Taggarkiv: University of California

03
apr | 06:28

Universitetsforskning på väg att kommersialiseras

University_of_California_seal

University of California System-Wide Technology Transfer Forum: Opportunities for Commercialization and Partnering. Det är namnet på en konferens som ordnas varje år av University of California (UC) för att främja nyttiggörande av den forskning som bedrivs på de 10 olika lärosätena runt omkring i Kalifornien. UC Berkeley, UC Davis, UC San Francisco och UC Santa Cruz är de i gruppen av delstatliga universitet som ligger i Silicon Valleys närområde, dvs inom 1,5 timmar från den internationella flygplatsen SFO. Ca 200 personer har samlats idag på ett hotell strax söder om flygplatsen. Det är riskkapitalister, affärsänglar, IP-konsulter, forskare, mfl. Dagen är till för att låta dem som har fått UC:s verifieringsbidrag (Proof of Concept) på $125 000 få presentera sina projekt. Finansiärerna kommer för att snappa upp senaste nytt och för att tidigt komma i kontakt med framtida investeringsmöjligheter.

Jag lyssnar på fantasieggande presentationer om självläkande polymera material, rakhyvlar med supervassa kiselblad som samtidigt kan blåsa luft och droppa ut after-shave, botemedel för antiinflammatoriska lungsjukdomar, full-duplex bredbandsradio, nästa generations battericeller (Li-S med S-GO nanokompositkatoder), osv. Ganska brett, med andra ord.

20130402-230938.jpg

Den första paneldiskussionen handlar om hur man ska främja ett större entreprenörskap i den akademiska miljön. Det märks tydligt att mycket av det som man tar för givet på Stanford, både vad gäller kultur och praktiska entreprenörskapsprogram, är betydligt mindre utvecklat i UC-systemet, även om det görs mycket även där. Man har skapat inkubatorer, accelereratorprogram, mentorskap, inspirationsaftnar, mm. Man experimenterar med olika former, och det är helt decentraliserat, dvs varje universitet har sina initiativ. Jag slås av hur mycket man engagerar f.d. studenter i arbetet, t.ex. använder alumni som föredragshållare, mentorer osv. En annan trend den senaste tiden är att fokusera mer på studenterna när det gäller entreprenörskap. I San Diego har man dessutom nyligen skapat en investeringsfond tillsammans med några VC-aktörer för att kunna överbrygga de tidigare faserna, liknande den som jag tidigare har sett på Imperial College i UK. UC Davis som ligger strax utanför Sacramento har ett tredagarsprogram flera ggr om året som är öppet för såväl studenter, doktorander och forskare, även från andra universitet (t.ex. från Sverige). Syftet är att ge forskare insikter och verktyg som behövs för att effektivt kunna kommersialisera sina forskningsresultat. Kanske något för våra svenska innovationskontor att titta litet närmre på: http://entrepreneurship.ucdavis.edu/bizdev.php

I det andra panelen diskuteras hur crowdfunding alltmer kommer in också som ett sätt att finansiera delar av forskningen, och hur techtransfer-kontoren experimenterar med formen för att validera en affärsidé. Om flera nappar är det större chans att det också finns en marknad för produkten framöver. En ny lag kommer snart träda i kraft i USA som gör det möjligt att också använda det som emissionsverktyg för företag. Det ska onekligen bli spännande att följa den utvecklingen. Peter Svensson har skrivit om detta på annan plats här i bloggen, jfr 14 nov, ”Crowdequity – första exiten”.

I pausen pratar jag med en av forskarna som nu har fått tjänstledigt från sin professur på Berkeley för att utveckla sitt nystartade företag. Att kunna få tjänstledigt, sk industrial leave of absence är numera vanligt, dock är det ovanligt att kunna få vara borta längre än ett år. Universiteten ser dock att det kan finnas en stor uppsida. I synnerhet på Stanford så har man länge värdesatt det nätverk som den tjänstlediga utvecklar, och som senare kan komma undervisningen och studenterna till nytta. Men det finns ett viktigt ekonomiskt incitament också, då framgångsrika entreprenörer också har en tendens att bli generösa donatorer. Donationer spelar en viktig roll här i USA. Det genomsyrar verkligen allt, från barnens lågstadieskola till forskningsinfrastrukturen på universiteten.

 

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter