och samtidigt möjliggör för äldre bo kvar i sina hem längre. Ungas tillgång till bostad är avgörande för att kunna utbilda sig och få en bra start på vuxenlivet. Andelen äldre i förhållande till yrkesverksamma ökar och ger nya utmaningar. Ensamhet och otrygghet i vardagen är ett växande problem, särskilt bland äldre i ensamhushåll. ETT TAK, TVÅ GENERATIONER är ett initiativ för att undersöka hur vi kan möta båda dessa samhällsutmaningar på samma gång.

En styrka i projektet är de många potentiella vinster och att de olika projektparterna brinner lite extra för olika delar: någon brinner för att överbrygga generationsklyftor, någon annan för att visa att social innovation kan genomföras ekonomiskt hållbart och en tredje för att visa hur ett företag som är uppbyggt enligt designtänkande kan se ut och fungera.

”Ett tak, två generationer” er ett samarbete mellan Usify, ModigMinoz och Amberan Management. Läs mer om projektet här!

 

 

Sida 2 av 212

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter