Taggarkiv: stockholm stad

25
okt | 20:04

Open Stockholm på VINNOVAs årskonferens

På VINNOVAs årskonferens presenterade Anette Holm, IT-direktör Stockholm, sitt öppna data arbete. Stort internationellt och nationellt intresse. Men många barriärer till varför öppna data inte har tagit fart i Sverige. Holm nämnde tekniska, juridiska, monetära och framförallt mentala barriärer. Det finns flera rapporter som går igenom dessa olika barriärer, men det tar vi upp i ett kommande blogginlägg.

Efter att Stockholms Stad öppnat upp ett antal datakällor så arrangerade man en tävling, Open Stockholm Awards. Man fick in 336 idéer och 42 app-bidrag. Vilket betraktades som en succé.

Hoa Ly, Hoa’s Tool Shop, föreslog att Holm skulle försöka attrahera entreprenörer som Zuckerberg apropå att skapa innovation och tillväxt av öppna data. Om en enda start-up får fart så har alla dyra IT-investeringar betalat sig direkt.

Bloggen har tidigare visat hur danska finansministeriet har räknat på investeringar av att öppna upp data. Enligt deras beräkningar kan en offentlig organisation räkna hem investeringen enbart på minskad administration på sikt, och sedan tillkommer all förväntade externa effekter i form av nya innovativa tjänster.

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter