Taggarkiv: Spetsanvändare

22
okt | 13:00

Utlysning spetsanvändare

Öppen innovation omfattar många olika aktiviteter. Ett av de områden som fått minst stöd och uppmärksamhet är spetsanvändare (lead-users). Det vill VINNOVA ändra på genom utlysningen Öppen innovation och spetsanvändare 2012.

I flera branscher har det visat sig att användare av befintliga produkter eller tjänster spelar en viktig roll för att skapa nya funktioner. Som exempel var det inte en bank eller ett finansiellt institut som skapade det första kreditkortet utan en affärsman i New York som var trött på att ständigt behöva ha med sig kontanter. Han hade ett tydligt behov och nödvändiga kunskaper för att kunna realisera en lösning. Dessa s.k. spetsanvändare (lead-users) kan även utgöras av organisationer – när ett bilföretag letar efter bättre bromsteknologi så kan en flygplanstillverkare vara spetsanvändare av bromsar och bidra med nya funktioner och lösningar.

Syftet med utlysningen är att skapa en ökad kompetens och systematik kring metoder för att arbeta med spetsanvändare i Sverige. Utlysningen omfattar både pilotprojekt och större förändringsprojekt. För utlysningen finns avsatt en budget på 6 miljoner kronor.

Videoklippet nedan försöker presentera lite mer om utlysningen.

VINNOVA vill uppmärksamma och stimulera till innovation baserad på metoder som aktivt  använder sig av spetsanvändare. Vi bjuder in privata och offentliga organisationer som ska inkludera spetsanvändare i sin verksamhet att skicka in ansökan inom utlysningen Öppen innovation och spetsanvändare. Sista ansökningsdag är 16 november 2012.

18
okt | 18:38

Varför skapas innovationer?

Läkaren John Heysham Gibbon hade förlorat patienter vid operationer och var i behov av en maskin som kunde utföra lung- och hjärtfunktioner. Inget företag ville utveckla en sådan maskin. Heysham Gibbon bestämde sig då för att själv skapa en hjärt-lung maskin. Det tog honom ca 20 år, men den innovationen har räddat många liv.

Eric Wahlforss berättade att prototypen till ljuddelningstjänsten Soundcloud uppstod av att han som semi-professionell musiker hade behov av att skicka musikfiler med kommentarer. Nu är Soundcloud ett av Europas hetaste start-ups, med över 200 anställda.

Det  har visats gång på gång att användare är en av de viktigaste källorna till innovation. Nu senast släppte Kauffmanstiftelsen en rapport:

47% av alla innovativa företag är startade av spetsanvändare, där innovationen är baserad på och motiverat av att lösa grundarens egna behov.

Organisationer är också spetsanvändare. Ett känt exempel är NASA som stöter på många situationer där de inte hittar rätt lösningar ute på marknaden och måste själva utveckla nytt, tex glasögon i plast ”scratch-resistant lenses”.

Forskning har också visat att i alla branscher så är användare av produkter eller tjänster en betydande källa till innovation. Men det är inte så vanligt att företag och organisationer systematiskt letar efter innovation bland spetsanvändare. Dels finns det interna hinder i företagen och dels så vet man inte vem som är en innovativ spetsanvändare.

VINNOVA har nu adresserat innovationsstrategier som arbetar med spetsanvändare i en utlysning. Utlysningen syftar till att ge svenska företag och organisationer möjlighet att testa nya innovationsmetoder där de letar efter spetsanvändares innovationer eller kommande innovationer. Utlysningen öppnar måndagen den 22 oktober.

Sida 2 av 212

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter