Taggarkiv: Utlysning social innovation 2015

24
nov | 10:28

”Jag har inte misslyckats. Jag har hittat 1000 sätt som inte funkar!”

Glödlampans skapare Thomas Edison var ett stort fan av prototypande…. och det tog honom långt! Testa alltid dina idéer innan lansering. Det ger grymma insikter och sparar tid, energi, pengar.  

Protypande var temat för programlabb 2 som gick av stapeln den 12 november. Tanken var att inspirera de 22 projekten att testa sina idéer och koncept genom att helt enkelt visa hur enkelt det är att göra just det.

Protypande handlar inte om att bygga fullskaliga versioner av projekt. Du behöver inte heller köra igenom hela konceptet. Fokusera t ex på den klurigaste delen.

Varför prototypa?

  • Du kan bokstavligen TA på dina idéer
  • Genom att testa tidigt lär du dig vad som funkar och vad som borde funka bättre
  • Det är ett bra sätt att engagera användare såväl som stakeholders i utvecklingsarbetet
  • Du får bättre idéer

 

Under programlabbet diskuterades vad som egentligen skiljer en protyp från en pilot. Christian Bason, CEO Danish Design Center, har gjort en enkel översikt:

Prototyping vs Piloting

Är du sugen på att kolla in några av projektens kreativa prototyper? Vi kommer inom kort att lägga upp en länk till några prototypfilmer som projekten gjort här.

10
nov | 16:31

Framtidssäkra våra barn!

Johan Wendt och Tor Moström är grundare till det sociala företaget Curly Bracket. Ambitionen är att förse barn med välbehövliga kunskaper i en digitaliserad nutid och framtid. Med böcker, digitala läromedel samt föreläsningar inspirerar de människor att lära sig datalogiskt tänkande.

  1. Varför är social innovation viktigt?

Flera av samhällets grundpelare av idag grundar sig i sociala innovationer – skolsystemet till exempel. Samhället behöver social innovation!

  1. Vad gör ert projekt intressant?

Vi vill framtidssäkra våra barn och unga genom att förbereda dem för framtiden – lära ut de kompetenser som behövs för framtida arbetsliv. Programmering och datalogisk tänkande är nyckeln. Programmera handlar inte bara om att skriva kod, det är endast ett sätt att utrycka sig. Vår bok ”Den gömda koden” är ett nagelbitande äventyr, men också en faktabok där läsaren introduceras till principer och övningar inom datalogiskt tänkande, ett tankesätt som är grunden för att lära sig programmera och som idag anses lika viktigt som att kunna läsa, skriva och räkna.

  1. Vad fightas ni för?

Att alla barn har samma tillgång till kunskap och lärande.

Läs mer om projektet och den första boken ”Den gömda koden” här!.

05
nov | 11:17

Varför social innovation?

De 22 projekten som finansieras i utlysningen Social Innovation 2015 har fått 3 frågor att besvara om social innovation. Under kommande 6 månader kommer du att få lära känna projekten – och samtidigt bli lite smartare på vad social innovation egentligen handlar om.

 

“Det handlar om människor”

Låt mig börja med att presentera Thomas Sundén, projektledare för projektet “Innovation inom almännyttan”.

Ett projekt med syfte att att ytterligare stärka de allmännyttiga bostadsbolagens samhällsansvar, öka delaktigheten bland hyresgästerna, minska beståndens sociala problemställningar och ta fram en metod för sociala innovationer som adresserar de nationella sociala samhällsutmaningarna så att hela landet kan dra nytta av dessa och nya sociala innovationer.

  1. Varför är social innovation viktigt?

Social Innvoation är viktigt eftersom det är i den sociala innovationen som den verkliga samhällsutvecklingen sker. Som VD:n för ett allmännyttigt bostadsbolag yttryck det ”Det är viktigare att se människor än balansräkningar växa”.

  1. Vad gör ert projekt intressant?

Att skapa en metod för att stärka sociala innovationer inom SABOs (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) 380 medlemsbolag har möjlighet att ge effekt på sociala innovationer över hela Sverige. Det är dessa bolag som redan idag har en direkt relation till hyresgäster i 1 miljon hyreslägenheter och därmed är nyckelspelare till att skapa riktig förändring. Som kommunalt ägda bolag delar vi alla på den sociala avkastning som projektet skapa. Bolagere bär vidare på en förståelse för vikten av att ta sitt samhällsansvar, och de ger en fantastisk plattform för att sprida kunskap om vikten av sociala innovationer.

  1. Vad fightas du för?

Vi vil aktivera en kärntrupp av SABOs medlemsföretag till arbetet att skapa en nationell modell för social innovation med fokus på boende, sysselsättning, integration och trygghet.

Läs mer om projektet här!

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter